• Kde hledat
 • Zkratky
 • Rozváděče
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Základní zkratky v oblasti elektrických instalací

  Zde naleznete přehled aktuálně 182 zkratek, které nějakým způsobem souvisejí s projektováním elektrických zařízení.

  V případě potřeby vyhledávání prosím použijte klávesovou zkratku Ctrl+F

   

  Pokud Vám v přehledu níže nějaká zkratka schází, dejte vědět; není problém cokoli přidat, či upravit.

   

  4Q 4-kvadrantní měření spotřeby elektrické energie (P+, P-, Q+, Q-)
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  AC Alternating Current / střídavý proud
  viz ČSN IEC 60050-151, [151-15-01] / ČSN 33 0010 ed. 2, čl. 4.3.2
  ACB Air Circuit Breaker / vzduchový jistič (typicky In cca 630 až 6300 A, Icu cca do 150 kA)
  viz ČSN IEC 50(441), [441-14-27]
  ACS Access Control System / systém kontroly vstupu
  viz ČSN EN 60839-11-1, čl. 3.63
  AFDD Arc Fault Detection Device / přístroj pro detekci poruchového oblouku
  viz ČSN EN 62606, čl. 3.3
  AI autorizovaný inženýr
  viz § 18 zákona č. 360/1992 Sb.
  AO autorizovaná osoba
  viz ČKAIT, metodická pomůcka MP 1
  AO areálové osvětlení
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  ASŘTP automatizovaný systém řízení technologických procesů
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  AT autorizovaný technik
  viz § 19 zákona č. 360/1992 Sb.
  ATS Automatic Transfer Switch / automatické přepínací zařízení
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  ATS automatická tlaková stanice
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  BCT Broadcast and Communication Technologies / vysílací a komunikační technologie
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?; dříve STA nebo CATV)
  BESS Battery Energy Storage System / bateriové úložiště
  BIM Building Information Modelling / informační model budovy
  BMS Building Management System
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  viz Část pátá zákona č. 262/2002 Sb.
  BTS Busbar Trunking System / přípojnicový rozvod
  viz ČSN EN 61439-6, čl. 3.101
  BTS Base Transceiver Station / základnová stanice GSM
  CBR Circuit-Breaker incorporating Residual current protection / MCCB s proudovým chráničem
  viz ČSN EN 60947-2 ed. 4, Příloha B, čl. B.2.3.1
  CBS centrální bateriový systém
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkomolenina bez definice; viz CPS)
  CCTV Closed Circuit TV / uzavřený kamerový systém
  historicky viz zrušený soubor norem ČSN EN 50132-5 (zrušeno 2015-2019) / nahrazeno pojmem VSS
  CPS central safety power supply system / centrální bezpečnostní napájecí systém nouzového osvětlení
  viz ČSN EN 50171 ed. 2, čl. 3.18
  CS CENTRAL STOP
  viz ČSN 73 0848, čl. 3.38
  CT Current Transformer / transformátor proudu
  viz ČSN EN 61869-2, čl. 3.1.201 / ČSN IEC 50(321), [321-02-01]
  ČTÚ Český telekomunikační úřad, IČ 70106975
  viz webové stránky
  ČKA Česká komora architektů, IČ 45769371
  viz webové stránky
  ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, IČ 45770743
  viz webové stránky
  ČOV čistírna odpadních vod
  viz § 1a písm. h) vyhlášky č. 428/2001 Sb.
  DA dieselagregát
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  DALI Digital Addressable Lighting Interface
  DC Direct Current / stejnosměrný proud
  viz ČSN IEC 60050-151, [151-15-02] / ČSN 33 0010 ed. 2, čl. 4.3.1
  DO zdravotnictví dříve: důležité obvody
  historicky viz zrušená ČSN 33 2140, čl. 3.2 + 3.8 (zrušena v lednu 2015) / zrušené TNI 33 2140, čl. 3.23 (zrušeno v lednu 2016)
  DO zdravotnictví nyní: důležité obvody třídy 15
  viz ČSN 33 2000-7-710, Tabulka A.1
  DOS dokumentace pro ohlášení stavby
  viz ČKAIT, metodická pomůcka MP 1
  DPS dokumentace pro provádění stavby
  viz ČKAIT, metodická pomůcka MP 1
  DS distribuční soustava
  viz § 2 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.
  DSP dokumentace pro stavební povolení
  viz ČKAIT, metodická pomůcka MP 1
  DSPS dokumentace skutečného provedení stavby
  viz ČKAIT, metodická pomůcka MP 1
  DTS distribuční trafostanice
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  DUR dokumentace k územnímu řízení
  viz ČKAIT, metodická pomůcka MP 1
  DZS dokumentace pro zadání stavby (neboli pro výběr zhotovitele, např. u veřejných zakázek)
  viz ČKAIT, metodická pomůcka MP 1
  EEMS Electrical Energy Management System / systém managementu hospodaření s elektrickou energií
  viz ČSN 33 2000-8-1 ed. 2, čl. 3.2.1 / ČSN 33 2000-8-2, čl. 3.9
  ELV Extra Low Voltage / malé napětí
  viz ČSN 33 0010 ed. 2, Tabulka 1 / ČSN IEC 60050-826, [826-12-30]
  ELM elektroměr
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  EM elektroměr
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  EMC ElectroMagnetic Compatibility / elektromagnetická kompatibilita
  viz ČSN IEC 50(161), [161-01-07]
  EPO Emergency Power Off / nouzové vypnutí
  EPS elektrická požární signalizace
  viz § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. / ČSN 34 2710, čl. 3.60
  ERo evakuační rozhlas
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  ERÚ Energetický regulační úřad, IČ 70894451
  viz webové stránky
  ES elektrizační soustava
  viz § 2 odst. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb.
  ESI zkratka profese silnoproudá elektrotechnika
  viz ČKAIT, Standardy profesních výkonů, dokument A 4.3
  ESL zkratka profese slaboproudá elektrotechnika
  viz ČKAIT, Standardy profesních výkonů, dokument A 4.3
  ETSI European Telecommunications Standards Institute / Evropský ústav pro telekomunikační normy
  EV Electric Vehicle / elektrické vozidlo
  viz ČSN 33 2000-7-722 ed. 3, čl. 722.3.1
  EZ elektrické zařízení
  viz ČSN 33 0010 ed. 2, čl. 3.2 / v režimu VTZ viz definice § 2 písm. a) nařízení vlády č. 190/2022 Sb.
  EZS elektrický zabezpečovací systém
  historicky viz zrušená ČSN EN 50131-1, čl. 3.1.32 / nahrazeno pojmem I&HAS
  FM frekvenční měnič
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  FVE fotovoltaická elektrárna
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  GP generální projektant
  (pouze historicky zlidovělá zkratka; dříve socialistická organizace oprávněná k projektové činnosti)
  HCL Human Centric Lighting / umělé osvětlení, měnící teplotu chromatičnosti v závislosti na denní době
  HDV hlavní domovní vedení
  viz ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 3
  HDO hromadné dálkové ovládání
  HIP hlavní inženýr projektu
  (nikde nedefinovaný pojem, byť figuruje prakticky na každém větším projektu)
  HIS hlídač izolačního stavu
  (historicky již nahrazený pojem; viz IMD)
  HOP hlavní ochranná přípojnice
  (historicky již nahrazený pojem; viz MET)
  HV High Voltage / vysoké napětí
  viz ČSN 33 0010 ed. 2, Tabulka 1 / ČSN 33 0050-601, [601-01-27] / ČSN IEC 60050-195, [195-05-26]
  HZS Hasičský záchranný sbor
  viz webové stránky
  CHL chlazení
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?; spadá pod TZB)
  CHÚC chráněná úniková cesta
  viz ČSN 73 0802 ed. 2, čl. 3.24
  I&HAS Intrusion & Hold-up Alarm System(s) / poplachový zabezpečovací a tísňový systém
  viz ČSN EN 50131-1 ed. 2, čl. 3.1.40
  ICT Information and Communication Technologies / informační a komunikační technologie
  viz ČSN EN 17748-1, čl. 3.1
  IMD Insulation Monitoring Device / hlídač izolačního stavu
  viz ČSN EN 61557-8 ed. 3, čl. 3.1.14
  IO inženýrský objekt
  nikde nedefinovaný pojem, byť s ním operují např. vyhláška č. 499/2006 Sb., či vyhláška č. 169/2016 Sb.; zpravidla část dokumentace řešící IS
  IS inženýrské sítě
  viz ČSN P 73 7505, čl. 3.2 / též např. SKÁLA, M., Inženýrské sítě a daně. Daně a právo v praxi, 7-8/2014.
  IT Information Technology / informační technologie
  viz ČSN EN 50173-1 ed. 4, čl. 3.1.49
  ITS Intelligent Transportation System / Inteligentní dopravní systém
  JP jednostupňový projekt
  (pouze historicky zlidovělá zkratka; poslední definice existovala za socialismu do roku 1990)
  KD kontrolní den
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  KGJ kogenerační jednotka
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  KVET kombinovaná výroba elektřiny a tepla
  viz § 2 písm. g) zákona č. 165/2012 Sb.
  LDS lokální distribuční soustava
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  LOTO Lock Out Tag Out
  LPS Lightning Protection System / systém ochrany před bleskem
  viz ČSN IEC 60050-614, [614-03-60] / ČSN EN 62305-1 ed. 2, čl. 3.42
  LPZ Lightning Protection Zone / zóna ochrany před bleskem
  viz ČSN EN 62305-1 ed. 2, čl. 3.36
  LV Low Voltage / nízké napětí
  viz ČSN 33 0010 ed. 2, Tabulka 1 / ČSN 33 0050-601, [601-01-26] / ČSN IEC 60050-195, [195-05-26]
  MaR zkratka profese měření a regulace
  viz ČKAIT, Standardy profesních výkonů, dokument A 4.3
  MCB Miniature Circuit Breaker / modulový jistič (typicky In cca 0,2 až 125 A, Icn cca do 25 kA)
  viz ČSN EN 60898-1 ed. 2
  MCCB Moulded Case Circuit Breaker / kompaktní jistič (typicky In cca 16 až 3200 A, Icu cca do 100 kA)
  viz ČSN IEC 50(441), [441-14-24]
  MCT Measuring Current Transformer / měřící transformátor proudu
  viz ČSN EN 61869-2, čl. 3.1.202 / ČSN IEC 50(321), [321-02-18]
  MDO zdravotnictví dříve: méně důležité obvody
  historicky viz zrušená ČSN 33 2140, čl. 3.1 (zrušena v lednu 2015) / zrušené TNI 33 2140, čl. 3.22 (zrušeno v lednu 2016)
  MDO zdravotnictví nyní: základní napájení / hlavní napájení / normální napájení
  viz ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.3.6, 710.313.101, 710.510.101, 710.510.102, 710.514.5.1, 710.56, 710.556.7.5, 710.560.6.101
  MET Main Earthing Terminal / hlavní ochranná přípojnice
  viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, čl. 541.3.9
  MRCD Modular Residual Current Device / stavebnicový proudový chránič
  viz ČSN EN 60947-2 ed. 4, Příloha M, čl. M.2.2.1
  MN malé napětí (sítě o jmenovitém napětí mezi vodiči ≤ 50 V AC / ≤ 120 V DC)
  viz ČSN 33 0010 ed. 2, Tabulka 1
  MPBP místní provozní bezpečnostní předpis
  viz § 2 odst. 1 písm. g) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. / ČSN EN ISO 10209, čl. NB.10.196
  MS motorový spouštěč
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  MTN měřící transformátor napětí
  viz ČSN EN 61869-3, čl. 3.1.304 / ČSN IEC 50(321), [321-03-04]
  MTP měřící transformátor proudu
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?; viz MCT)
  MV Medium Voltage / vysoké napětí
  viz ČSN 33 0010 ed. 2, Tabulka 1 / ČSN 33 0050-601, [601-01-28]
  NC Normaly Closed / rozpínací kontakt, popř. také vypínací kontakt / Break Contact / "b" contact
  viz ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5, čl. 3.5.13 / ČSN IEC 50(441), [441-15-13]
  NN nízké napětí (sítě o jmenovitém napětí mezi vodiči > 50 V ≤ 1000 V AC)
  viz ČSN 33 0010 ed. 2, Tabulka 1 / ČSN IEC 60050-195, [195-05-25]
  NO Normaly Open / spínací kontakt, popř. také Make Contact / "a" contact
  viz ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5, čl. 3.5.12 / ČSN IEC 50(441), [441-15-12]
  NO nouzové osvětlení
  viz ČSN EN 1838, čl. 3.1 / [845-09-10]
  OM odběrné místo
  viz § 2 odst. 2 písm. a) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb.
  OSHO obvodové schéma hlavních obvodů
  historická zlidovělá zkratka, viz zrušená ČSN 01 3300, čl. 30
  OSPO obvodové schéma pomocných obvodů
  historická zlidovělá zkratka, viz zrušená ČSN 01 3300, čl. 31
  OZO odborně způsobilá osoba
  viz § 9 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb. / viz neoficiální katalog OZO
  PA zdravotnictví: přípojnice ochranného pospojování
  viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, Příloha NC / též viz zrušená ČSN 33 2140, čl. 3.2 (zrušena v lednu 2015)
  PBŘ požárně bezpečnostní řešení
  viz § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. / ČSN EN ISO 10209, čl. NB.10.36
  PBŘS zkratka profese požárně bezpečnostní řešení
  viz ČKAIT, Standardy profesních výkonů, dokument A 4.3
  PBZ požárně bezpečnostní zařízení
  viz § 2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (jejich podmnožinou jsou ještě i vyhrazená PBZ, viz § 4 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
  PD projektová dokumentace
  viz § 158 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.
  PDU Power Distribution Unit / napájecí lišta zpravidla v serverové skříni
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  PELV Protective Extra Low Voltage / ochranné malé napětí
  viz ČSN IEC 60050-826, [826-12-32]
  PF Power Factor / účiník
  viz ČSN IEC 60050-131, [131-11-46]
  PPČ přehlídka promrdaného času
  (zkratka, která se dá v projekční praxi aplikovat na mnohé schůzky)
  PPDS pravidla provozování distribučních soustav ERU
  PPPS pravidla provozování přenosových soustav ERU
  PK požární klapky
  viz § 4 odst. 3 písm. g) vyhlášky č. 246/2001 Sb.
  PS provozní soubor
  viz zrušená ČSN EN ISO 10209, čl. 2.58
  PS přenosová soustava
  viz § 2 odst. 2 písm. a) bod 10 zákona č. 458/2000 Sb.
  PTP přístrojový transformátor proudu
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?; viz MCT)
  PV PhotoVoltaic / fotovoltaický systém
  viz ČSN CLC/TS 61836, čl. 3.1.43 + čl. 4
  PUVV protokol o určení vnějších vlivů
  viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, čl. 512.2
  PVV protokol o určení vnějších vlivů
  viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, čl. 512.2
  PZTS poplachový zabezpečovací a tísňový systém
  historicky viz zrušený soubor norem ČSN EN 50132-5 (zrušeno 2015-2019) / nahrazeno pojmem I&HAS
  RCBO proudový chránič s vestavěnou nadproudovou ochranou
  viz ČSN EN 61009-1 ed. 3, čl. 3.3.7 / ČSN IEC 60050-442, [442-05-04]
  RCCB proudový chránič bez vestavěné nadproudové ochrany
  viz ČSN EN 61008-1 ed. 3, čl. 3.3.2 / ČSN IEC 60050-442, [442-05-03]
  RCD Residual Current Device / proudový chránič
  viz ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, čl. 530.3.19 / ČSN IEC 60050-442, [442-05-02]
  RCM Residual Current Monitor / přístroj pro monitorování reziduálního proudu
  viz ČSN EN IEC 62020-1, čl. 3.1.1
  RDS realizační dokumentace stavby
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  RT revizní technik
  viz § 2 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.
  RTCH zkratka profese rozvody tepla a chladu
  viz ČKAIT, Standardy profesních výkonů, dokument A 4.3
  SEK síť elektronických komunikací
  viz § 2 písm. h) zákona č. 127/2005 Sb.
  SELV Safety Extra Low Voltage / bezpečné malé napětí
  viz ČSN IEC 60050-826, [826-12-31]
  SHZ stabilní hasící zařízení
  viz § 4 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb.
  SHZ zkratka profese stabilní hasící systém, či GHZ (plynový systém)
  viz ČKAIT, Standardy profesních výkonů, dokument A 4.3
  SLP slaboproud
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  SO stavební objekt
  viz § 29 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb.
  SOP smlouva o připojení
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  SOTD Státní odborný technický dozor Ministerstva obrany
  viz webové stránky
  SOZ samočinné odvětrávací zařízení
  viz § 4 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb.
  SOZ zkratka profese samočinného odvětrávacího zařízení, odvodu tepla a kouře
  viz ČKAIT, Standardy profesních výkonů, dokument A 4.3
  SPD Surge Protective Device / přepěťové ochranné zařízení
  viz ČSN IEC 60050-614, [614-03-48] / ČSN EN 61643-11 ed. 2, čl. 3.1.1
  SKS strukturovaný kabelážní systém
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  SS softstartér
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  tepelné čerpadlo
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?; spadá pod TZB)
  THD Total Harmonic Distortion / celkové harmonické zkreslení (nabývá hodnot 0 až nekonečno)
  viz ČSN IEC 60050-551-20, [551-20-13]
  THF Total Harmonic Factor / celkový činitel harmonických (nabývá hodnot 0 až 100 %)
  viz ČSN IEC 60050-551-20, [551-20-15]
  TIČR Technická inspekce České republiky, IČ 00638919
  viz webové stránky
  TPS technika prostředí staveb
  (např. autorizační obor dle § 5 odst. 3 písm. f) zákona č. 360/1992 Sb.)
  TR transformátor
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  TR trafostanice
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  TS trafostanice
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  TS TOTAL STOP
  viz ČSN 73 0848, čl. 3.39
  TSFO technický systém fyzické ochrany
  viz § 2 písm. a) vyhlášky č. 361/2016 Sb.
  TZB technická zařízení budov
  TZS technologická zařízení staveb
  (např. autorizační obor dle § 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb.)
  ÚCL Úřad pro civilní letectví, IČ 48134678
  viz webové stránky
  ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, IČ 65349423
  viz webové stránky
  UPS Uninterruptible Power System / zdroj nepřerušovaného napájení
  viz ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2, čl. 3.101
  UPS zdravotnictví: důležité obvody třídy 0/0,15
  viz ČSN 33 2000-7-710, Tabulka A.1
  USM univerzální skříň měření
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  VDO zdravotnictví dříve: velmi důležité obvody
  historicky viz zrušená ČSN 33 2140, čl. 3.3 + 3.9 (zrušena v lednu 2015) / zrušené TNI 33 2140, čl. 3.24 (zrušeno v lednu 2016)
  VDO zdravotnictví nyní: zdravotnická izolovaná soustava, napájená z důležitých obvodů třídy 0/0,15 (z obvodů UPS)
  viz ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.3.10 + Tabulka A.1
  VN vysoké napětí (sítě o jmenovitém napětí mezi vodiči > 1 kV ≤ 52 kV AC)
  viz ČSN 33 0010 ed. 2, Tabulka 1 / ČSN IEC 60050-195, [195-05-26]
  VO veřejné osvětlení
  viz § 13 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb.
  VO venkovní osvětlení
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  VSS Video Surveillance System / dohledový videosystém
  viz ČSN EN 62676-1-1, čl. 3.1.24
  VTZ vyhrazené technické zařízení
  viz § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.
  VV vnější vlivy
  viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, čl. 512.2
  VVN velmi vysoké napětí (sítě o jmenovitém napětí mezi vodiči > 52 kV ≤ 300 kV AC)
  viz ČSN 33 0010 ed. 2, Tabulka 1
  VZT zkratka profese vzduchotechnika
  viz ČKAIT, Standardy profesních výkonů, dokument A 4.3
  ZDP zařízení dálkového přenosu
  viz § 4 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb. / ČSN 34 2710, čl. 3.27
  ZIS zdravotnictví: zdravotnická izolovaná soustava, napájená z důležitých obvodů třídy 15 (z obodů DO)
  viz ČSN 33 2000-7-710, čl. 710.3.10 + Tabulka A.1
  ZOTK zařízení pro odtah tepla a kouře
  viz § 4 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb. / ČSN 73 0848, čl. 3.19
  ZS zásuvková skříň
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  ZS zkušební svorkovnice
  (patrně pouze historicky zlidovělá zkratka bez oficiální definice?)
  ZTI zkratka profese zdravotně – technické instalace
  viz ČKAIT, Standardy profesních výkonů, dokument A 4.3
  ZVN zvlášť vysoké napětí (sítě o jmenovitém napětí mezi vodiči > 300 kV ≤ 800 kV AC)
  viz ČSN 33 0010 ed. 2, Tabulka 1

  poslední aktualizace 13. 2. 2024