• Kde hledat
 • Zkratky
 • Rozváděče
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Základní normy související s projektováním elektrických zařízení

  Přehled aktuálně 1233 norem rozdělených do kategorií, které nějakým způsobem souvisejí s projektováním slaboproudu
  (je nicméně nutno upozornit, že jde o přehled základní, nikoli o vyčerpávající, úplný, či konečný seznam souvisejících norem.)

  Platnost všech norem je pravidelně měsíčně automaticky kontrolována vůči oficiální databázi ČSN, takže zde naleznete pouze platné technické normy. Vyjde-li nějaká nová norma, zpravidla rovnou nahradí příslušnou předchozí normu (takže mohou souběžně platit obě dvě, nicméně zde ve výpisu je vždy uváděna poslední platná norma; nevypisují se všechny souběžně platné normy).

  Kapitoly jsou řazeny abecedně, normy v nich jsou řazeny podle třídících znaků jednotlivých norem.

   

  Pokud Vám v přehledu níže nějaká norma schází, či máte tip na jejich lepší uspořádání, dejte vědět; není problém cokoli přidat, či upravit.

  Audiovizuální technika
  ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (9.2021)
  ČSN EN IEC 62368-3 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami (6.2020)
  ČSN EN 61603-6 Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 6: Obrazové a audiovizuální signály (7.2002)
  ČSN EN 61606-1 ed. 2 Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 1: Všeobecně (5.2010)
  ČSN EN 61606-2 ed. 2 Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 2: Zařízení spotřební elektroniky (5.2010)
  ČSN EN 61606-3 Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 3: Zařízení pro profesionální použití (6.2009)
  ČSN EN 61606-4 Zvuková a audiovizuální zařízení - Digitální zvukové části - Základní metody měření zvukových vlastností - Část 4: Osobní počítač (10.2007)
  ČSN EN 61866 Audiovizuální systémy - Systém interaktivního přenosu textu (ITTS) (1.2000)
  ČSN 36 8601 Audiovizuální technika - Terminologie digitálního signálu (9.2003)
  ČSN EN 62075 ed. 2 Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign (7.2013)
  ČSN ETS 300 747 ed. 1 Telekomunikační bezpečnost - Řízení přístupu a synchronizace u audiovizuálních služeb (3.1998)
  ČSN ETS 300 840 ed. 1 Bezpečnost telekomunikací - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Systém utajení pro audiovizuální služby (11.1998)
  ČSN ETS 300 841 ed. 1 Bezpečnost telekomunikací - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Správa šifrovacího klíče a opravňovací systém pro audiovizuální služby (11.1998)
  Automatizační a řídící systémy (BACS) / měření a regulace
  ČSN EN IEC 62682 ed. 2 Řízení signalizace pro průmyslové procesy (6.2023)
  ČSN IEC 60050-351+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení (8.2016)
  ČSN EN 60027-6 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení (7.2008)
  ČSN EN 50491-11 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej (1.2016)
  ČSN EN 50491-12-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura (1.2019)
  ČSN EN 50491-12-2 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 12-2: Inteligentní síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Rozhraní mezi CEM bytů/budov a správcem (správci) prostředků - Datový model a zpracování zpráv (10.2022)
  ČSN EN 50491-2 Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí (11.2010)
  ČSN EN 63044-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky (10.2017)
  ČSN EN IEC 63044-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost (3.2018)
  ČSN EN IEC 63044-4 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS (3.2022)
  ČSN EN IEC 63044-5-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-2 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-6 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Požadavky na plánování a instalaci (3.2022)
  ČSN EN 62820-1-1 Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně (9.2017)
  ČSN EN IEC 61968-1 ed. 3 Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení (2.2021)
  ČSN EN 60730-1 ed. 4 Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky (9.2017)
  ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače (9.2019)
  ČSN ISO/IEC 21823-1 Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura (1.2020)
  ČSN EN 17609 Automatizační a řídicí systémy budov - Využití regulace (1.2023)
  ČSN P CEN/TS 15810 Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov (4.2014)
  ČSN EN ISO 16484-1 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Projektová specifikace a realizace (4.2011)
  ČSN EN ISO 16484-2 Automatizační a řídicí systémy budov - Část 2: Hardware (2.2005)
  ČSN EN ISO 16484-3 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce (2.2006)
  ČSN EN ISO 16484-5 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol (4.2023)
  ČSN EN ISO 16484-6 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat (10.2020)
  ČSN EN 14908-6 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Řídicí síťový protokol - Část 6: Aplikační prvky (5.2023)
  ČSN EN 14908-7 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly (6.2020)
  ČSN EN 12255-12 Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení (8.2004)
  Bezpečnost
  ČSN ISO 17398 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení (12.2005)
  ČSN EN 61508-1 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky (1.2011)
  ČSN EN 61508-2 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností (2.2011)
  ČSN EN 61508-3 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software (1.2011)
  ČSN EN 61508-4 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky (2.2011)
  ČSN EN 61508-5 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti (1.2011)
  ČSN EN 61508-6 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3 (1.2011)
  ČSN EN 61508-7 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření (1.2011)
  ČSN EN 61511-1 ed. 2 Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování (5.2018)
  ČSN EN IEC 62443-2-4 Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS (11.2019)
  ČSN EN IEC 62443-3-2 Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému (3.2021)
  ČSN EN IEC 62443-4-1 Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-1: Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku (10.2018)
  ČSN EN IEC 62443-4-2 Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-2 : Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS (11.2019)
  ČSN EN 61131-6 Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost (7.2013)
  ČSN EN IEC 60445 ed. 6 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů (5.2022)
  ČSN EN 60073 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů (6.2003)
  ČSN EN 60447 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání (12.2004)
  ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky (3.2021)
  ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (10.2016)
  ČSN 33 2000-7-716 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-716: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Distribuce DC ELV prostřednictvím kabelové infrastruktury informačních a komunikačních technologiích (ICT) (2.2024)
  ČSN EN IEC 63044-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost (3.2018)
  TNI POKYN IEC 110 Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti (4.2015)
  ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (4.1993)
  ČSN EN 61000-1-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy (7.2017)
  ČSN EN IEC 61010-2-130 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-130: Zvláštní požadavky na zařízení určené pro užití dětmi ve vzdělávacích institucích (1.2022)
  ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (9.2021)
  ČSN EN IEC 62368-3 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami (6.2020)
  ČSN EN 62949 Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k informačním a telekomunikačním sítím (10.2017)
  ČSN ETSI EN 302 999 V1.2.1 Bezpečnost - Instalace s dálkovým napájením - Bezpečnostní požadavky na stavbu a provoz instalací informační technologie s dálkovým napájením (11.2013)
  Bezpečnost informací & kybernetická bezpečnost
  ČSN P CEN/TS 16850 Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních (2.2020)
  ČSN EN 62351-9 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy (2.2018)
  ČSN EN IEC 62859 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení - Požadavky na koordinaci jaderné a kybernetické bezpečnosti (2.2021)
  ČSN EN IEC 62645 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na kybernetickou bezpečnost (4.2021)
  ČSN EN IEC 63154 Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Kybernetická bezpečnost - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (10.2021)
  ČSN EN ISO/IEC 27011 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro telekomunikační organizace založený na ISO/IEC 27002 (11.2020)
  ČSN EN ISO/IEC 27017 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002 (6.2017)
  ČSN EN ISO/IEC 29146 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec managementu přístupu (9.2023)
  ČSN EN ISO/IEC 24760-2 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec pro řízení identit - Část 2: Referenční architektura a požadavky (2.2023)
  ČSN EN ISO/IEC 24760-3 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec pro řízení identit - Část 3: Postupy (2.2023)
  ČSN EN ISO/IEC 27019 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Opatření bezpečnosti informací pro energetický průmysl (8.2020)
  ČSN ISO/IEC 27102 Správa a řízení bezpečnosti informací - Směrnice pro pojištění kybernetických rizik (1.2022)
  ČSN P ISO/IEC TS 27100 Informační technologie - Kybernetická bezpečnost - Přehled a pojmy (11.2021)
  ČSN P ISO/IEC TS 27110 Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro vývoj rámce kybernetické bezpečnosti (1.2022)
  ČSN EN ISO/IEC 19896-1 IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetence testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 1: Úvod, pojmy a obecné požadavky (7.2023)
  ČSN EN ISO/IEC 19896-2 IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetence testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 2: Požadavky na znalosti, dovednosti a efektivitu testerů ISO/IEC 19790 (7.2023)
  ČSN EN ISO/IEC 19896-3 IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetenci testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 3: Požadavky na znalosti, dovednosti a efektivitu hodnotitelů ISO/IEC 15408 (7.2023)
  ČSN EN ISO/IEC 27000 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník (6.2020)
  ČSN EN ISO/IEC 27006 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací (5.2021)
  ČSN EN ISO/IEC 27007 Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací (10.2020)
  ČSN ISO/IEC 27003 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Pokyny (3.2018)
  ČSN ISO/IEC 27004 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Monitorování, měření, analýza a hodnocení (3.2018)
  ČSN ISO/IEC 27005 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Pokyny pro management rizik informační bezpečnosti (12.2023)
  ČSN ISO/IEC 27009 Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Použití ISO/IEC 27001 v jednotlivých odvětvích - Požadavky (4.2021)
  ČSN ISO/IEC 27014 Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Správa a řízení bezpečnosti informací (11.2021)
  ČSN EN ISO/IEC 27001 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Systémy managementu informační bezpečnosti - Požadavky (10.2023)
  ČSN EN ISO/IEC 27002 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Opatření informační bezpečnosti (4.2023)
  ČSN ISO/IEC 27035-1 Informační technologie - Management incidentů informační bezpečnosti - Část 1: Principy a proces (3.2024)
  ČSN ISO/IEC 27035-2 Informační technologie - Management incidentů informační bezpečnosti - Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty (3.2024)
  ČSN ISO/IEC 27035-3 Informační technologie - Management incidentů informační bezpečnosti - Část 3: Směrnice pro činnosti odezvy na incidenty ICT (5.2023)
  ČSN EN ISO/IEC 18045 Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Metodika pro hodnocení bezpečnosti IT (4.2024)
  ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení (8.2016)
  ČSN ETSI EN 303 645 V2.1.1 CYBER - Kybernetická bezpečnost pro internet věcí spotřebitele: základní požadavky (1.2021)
  ČSN ETS 300 747 ed. 1 Telekomunikační bezpečnost - Řízení přístupu a synchronizace u audiovizuálních služeb (3.1998)
  ČSN EN ISO/IEEE 11073-40101 Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 40101: Základy - Kybernetická bezpečnost - Procesy posuzování zranitelností (10.2022)
  ČSN EN ISO/IEEE 11073-40102 Zdravotnická informatika - Interoperabilita zařízení - Část 40102: Základy - Kybernetická bezpečnost - Schopnosti pro zmírnění dopadů (10.2022)
  ČSN EN ISO 27799 Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002 (2.2019)
  Bezpečnost strojních zařízení: normy typu A
  ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika (6.2011)
  Bezpečnost strojních zařízení: normy typu B
  ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky (2.2019)
  ČSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů (4.2009)
  ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV (6.2019)
  ČSN EN 61310-1 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály (9.2008)
  ČSN EN 61310-2 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení (9.2008)
  ČSN EN 61310-3 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů (9.2008)
  ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (4.2021)
  ČSN EN IEC 62061 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností (1.2022)
  ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční (5.2018)
  ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika (4.2020)
  ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci (3.2017)
  ČSN EN ISO 13849-2 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti (6.2013)
  ČSN EN ISO 13854 Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla (1.2021)
  ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami (9.2022)
  ČSN EN ISO 14118 Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění (12.2018)
  ČSN EN ISO 19353 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana (7.2020)
  ČSN EN ISO 14159 Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení (12.2008)
  TNI ISO/TR 14121-2 Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 2: Praktický návod a příklady metod (12.2020)
  ČSN EN ISO 13855 Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla (10.2010)
  ČSN EN ISO 13850 Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci (1.2017)
  ČSN EN ISO 14119 Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu (7.2014)
  ČSN EN ISO 13851 Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr (3.2020)
  ČSN EN 614-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady (7.2009)
  ČSN EN 614-2+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly (5.2009)
  ČSN EN 894-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači (5.2009)
  ČSN EN 894-2+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače (5.2009)
  ČSN EN 894-3+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače (5.2009)
  ČSN EN 894-4 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů (1.2011)
  ČSN EN 842+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení (5.2009)
  ČSN EN 981+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů (5.2009)
  Bezpečnost strojních zařízení: normy typu C

  Databáze harmonizovaných norem pro strojní zařízení

  Bludné proudy
  ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení (9.1996)
  ČSN EN 12954 Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě (11.2020)
  ČSN 03 8365 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi (2.1987)
  ČSN 03 8368 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi (2.1989)
  ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení (7.1963)
  ČSN 03 8371 Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly (11.1978)
  ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě (2.1977)
  ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení (10.1975)
  ČSN EN 50122-1 ed. 3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem (7.2023)
  ČSN EN 50122-2 ed. 3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav (6.2023)
  ČSN EN 50122-3 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami (6.2023)
  ČSN EN 50162 Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav (4.2005)
  ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami (10.2009)
  Dokumentace
  ČSN ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů (11.1997)
  ČSN ISO 30300 Informace a dokumentace - Systémy správy dokumentů - Základní informace a pojmy (12.2018)
  ČSN ISO 4 Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů (12.1999)
  ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (11.2022)
  ČSN ISO 10006 Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech (6.2019)
  ČSN EN ISO 80000-12 Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze (12.2020)
  ČSN ISO 15519-1 Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 1: Obecná pravidla (1.2019)
  ČSN ISO 15519-2 Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 2: Měření a řízení (12.2018)
  ČSN EN ISO 10209 Technická dokumentace produktu - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci (8.2023)
  ČSN EN ISO 13567-1 Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady (4.2022)
  ČSN EN ISO 13567-2 Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci (4.2022)
  ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů (2.2000)
  ČSN ISO 5455 Technické výkresy. Měřítka (3.1994)
  ČSN EN ISO 7200 Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů (9.2004)
  ČSN EN ISO 128-1 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky (5.2021)
  ČSN EN ISO 128-2 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry (4.2023)
  ČSN EN ISO 128-3 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy (8.2023)
  ČSN EN ISO 3098-1 Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení (12.2018)
  ČSN EN ISO 3098-5 Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD (2.1999)
  ČSN ISO 16016 Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů (1.2019)
  ČSN ISO 7573 Technická dokumentace produktu - Seznamy částí (1.2019)
  ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu (10.2000)
  ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky (11.1989)
  ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (7.2004)
  ČSN EN ISO 4157-1 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části (1.2000)
  ČSN EN ISO 4157-2 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností (1.2000)
  ČSN EN ISO 4157-3 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů (1.2000)
  ČSN EN ISO 8560 Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek (3.2021)
  ČSN EN ISO 7437 Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců (4.1998)
  ČSN ISO 14617-1 Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky (9.2006)
  ČSN EN IEC 81346-1 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla (2.2023)
  ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd (7.2021)
  ČSN ISO 81346-10 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 10: Energetické systémy (8.2023)
  ČSN ISO 81346-12 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 12: Stavby a technická zařízení budov (7.2021)
  ČSN EN 62023 ed. 2 Strukturování technické informace a dokumentace (6.2012)
  ČSN EN 61355-1 ed. 2 Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění (2.2009)
  ČSN EN 61666 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému (5.2011)
  ČSN EN 61175-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů - Část 1: Základní pravidla (3.2016)
  ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil (4.2009)
  ČSN EN 82045-1 Správa dokumentů - Část 1: Zásady a metody (9.2002)
  ČSN EN 82045-2 Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model (10.2005)
  ČSN EN 61082-1 ed. 3 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla (9.2015)
  ČSN EN 62027 ed. 2 Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí (6.2012)
  ČSN EN 62744 Znázornění stavů předmětů grafickými značkami (8.2015)
  ČSN EN 81714-2 ed. 2 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu (9.2007)
  ČSN EN 81714-3 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování (12.2001)
  ČSN EN ISO 81714-1 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla (12.2010)
  ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (7.2014)
  ČSN EN 62708 Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů (12.2015)
  ČSN EN 60027-6 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení (7.2008)
  ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika (11.2019)
  ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně (1.1995)
  ČSN IEC 60027-3 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky (12.2004)
  ČSN EN IEC 60375 ed. 2 Pravidla týkající se elektrických obvodů (3.2019)
  ČSN EN IEC 61293 ed. 2 Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky (10.2020)
  ČSN EN IEC 60757 Kód pro označování barev (3.2022)
  ČSN P ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (4.2021)
  ČSN P ISO 6707-2 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky (5.2018)
  ČSN EN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci (5.2017)
  ČSN EN 15643 Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro posuzování budov a inženýrských staveb (12.2021)
  ČSN P CEN/TS 15810 Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov (4.2014)
  ČSN ISO 15489-1 Informace a dokumentace - Správa dokumentů - Část 1: Pojmy a principy (5.2018)
  Dokumentace: BIM
  ČSN EN ISO 16739-1 Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma (10.2020)
  ČSN EN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci (5.2017)
  ČSN EN ISO 12006-3 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace (1.2023)
  ČSN ISO 22263 Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu (2.2014)
  ČSN EN ISO 16757-1 Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model (5.2017)
  ČSN EN ISO 23386 Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících (12.2020)
  ČSN EN ISO 23387 Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy (5.2021)
  ČSN P ISO/TS 12911 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM) (2.2014)
  ČSN EN ISO 29481-1 Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát (5.2018)
  ČSN EN ISO 29481-2 Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce (11.2017)
  ČSN EN ISO 29481-3 Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 3: Schéma dat a kód (4.2023)
  ČSN EN ISO 21597-1 Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner (4.2023)
  ČSN EN ISO 21597-2 Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 2: Typy vazeb (4.2023)
  ČSN EN 17632-1 Informační modelování staveb (BIM) - Sémantické modelování a propojování (SML) - Část 1: Generické vzory modelování (5.2023)
  ČSN EN 17412-1 Informační modelování staveb - Úroveň informačních potřeb - Část 1: Pojmy a principy (9.2021)
  ČSN EN ISO 19650-1 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy (10.2019)
  ČSN EN ISO 19650-2 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv (12.2019)
  ČSN EN ISO 19650-3 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv (4.2021)
  ČSN EN ISO 19650-4 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 4: Výměna informací (3.2023)
  ČSN EN ISO 19650-5 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací (2.2021)
  ČSN ISO 15686-4 Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM) (8.2014)
  Drážní zařízení a lanové dráhy
  ČSN EN 15016-4 Drážní aplikace - Technické dokumenty - Část 4: Výměna dat (11.2023)
  Elektrárny (společné normy)
  ČSN EN 45510-2-9 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy (2.2009)
  ČSN EN 45510-8-1 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika (12.2002)
  Elektrárny: jaderné
  ČSN EN ISO 80000-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika (12.2020)
  ČSN EN IEC 60709 Jaderné elektrárny - Systémy přístrojového vybavení, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Oddělování (12.2019)
  ČSN IEC 60880 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávající funkce kategorie A (4.2008)
  ČSN IEC 231 Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy (3.1994)
  ČSN EN IEC 60987 ed. 3 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Hardwarové požadavky (7.2022)
  ČSN IEC 960 Funkční kritéria návrhu systému sdělování bezpečnostních parametrů pro jaderné elektrárny (4.1994)
  ČSN IEC 61772 Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU) (2.2011)
  ČSN IEC 1771 Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Ověření a prokázání platnosti návrhu (8.1999)
  ČSN EN IEC/IEEE 62582-6 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Metody monitorování stavu elektrických zařízení - Část 6: Izolační odpor (3.2022)
  ČSN EN IEC 62954 Jaderné elektrárny - Dozorny - Požadavky na zařízení pro reakci na mimořádné události (3.2022)
  ČSN EN IEC 61226 ed. 2 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Kategorizace funkcí a klasifikace systémů (2.2023)
  ČSN EN IEC 61500 ed. 2 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A (12.2019)
  ČSN EN IEC 62859 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení - Požadavky na koordinaci jaderné a kybernetické bezpečnosti (2.2021)
  ČSN EN 61513 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Obecné požadavky na systémy (12.2013)
  ČSN EN IEC 62003 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na testování elektromagnetické kompatibility (4.2021)
  ČSN EN 61839 Jaderné elektrárny - Navrhování dozoren - Funkční analýza a přidělení funkcí (8.2003)
  ČSN IEC 61888 Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní (10.2004)
  ČSN EN IEC 62138 Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C (3.2020)
  ČSN EN 62241 Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah (9.2006)
  ČSN EN IEC 62465 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Správa stárnutí elektrických kabelových systémů (1.2020)
  ČSN EN IEC 62646 Jaderné elektrárny - Dozorny - Postupy založené na počítačích (1.2020)
  ČSN EN IEC/IEEE 60980-344 Jaderná zařízení - Zařízení důležitá z hlediska bezpečnosti - Ověřování seizmické způsobilosti (1.2022)
  ČSN EN IEC 62645 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na kybernetickou bezpečnost (4.2021)
  Elektrárny: větrné
  ČSN IEC 60050-415 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny (11.2000)
  ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů (4.2018)
  ČSN EN 61400-25-2 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely (4.2016)
  ČSN EN 61400-25-3 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací (4.2016)
  ČSN EN 61400-25-4 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil (8.2017)
  ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody (6.2018)
  ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu (10.2017)
  ČSN EN IEC 61400-21-1 Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny (11.2019)
  ČSN EN IEC 61400-21-2 Větrné elektrárny - Část 21-2: Měření a vyhodnocování elektrických vlastností - Větrné elektrárny (10.2023)
  Elektrárny: vodní
  ČSN EN 60308 Vodní turbíny - Zkoušení řídicích systémů (2.2006)
  ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení (8.2013)
  Elektromobilita
  ČSN P ISO/TS 21219-25 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 25: Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily (TPEG2-EMI) (9.2017)
  ČSN P CEN/TS 16157-10 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 10: Publikace o dobíjecí infrastruktuře (10.2022)
  ČSN EN ISO 15118-9 Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 9: Zkouška shody fyzické a datové vrstvy pro bezdrátovou komunikaci (3.2024)
  ČSN EN IEC 63110-1 Protokol pro správu infrastruktury pro nabíjení a vybíjení elektrických vozidel - Část 1: Základní definice, případy použití a architektury (6.2023)
  Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES)
  ČSN EN 50491-11 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej (1.2016)
  ČSN EN 50491-12-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura (1.2019)
  ČSN EN 50491-12-2 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 12-2: Inteligentní síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Rozhraní mezi CEM bytů/budov a správcem (správci) prostředků - Datový model a zpracování zpráv (10.2022)
  ČSN EN 50491-2 Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí (11.2010)
  ČSN EN 63044-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky (10.2017)
  ČSN EN IEC 63044-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost (3.2018)
  ČSN EN IEC 63044-4 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS (3.2022)
  ČSN EN IEC 63044-5-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-2 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-6 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Požadavky na plánování a instalaci (3.2022)
  ČSN EN 60669-2-5 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES) (3.2017)
  ČSN EN 50090-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace (12.2011)
  ČSN EN 50090-3-2 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces pro HBES třída 1 (11.2004)
  ČSN EN 50090-3-3 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES (10.2009)
  ČSN EN 50090-3-4 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky (12.2017)
  ČSN EN 50090-4-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích - Aplikační vrstva pro HBES třída 1 (12.2004)
  ČSN EN 50090-4-2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích - Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1 (11.2004)
  ČSN EN 50090-4-3 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2) (3.2016)
  ČSN EN 50090-5-1 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1 (7.2020)
  ČSN EN 50090-5-2 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár (7.2020)
  ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1 (8.2016)
  ČSN EN 50090-6-2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-2: Popis modelu sémantické ontologie IoT (3.2022)
  ČSN EN 50090-6-3 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-3: API IoT HBES třetí strany (1.2024)
  ČSN EN 50090-7-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 7-1: Management systému - Postupy managementu (12.2004)
  Energetická náročnost budov
  ČSN ISO 50003 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií (1.2022)
  ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost (11.2019)
  ČSN EN IEC 62442-3 ed. 3 Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení (9.2022)
  ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data (10.2020)
  ČSN EN 16627 Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody (6.2021)
  ČSN EN ISO 52120-1 Energetická náročnost budov - Přínos automatizace, řízení a správy budov - Část 1: Obecný rámec a postupy (11.2022)
  ČSN EN 15500-1 Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5 (11.2017)
  Energetika a distribuce
  ČSN IEC 1085 Všeobecná ustanovení pro telekomunikační služby v elektrizačních soustavách (9.1999)
  ČSN IEC 1334-1-1 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 1: Všeobecné zásady - Oddíl 1: Architektura systému automatizace dodávky elektrické energie (5.2001)
  ČSN IEC 1334-1-4 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 1: Všeobecné zásady - Oddíl 4: Identifikace parametrů přenosu dat týkajících se distribučních sítí vn a nn (5.2001)
  ČSN IEC 61334-1-2 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 1-2: Všeobecné zásady - Návod pro specifikace (9.1999)
  ČSN EN 61334-3-21 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3: Požadavky na přenos signálů po hlavním vedení - Oddíl 21: Kapacitní vazební zařízení připojená mezi fáze izolované soustavy středního napětí (7.1999)
  ČSN EN 61334-3-22 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 3-22: Požadavky na přenos signálů po hlavních vedeních - Vazební zařízení připojená mezi fázi a zem a mezi stínění a zem soustavy vn (9.2001)
  ČSN EN 61334-4-1 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 1: Referenční model komunikačního systému (9.2000)
  ČSN EN 61334-4-32 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 32: Vrstva datového spoje - Řízení logického spoje (LLC) (2.2001)
  ČSN EN 61334-4-33 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-33: Protokoly dálkového přenosu dat - Vrstva datového spoje - Spojově orientovaný protokol (10.2000)
  ČSN EN 61334-4-41 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 41: Aplikační protokoly - Specifikace zpráv pro distribuční síť (2.2001)
  ČSN EN 61334-4-42 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 42: Aplikační protokoly - Aplikační vrstva (2.2001)
  ČSN EN 61334-4-511 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-511: Protokoly dálkového přenosu dat - Systémové řízení - CIASE protokol (6.2001)
  ČSN EN 61334-4-512 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-512: Protokoly dálkového přenosu dat - Systémové řízení pomocí profilu 61334-5-1 - Informační Základna Řízení (MIB) (11.2002)
  ČSN EN 61334-4-61 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4-61: Protokoly dálkového přenosu dat - Síťová vrstva - Bezspojový protokol (10.2000)
  ČSN EN 61334-5-1 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 5-1: Profily nižších vrstev - Profil s klíčováním posuvem rozprostřeného kmitočtu (S-FSK) (4.2002)
  ČSN EN 61334-6 Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 6: Kódovací pravidlo A-XDR (6.2001)
  ČSN EN 61850-10 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 10: Zkoušky shody (1.2014)
  ČSN EN 61850-3 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 3: Obecné požadavky (12.2014)
  ČSN EN 61850-4 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení (1.2012)
  ČSN EN 61850-5 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení (12.2013)
  ČSN EN 61850-6 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED (10.2010)
  ČSN EN 61850-7-1 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely (4.2021)
  ČSN EN 61850-7-2 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI) (9.2020)
  ČSN EN 61850-7-3 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat (9.2020)
  ČSN EN 61850-7-4 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů (9.2020)
  ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení (8.2013)
  ČSN EN 61850-8-1 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3 (9.2020)
  ČSN EN 61850-9-2 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3 (7.2012)
  ČSN EN IEC 61850-7-420 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie (8.2022)
  ČSN EN IEC 61850-8-2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na protokol XMPP (7.2019)
  ČSN EN 61968-11 ed. 2 Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 11: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro distribuci (1.2014)
  ČSN EN IEC 61968-13 ed. 2 Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 13: Společné profily modelů distribuční napájecí soustavy (12.2021)
  ČSN EN IEC 61970-401 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-ASPI) - Část 401: Rámec profilu (12.2022)
  ČSN EN IEC 61970-456 ed. 3 Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy (8.2022)
  ČSN EN 62361-100 Řízení elektrizační soustavy a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schématu XML (11.2017)
  ČSN EN 62361-2 Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 2: Koncové kódy kvality pro SCADA systémy (6.2014)
  ČSN EN 62488-1 Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 1: Plánování analogových a digitálních systémů přenosu po elektrickém vedení provozovaných v elektrických sítích ZVN/VVN/VN (9.2013)
  ČSN EN 62351-11 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML (7.2017)
  ČSN EN 62351-3 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP (8.2015)
  ČSN EN 62351-7 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM) (6.2018)
  ČSN EN 62351-9 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy (2.2018)
  ČSN EN IEC 62351-3 ed. 2 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP (12.2023)
  ČSN EN IEC 62351-4 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS (7.2019)
  ČSN EN IEC 62351-5 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 5: Bezpečnost pro IEC 60870-5 a její odvozeniny (8.2023)
  ČSN EN IEC 62351-6 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 6: Bezpečnost pro IEC 61850 (6.2021)
  ČSN EN IEC 62351-8 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role (11.2020)
  ČSN EN IEC 62351-9 ed. 2 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy (12.2023)
  ČSN EN 62271-3 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850 (12.2015)
  ČSN EN 50647 Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie (2.2018)
  ČSN EN ISO/IEC 27019 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Opatření bezpečnosti informací pro energetický průmysl (8.2020)
  European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

  Databáze harmonizovaných norem pro obory telekomunikací a radiokomunikací

  Informační technologie (společné normy)
  TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014 (3.2017)
  ČSN EN 62820-1-1 Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně (9.2017)
  ČSN EN 50486 Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech (2.2009)
  ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací (9.2014)
  TNI 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací - Komentář k ČSN 34 2300 ed. 2:2014 (11.2019)
  TNI CLC/TR 50510 Vláknový optický přístup ke koncovým uživatelům - Směrnice pro budování vláknových optických sítí FTTX (3.2022)
  ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (9.2021)
  ČSN EN 50173-1 ed. 4 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky (1.2019)
  ČSN EN 50173-20 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 20: Alternativní kabelážní konfigurace (8.2023)
  TNI CLC/TR 50173-99-2 Informační technologie - Implementace BCT aplikací pomocí kabeláže v souladu s EN 50173-4 (7.2020)
  ČSN EN 50700 ed. 2 Informační technologie - Kabeláž rozvodné přístupové sítě v areálu (PDAN) pro podporu instalace optických širokopásmových sítí (4.2024)
  ČSN EN 17748-1 Základní soubor znalostí pro profese ICT (ICT BoK) - Část 1: Soubor znalostí (10.2022)
  ČSN EN 16234-1 Struktura elektronických pravomocí (e-CF) - Obecné evropské struktury pro odborníky v ICT napříč všemi odvětvími průmyslu - Část 1: Struktura (6.2020)
  ČSN ISO/IEC 38500 Informační technologie - Správa a řízení IT technologií v organizaci (2.2020)
  ČSN EN 62075 ed. 2 Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign (7.2013)
  ČSN EN ISO/IEC 29101 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec architektury soukromí (2.2020)
  ČSN EN ISO/IEC 24760-2 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec pro řízení identit - Část 2: Referenční architektura a požadavky (2.2023)
  ČSN EN ISO/IEC 24760-3 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec pro řízení identit - Část 3: Postupy (2.2023)
  ČSN P ISO/IEC TS 27100 Informační technologie - Kybernetická bezpečnost - Přehled a pojmy (11.2021)
  ČSN ISO/IEC 27035-3 Informační technologie - Management incidentů informační bezpečnosti - Část 3: Směrnice pro činnosti odezvy na incidenty ICT (5.2023)
  ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany (12.2010)
  ČSN EN 301549 Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT (11.2021)
  ČSN EN 50098-1 Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů - Část 1: Základní přístup ISDN (8.1999)
  ČSN EN 50098-2 Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů - Část 2: ISDN 2 048 kbit/s - Primární přístup a rozhraní pronajatých linek (9.1998)
  ČSN ISO/IEC 6523-1 Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací (4.2024)
  Informační technologie: datová centra
  ČSN EN IEC 62966-1 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 1: Rozměry a mechanické požadavky (12.2019)
  ČSN EN IEC 62966-2 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 2: Detaily požadavků na průtok vzduchu, separaci vzduchu a chlazení vzduchem (2.2021)
  ČSN EN 50173-5 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra (2.2019)
  ČSN CLC/TR 50600-99-3 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-3: Pokyny k aplikaci souboru EN 50600 (1.2019)
  ČSN CLC/TS 50600-2-10 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-10: Analýza rizik a dopadů zemětřesení (2.2022)
  ČSN CLC/TS 50600-5-1 Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 5-1: Model zralosti pro management s energií a udržitelnost životního prostředí (3.2024)
  ČSN EN 50600-1 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy (2.2020)
  ČSN EN 50600-2-1 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov (1.2022)
  ČSN EN 50600-2-3 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí (12.2019)
  ČSN EN 50600-2-4 ed. 2 Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže (10.2023)
  ČSN EN 50600-2-5 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy (1.2022)
  ČSN EN 50600-4-1 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-1: Přehled a obecné požadavky na klíčové ukazatele výkonnosti (4.2017)
  ČSN EN 50600-4-2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie (4.2017)
  ČSN EN 50310 ed. 4 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách (2.2017)
  Informační technologie: distribuce služeb v budovách
  ČSN EN 50173-6 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách (2.2019)
  Informační technologie: kancelářské prostory
  ČSN EN 50173-2 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory (1.2019)
  Informační technologie: obytné prostory
  TNI POKYN IEC 110 Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti (4.2015)
  ČSN EN 50173-4 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory (1.2019)
  ČSN EN 13321-1 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy (10.2021)
  Informační technologie: průmyslové prostory
  ČSN EN IEC 61139-2 Průmyslové sítě - Drobné digitální komunikační rozhraní - Část 2: Rozšíření funkční bezpečnosti (3.2023)
  ČSN EN IEC 61139-3 Průmyslové sítě - Drobné digitální komunikační rozhraní - Část 3: Bezdrátové rozšíření (5.2024)
  ČSN EN 61784-3-1 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-1: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 1 (4.2011)
  ČSN EN 61784-3-12 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-12: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 12 (4.2011)
  ČSN EN 61784-3-14 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-14: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 14 (4.2011)
  ČSN EN 61784-3-17 Průmyslové komunikační stíě - Profily - Část 3-17: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 17 (6.2018)
  ČSN EN 61784-3-18 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18 (12.2011)
  ČSN EN 61784-3-6 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-6: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 6 (4.2011)
  ČSN EN 61784-5-1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-1: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 1 (6.2014)
  ČSN EN 61784-5-10 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10 (9.2012)
  ČSN EN 61784-5-11 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-13 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-13: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 13 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-14 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-15 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15 (9.2012)
  ČSN EN 61784-5-16 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-16: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 16 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-17 Průmyslové komunikační sítě - Část 5-17: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 17 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-19 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-19: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 19 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4 (9.2012)
  ČSN EN IEC 61158-6-28 Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-28: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 28 (10.2023)
  ČSN EN IEC 61784-1 ed. 5 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole (12.2019)
  ČSN EN IEC 61784-1-0 Průmyslové sítě - Profily - Část 1-0: Profily sběrnice pole - Obecné pojmy a terminologie (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-1-1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-1: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 1 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-1-16 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-16: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 16 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-1-19 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-19: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 19 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-1-2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-2: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 2 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-1-22 Průmyslové sítě - Profily - Část 1-22: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 22 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-1-3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-3: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 3 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-1-4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-4: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 4 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-1-5 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-5: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 5 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-1-6 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-6: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 6 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-1-8 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-8: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 8 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-1-9 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1-9: Profily sběrnice pole - Komunikační profil rodiny 9 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 (12.2019)
  ČSN EN IEC 61784-2-0 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-0: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-10 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-10: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 19 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-11 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-11: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 11 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-12 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-12: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 12 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-13 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-13: Doplňkové profily v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 13 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-14 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-14: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 14 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-15 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-15: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 15 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-16 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-16: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 16 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-17 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-17: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 17 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-18 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-18: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 18 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-19 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-19: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 19 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-2 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-2: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 2 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-20 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-20: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 20 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-21 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-21: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 21 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-3 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-3: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 3 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-4 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-4: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 4 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-6 Průmyslové sítě - Profily - Část 2-6: Doplňkové profily sběrnice pole v reálném čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 6 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-2-8 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2-8: Dodatečné profily sběrnice pole založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 8 (12.2023)
  ČSN EN IEC 61784-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů (11.2021)
  ČSN EN IEC 61784-3-13 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13 (2.2022)
  ČSN EN IEC 61784-3-2 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2 (12.2021)
  ČSN EN IEC 61784-3-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3 (12.2021)
  ČSN EN IEC 61784-3-8 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8 (2.2022)
  ČSN EN IEC 61784-5-12 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-18 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-18: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 18 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-2 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-20 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-20: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 20 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-21 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-21: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 21 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (6.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-6 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-8 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-8: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 8 (7.2019)
  ČSN EN IEC 62657-2 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 2: Management koexistence (12.2022)
  ČSN EN IEC 62657-3 Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 3: Formální popis automatizovaného managementu koexistence a návod k použití (12.2022)
  ČSN EN IEC 62657-4 Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 4: Management koexistence s centrální koordinací bezdrátových aplikací (12.2022)
  ČSN EN 62439-1 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP) (11.2010)
  ČSN EN IEC 62439-2 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (8.2022)
  ČSN EN IEC 62439-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (8.2022)
  ČSN EN 50173-3 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory (1.2019)
  Internet věcí (IoT)
  ČSN EN IEC 62872-2 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Část 2: Internet věcí (IoT) - Aplikační rámec pro průmyslový požadavek na schopnosti managementu energetické odezvy (10.2022)
  ČSN IEC 60050-741 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 741: Internet věcí (IoT) (2.2022)
  ČSN ISO/IEC 20924 Internet věcí (IoT) - Slovník (9.2021)
  ČSN ISO/IEC 30141 Internet věcí (IoT) - Referenční architektura (12.2019)
  ČSN ISO/IEC 21823-1 Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura (1.2020)
  ČSN ETSI EN 303 645 V2.1.1 CYBER - Kybernetická bezpečnost pro internet věcí spotřebitele: základní požadavky (1.2021)
  Komunikační protokoly (společné normy)
  ČSN EN IEC 61131-9 ed. 2 Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy (12.2022)
  ČSN EN 13757-3 Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly (10.2018)
  ČSN EN 62676-2-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné požadavky (8.2014)
  ČSN EN 62676-2-2 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST (6.2014)
  ČSN EN IEC 60839-11-5 Poplachové a elektronické bezpečností systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP) (5.2021)
  ČSN EN 60870-5-1 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce (6.1997)
  ČSN ISO/IEC 7816-3 Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu (4.2010)
  ČSN EN 419212-3 Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 3: Protokoly autentizace zařízení (1.2018)
  ČSN EN 13321-1 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy (10.2021)
  ČSN EN ISO 22510 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP (8.2020)
  ČSN ETS 300 223 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Společné mezikoncové protokoly (11.1994)
  ČSN ETS 300 746 ed. 1 Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Plány ochrany sítě - Protokoly a provoz automatické ochrany přepínáním (APS) (1.1998)
  Komunikační protokoly: automatizace
  ČSN EN 62439-1 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP) (11.2010)
  ČSN EN 62439-4 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 4: Prokřížený redundanční protokol (CRP) (11.2010)
  ČSN EN 62439-6 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 6: Distribuovaný redundanční protokol (DRP) (11.2010)
  ČSN EN 62439-7 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 7: Redundanční protokol založený na kruhové topologii (RRP) (9.2012)
  ČSN EN IEC 62439-2 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (8.2022)
  ČSN EN IEC 62439-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (8.2022)
  ČSN EN 14908-1 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 1: Sestava protokolů (9.2014)
  ČSN EN 14908-2 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince (9.2014)
  ČSN EN 14908-3 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení (9.2014)
  ČSN EN 14908-4 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 4: Komunikace IP (9.2014)
  ČSN EN 14908-5 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 5: Zavedení (11.2009)
  ČSN EN 14908-6 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Řídicí síťový protokol - Část 6: Aplikační prvky (5.2023)
  ČSN EN 14908-7 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly (6.2020)
  ČSN EN 14908-8 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 8: Komunikace pomocí širokopásmového připojení přes sítě elektrického vedení - s internetovými protokoly (3.2022)
  ČSN EN 14908-9 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 9: Bezdrátová komunikace v pásmech ISM (3.2022)
  ČSN EN ISO 10303-210 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání (5.2003)
  ČSN ISO 10303-201 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu (8.2000)
  Komunikační protokoly: BACnet
  ČSN EN ISO 16484-5 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol (4.2023)
  Komunikační protokoly: DALI
  ČSN EN 62386-201 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0) (3.2016)
  ČSN EN 62386-203 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 203: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výbojky (kromě zářivek) (zařízení typ 2) (3.2010)
  ČSN EN 62386-204 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 204: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nízkovoltové halogenové žárovky (zařízení typ 3) (3.2010)
  ČSN EN 62386-205 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 205: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Napájecí napětí pro regulátory žárovek (zařízení typ 4) (3.2010)
  ČSN EN 62386-206 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 206: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Konverze digitálního signálu na stejnosměrné napětí (zařízení typ 5) (3.2010)
  ČSN EN 62386-208 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 208: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Spínací funkce (zařízení typ 7) (3.2010)
  ČSN EN 62386-209 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 209: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řízení barvy (Zařízení typ 8) (4.2012)
  ČSN EN 62386-301 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 301: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Tlačítka (2.2018)
  ČSN EN 62386-302 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 302: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Výhradní vstupní zařízení (2.2018)
  ČSN EN 62386-303 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 303: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo obsazenosti (2.2018)
  ČSN EN 62386-304 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 304: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Světelné čidlo (2.2018)
  ČSN EN IEC 62386-101 ed. 3 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému (6.2023)
  ČSN EN IEC 62386-102 ed. 3 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení (6.2023)
  ČSN EN IEC 62386-103 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení (6.2023)
  ČSN EN IEC 62386-104 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému (1.2020)
  ČSN EN IEC 62386-105 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 105: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Přenos pevně zabudovaného programu (firmware) (11.2020)
  ČSN EN IEC 62386-150 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 150: Zvláštní požadavky - Pomocný napájecí zdroj (10.2023)
  ČSN EN IEC 62386-202 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1) (7.2023)
  ČSN EN IEC 62386-207 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (zařízení typ 6) (12.2018)
  ČSN EN IEC 62386-216 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 216: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Informace o zátěži (zařízení typ 15) (11.2018)
  ČSN EN IEC 62386-217 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 217: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Ovládací zařízení s tepelnou ochranou (zařízení typ 16) (11.2018)
  ČSN EN IEC 62386-218 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 218: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výběr stmívací křivky (zařízení typ 17) (12.2018)
  ČSN EN IEC 62386-220 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 220: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Centrálně napájený nouzový provoz (zařízení typ 19) (9.2019)
  ČSN EN IEC 62386-221 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 221: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Řízení spotřeby elektrické energie (zařízení typ 20) (1.2019)
  ČSN EN IEC 62386-222 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 222: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Tepelná ochrana světelného zdroje (zařízení typ 21) (12.2018)
  ČSN EN IEC 62386-224 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 224: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nevyměnitelný světelný zdroj (zařízení typ 23) (12.2018)
  ČSN EN IEC 62386-250 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 250: Zvláštní požadavky - Integrovaný napájecí zdroj (zařízení typ 49) (11.2023)
  ČSN EN IEC 62386-251 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 251: Zvláštní požadavky - Rozšíření paměťové banky 1 (zařízení typ 50) (11.2023)
  ČSN EN IEC 62386-252 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 252: Zvláštní požadavky - Energetický reporting (zařízení typ 51) (11.2023)
  ČSN EN IEC 62386-253 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 253: Zvláštní požadavky - Diagnostika a údržba (zařízení typ 52) (11.2023)
  ČSN EN IEC 62386-305 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 305: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo barvy (4.2024)
  ČSN EN IEC 62386-332 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 332: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Zpětná vazba (8.2018)
  ČSN EN IEC 62386-333 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 333: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Manuální nastavení - (zařízení typ 33) (12.2018)
  Komunikační protokoly: KNX
  ČSN EN 50491-11 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej (1.2016)
  ČSN EN 50491-12-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura (1.2019)
  ČSN EN 50491-2 Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí (11.2010)
  ČSN EN 50491-4-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS) (1.2013)
  ČSN EN 63044-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky (10.2017)
  ČSN EN IEC 63044-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost (3.2018)
  ČSN EN IEC 63044-4 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS (3.2022)
  ČSN EN IEC 63044-5-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-2 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-6 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Požadavky na plánování a instalaci (3.2022)
  ČSN EN 50090-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace (12.2011)
  ČSN EN 50090-3-1 Bytové a domovní elektronické systémy (BDES) - Část 3-1: Aplikační hlediska - Úvod do struktury aplikačního prostředí (7.1997)
  ČSN EN 50090-3-2 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces pro HBES třída 1 (11.2004)
  ČSN EN 50090-3-3 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES (10.2009)
  ČSN EN 50090-3-4 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky (12.2017)
  ČSN EN 50090-4-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích - Aplikační vrstva pro HBES třída 1 (12.2004)
  ČSN EN 50090-4-2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích - Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1 (11.2004)
  ČSN EN 50090-4-3 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2) (3.2016)
  ČSN EN 50090-5-1 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1 (7.2020)
  ČSN EN 50090-5-2 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár (7.2020)
  ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1 (8.2016)
  ČSN EN 50090-6-2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-2: Popis modelu sémantické ontologie IoT (3.2022)
  ČSN EN 50090-7-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 7-1: Management systému - Postupy managementu (12.2004)
  ČSN EN 13321-1 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy (10.2021)
  ČSN EN ISO 22510 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP (8.2020)
  Komunikační protokoly: M-BUS
  ČSN EN 1434-3 Měřidla přenosu tepelné energie - Část 3: Rozhraní a výměna dat (9.2020)
  ČSN EN 13757-1 Komunikační systémy pro měřidla - Část 1: Výměna dat (6.2022)
  ČSN EN 13757-2 Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus (10.2018)
  ČSN EN 13757-3 Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly (10.2018)
  ČSN EN 13757-4 Komunikační systémy pro měřidla - Část 4: Bezdrátová komunikace M-Bus (11.2019)
  ČSN EN 13757-5 Komunikační systémy pro měřidla - Část 5: Bezdrátový přenos M-Bus (5.2016)
  ČSN EN 13757-7 Komunikační systémy pro měřidla - Část 7: Doprava a bezpečnostní služby (10.2018)
  ČSN EN 62056-7-3 Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-3: Drátové a bezdrátové komunikační profily M-bus pro místní a sousední sítě (12.2017)
  Komunikační protokoly: ModBus
  ČSN EN 61784-3-1 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-1: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 1 (4.2011)
  ČSN EN 61784-3-12 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-12: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 12 (4.2011)
  ČSN EN 61784-3-14 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-14: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 14 (4.2011)
  ČSN EN 61784-3-17 Průmyslové komunikační stíě - Profily - Část 3-17: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 17 (6.2018)
  ČSN EN 61784-3-18 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18 (12.2011)
  ČSN EN 61784-3-6 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-6: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 6 (4.2011)
  ČSN EN 61784-5-1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-1: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 1 (6.2014)
  ČSN EN 61784-5-10 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10 (9.2012)
  ČSN EN 61784-5-11 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-13 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-13: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 13 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-14 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-15 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15 (9.2012)
  ČSN EN 61784-5-16 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-16: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 16 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-17 Průmyslové komunikační sítě - Část 5-17: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 17 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-19 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-19: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 19 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4 (9.2012)
  ČSN EN IEC 61784-1 ed. 5 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole (12.2019)
  ČSN EN IEC 61784-2 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 (12.2019)
  ČSN EN IEC 61784-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů (11.2021)
  ČSN EN IEC 61784-3-13 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13 (2.2022)
  ČSN EN IEC 61784-3-2 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2 (12.2021)
  ČSN EN IEC 61784-3-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3 (12.2021)
  ČSN EN IEC 61784-3-8 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8 (2.2022)
  ČSN EN IEC 61784-5-12 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-18 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-18: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 18 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-2 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-20 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-20: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 20 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-21 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-21: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 21 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (6.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-6 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-8 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-8: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 8 (7.2019)
  ČSN EN 62453-1 ed. 2 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 1: Přehled a směrnice (10.2017)
  ČSN EN 62453-301 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 301: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 1 (4.2010)
  ČSN EN 62453-302 ed. 2 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2 (5.2018)
  ČSN EN 62453-303-1 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-1: Integrace komunikační profilu - IEC 61784 CP 3/1 a CP 3/2 (4.2010)
  ČSN EN 62453-303-2 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-2: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6 (4.2010)
  ČSN EN 62453-306 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 306: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 6 (4.2010)
  ČSN EN 62453-315 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 315: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 15 (4.2010)
  ČSN EN IEC 62453-2 ed. 3 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis (3.2023)
  ČSN EN IEC 62453-309 ed. 3 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9 (3.2023)
  Měření elektrické energie
  ČSN EN IEC 61869-99 Přístrojové transformátory - Část 99: Významný slovník (8.2023)
  ČSN EN 62056-21 Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 21: Přímá místní výměna dat (3.2004)
  ČSN EN 62056-42 Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 42: Služby a procedury fyzické vrstvy pro spojově orientovanou asynchronní výměnu dat (1.2003)
  ČSN EN 62056-46 Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 46: Vrstva datového spoje používající HDLC protokol (1.2003)
  ČSN EN 62056-6-1 ed. 3 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS) (5.2018)
  ČSN EN 62056-7-6 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-6: Třívrstvý komunikační profil založený na HDLC orientovaný na spojení (3.2014)
  ČSN EN 62056-9-7 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 9-7: Komunikační profil pro sítě TCP-UDP/IP (3.2014)
  ČSN EN IEC 62056-3-1 ed. 2 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 3-1: Použití místních sítí s krouceným párem k přenosu signálu (5.2022)
  ČSN EN IEC 62056-5-3 ed. 4 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMSR/COSEM - Část 5-3: Aplikační vrstva DLMSR/COSEM (4.2024)
  ČSN EN IEC 62056-6-2 ed. 4 Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMSR/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM (4.2024)
  ČSN EN IEC 62056-8-12 Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-12: Komunikační profil pro sítě s nízkou spotřebou energie (LPWAN) (4.2024)
  Napájení a elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  ČSN IEC 654-2 Provozní podmínky pro měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Část 2: Napájení (2.1993)
  ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC (8.2012)
  ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)
  ČSN EN IEC 63044-5-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-2 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí (1.2020)
  ČSN EN 50065-2-2 Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí (8.2003)
  ČSN EN 50412-2-1 Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz - Část 2-1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí - Požadavky na odolnost (3.2006)
  ČSN EN 50130-4 ed. 2 Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci (5.2012)
  ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) (3.2019)
  ČSN EN IEC 60938-1 ed. 2 Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace (1.2022)
  TNI CLC/TR 50174-99-2 Informační technologie - Instalace kabelů - Část 99-2: Zmírnění a ochrana před elektrickým rušením (7.2020)
  ČSN ETSI EN 300 386 V2.2.1 Zařízení telekomunikační sítě - Harmonizovaná norma pro požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2.2023)
  Ochrana před bleskem
  ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy (9.2011)
  ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika (2.2013)
  ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života (1.2012)
  ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách (9.2011)
  ČSN EN 61663-1 Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely (8.2001)
  ČSN EN 61663-2 Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 2: Vedení s kovovými vodiči (3.2002)
  ČSN 35 7606 Systémy ochrany před bleskem - Značky (12.2006)
  ČSN EN IEC 60728-11 ed. 4 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost (1.2024)
  Ochrana před přepětím
  ČSN 33 4010 Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu (12.1989)
  ČSN EN IEC 60728-11 ed. 4 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost (1.2024)
  Osvětlení: řízení dopravy
  ČSN ISO 22951 Datový slovník a sada zpráv pro systémy nuceného přerušení světelné signalizace a přidělení priority pro vozy záchranné služby a veřejné dopravy osob (PRESTO) (7.2011)
  TNI ISO/TR 16786 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ) (6.2018)
  ČSN EN 16157-1 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura (4.2019)
  ČSN EN 16157-2 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu (6.2019)
  ČSN EN 16157-3 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace (5.2019)
  ČSN EN 16157-4 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 4: Publikace VMS (7.2021)
  ČSN EN 16157-5 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat (1.2021)
  ČSN EN 16157-7 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky (5.2019)
  ČSN 73 7042 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky (8.2016)
  ČSN EN 12368 ed. 2 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla (8.2016)
  ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla (9.2007)
  ČSN P ENV 13563 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Detektory vozidel (10.2001)
  Poplachové systémy: dohledové videosystémy (VSS)
  ČSN EN 62676-1-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně (8.2014)
  ČSN EN 62676-1-2 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-2: Systémové požadavky - Výkonové požadavky na video přenos (8.2014)
  ČSN EN 62676-2-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné požadavky (8.2014)
  ČSN EN 62676-2-2 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST (6.2014)
  ČSN EN 62676-3 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní (12.2021)
  ČSN EN 62676-4 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace (3.2016)
  ČSN EN IEC 62676-2-31 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-31: Živé vysílání a řízení založené na webových službách (2.2020)
  ČSN EN IEC 62676-2-32 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-32: Záznamové řízení a přehrávání založené na webových službách (2.2020)
  ČSN EN IEC 62676-2-33 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-33: Video přenosové protokoly - Cloudový uplink a přístup k systému vzdálené správy (4.2023)
  ČSN EN IEC 62676-5 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Specifikace dat a kvalita obrazu pro kamerová zařízení (3.2019)
  ČSN ETS 300 747 ed. 1 Telekomunikační bezpečnost - Řízení přístupu a synchronizace u audiovizuálních služeb (3.1998)
  Poplachové systémy: integrované systémy
  ČSN EN 50398-1 Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy - Část 1: Obecné požadavky (4.2018)
  Poplachové systémy: přenosové systémy
  ČSN CLC/TS 50131-5-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-1: Propojení - Požadavky pro drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech (8.2021)
  TNI 33 4592 Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu (3.2014)
  ČSN EN IEC 60839-11-5 Poplachové a elektronické bezpečností systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP) (5.2021)
  ČSN EN 50134-2 ed. 2 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení (6.2018)
  ČSN EN 50134-5 ed. 2 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace (3.2022)
  ČSN CLC/TS 50136-7 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace (12.2021)
  ČSN CLC/TS 50136-9 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP) (7.2021)
  ČSN EN 50136-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy (10.2012)
  Poplachové systémy: systémy kontroly vstupu (EACS)
  ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty (2.2014)
  ČSN EN 60839-11-2 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace (3.2016)
  ČSN EN 60839-11-31 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-31: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Základní specifikace (7.2017)
  ČSN EN 60839-11-32 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu (7.2017)
  ČSN EN IEC 60839-11-33 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-33: Elektronické systémy kontroly vstupu - Konfigurace kontroly vstupu na základě webových služeb (4.2022)
  ČSN EN 50486 Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech (2.2009)
  Poplachové systémy: zabezpečovací a tísňové systémy (I&HAS)
  ČSN CLC/TS 50131-11 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení (5.2013)
  ČSN CLC/TS 50131-12 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS) (1.2017)
  ČSN CLC/TS 50131-2-11 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-11: Detektory narušení - ALDDR (9.2017)
  ČSN CLC/TS 50131-2-9 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky (7.2017)
  ČSN CLC/TS 50131-5-4 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-4: Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení nacházejících se ve střežených prostorech (4.2013)
  ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace (4.2011)
  ČSN CLC/TS 50131-9 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 9: Verifikace poplachu - Metody a principy (7.2015)
  ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky (4.2007)
  ČSN EN 50131-13 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení (11.2020)
  ČSN EN 50131-2-10 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty) (2.2019)
  ČSN EN 50131-2-2 ed. 3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Požadavky na pasivní infračervené detektory (8.2022)
  ČSN EN 50131-2-3 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory (8.2022)
  ČSN EN 50131-2-4 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory (2.2021)
  ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) (4.2009)
  ČSN EN 50131-2-7-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické) (7.2013)
  ČSN EN 50131-2-7-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní) (7.2013)
  ČSN EN 50131-2-7-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní) (7.2013)
  ČSN EN 50131-2-8 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory (8.2017)
  ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Ústředny (1.2010)
  ČSN EN 50131-4 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení (10.2019)
  ČSN EN 50131-5-3 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení (9.2017)
  ČSN EN 50131-6 ed. 3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje (8.2018)
  ČSN EN 50131-8 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení (10.2019)
  TNI 33 4591-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (8.2012)
  ČSN CLC/TS 50136-10 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 10: Požadavky na vzdálený přístup (10.2022)
  ČSN EN 50600-2-5 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy (1.2022)
  ČSN EN 50710 Požadavky na poskytování zabezpečených vzdálených služeb pro systémy požární bezpečnosti a zabezpečovací systémy (10.2022)
  Požární bezpečnost staveb
  ČSN EN ISO 13943 Požární bezpečnost - Slovník (4.2024)
  ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (9.2023)
  ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty (9.2023)
  ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (7.2016)
  ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami (7.1997)
  ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory (10.2020)
  ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (9.2010)
  ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb (3.2011)
  ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (9.2020)
  ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu (3.2014)
  ČSN 73 0843 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů (9.2020)
  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady (5.2012)
  ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody (9.2023)
  ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1.1996)
  ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek (3.2016)
  ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice (11.2006)
  ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (9.2011)
  Požární bezpečnost staveb: eletrická požární signalizace (EPS)
  TNI 33 4592 Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu (3.2014)
  ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba (10.2023)
  ČSN EN 54-1 Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod (6.2022)
  ČSN EN 54-10 Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče (12.2002)
  ČSN EN 54-11 Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče (3.2002)
  ČSN EN 54-12 ed. 2 Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek (6.2017)
  ČSN EN 54-13+A1 Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému (5.2022)
  ČSN EN 54-16 Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení (12.2008)
  ČSN EN 54-2 Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna (2.1999)
  ČSN EN 54-28 Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot (2.2022)
  ČSN EN 54-3+A1 Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení (9.2021)
  ČSN EN 54-4 Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj (2.1999)
  ČSN EN 54-5+A1 Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot (7.2021)
  ČSN EN 54-7 ed. 2 Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci (3.2022)
  ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení (4.2011)
  Požární bezpečnost staveb: nouzové zvukové systémy (ERo)
  ČSN CLC/TS 50131-11 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení (5.2013)
  ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky (4.2007)
  ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (9.2021)
  ČSN EN 50849 Nouzové zvukové systémy (10.2017)
  Programovatelné jednotky
  ČSN EN 61508-1 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky (1.2011)
  ČSN EN 61508-2 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností (2.2011)
  ČSN EN 61508-3 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software (1.2011)
  ČSN EN 61508-4 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky (2.2011)
  ČSN EN 61508-5 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti (1.2011)
  ČSN EN 61508-6 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3 (1.2011)
  ČSN EN 61508-7 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření (1.2011)
  ČSN EN 61511-1 ed. 2 Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování (5.2018)
  ČSN EN 61131-1 Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace (3.2004)
  ČSN EN 61131-2 ed. 2 Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky (5.2008)
  ČSN EN 61131-3 ed. 2 Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky (10.2013)
  ČSN EN 61131-5 Programovatelné řídicí jednotky - Část 5: Komunikace (8.2001)
  ČSN EN 61131-6 Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost (7.2013)
  ČSN EN 61131-7 Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení (8.2001)
  ČSN EN IEC 61131-10 Programovatelné řídicí jednotky - Část 10: Výměnný formát otevřený XML pro PLC (1.2020)
  ČSN EN IEC 61131-9 ed. 2 Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy (12.2022)
  Realizace, uvádění do provozu, obsluha a údržba
  ČSN EN 13460 Údržba - Dokumentace pro údržbu (11.2009)
  ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2011)
  ČSN EN ISO/IEC 17050-2 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace (3.2005)
  ČSN EN 16946-1 Energetická náročnost budov - Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov - Část 1: Modul M10-11 (11.2017)
  ČSN EN 62337 ed. 2 Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti (11.2012)
  ČSN CLC/TS 50349 Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace (10.2005)
  TNI 33 4591-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (8.2012)
  TNI 33 4591-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (8.2012)
  ČSN EN 60422 ed. 2 Minerální izolační oleje v elektrických zařízeních - Návod pro kontrolu a údržbu (9.2013)
  ČSN EN 61187 Elektrická a elektronická měřicí zařízení - Průvodní dokumentace (3.1997)
  ČSN 35 9759 Práce pod napětím - Pokyny pro montáž a údržbu optických kabelů pro venkovní vedení (6.2007)
  ČSN EN 50697 ed. 2 Informační technologie - Měření spojů od konce ke konci, spojů ukončených modulární zástrčkou a přímo připojené kabeláže (9.2023)
  Rozvodná zařízení (společné normy)
  ČSN 33 3270 Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla (9.1992)
  Řízení průmyslových procesů
  ČSN ISO 3511-1 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky (12.2005)
  ČSN ISO 3511-2 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků (12.2005)
  ČSN ISO 3511-3 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata přístrojového vybavení (12.2005)
  ČSN ISO 3511-4 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce (12.2005)
  ČSN EN 61298-1 ed. 2 Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 1: Obecné úvahy (8.2009)
  ČSN EN 61298-2 ed. 2 Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 2: Zkoušky při referenčních podmínkách (8.2009)
  ČSN EN 61298-3 ed. 2 Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 3: Zkoušky pro určování účinků ovlivňujících veličin (8.2009)
  ČSN EN 61298-4 ed. 2 Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 4: Obsah hodnotící zprávy (8.2009)
  ČSN EN 61297 Systémy pro řízení průmyslových procesů - Klasifikace adaptivních řídicích jednotek pro účely hodnocení (6.1997)
  ČSN EN IEC 62682 ed. 2 Řízení signalizace pro průmyslové procesy (6.2023)
  ČSN EN 61003-1 ed. 3 Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností (4.2017)
  ČSN EN 61003-2 ed. 2 Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 2: Vodítko pro prohlídku a kusové zkoušky (4.2017)
  ČSN EN IEC 62443-3-2 Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému (3.2021)
  ČSN EN 61987-1 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 1: Měřicí zařízení s analogovým a digitálním výstupem (11.2007)
  ČSN EN 61987-10 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 10: Seznam vlastností (LOP) pro měření průmyslových procesů a řízení elektronických dat - Základy (4.2010)
  ČSN EN 61987-11 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 11: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné struktury (10.2017)
  ČSN EN 61987-12 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 12: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření průtoku (1.2017)
  ČSN EN 61987-13 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 13: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření tlaku (1.2017)
  ČSN EN 61987-14 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 14: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření teploty (2.2017)
  ČSN EN 61987-15 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 15: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření hladiny (8.2017)
  ČSN EN 61987-16 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 16: Seznam vlastností (LOP) pro elektonickou výměnu dat pro zařízení měření hustoty (10.2017)
  ČSN EN 61987-21 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 21: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro automatické ventily - Obecné struktury (6.2016)
  ČSN EN 61987-22 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 22: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro sestavy tělesa ventilu (6.2016)
  ČSN EN 61987-23 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 23: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro aktuátory (6.2016)
  ČSN EN 61987-24-1 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-1: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro polohovací regulátory (6.2016)
  ČSN EN 61987-24-2 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-2: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství ventilů/aktuátorů (4.2018)
  ČSN EN 61987-24-3 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 24-3: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro příslušenství pro úpravu průtoku (4.2018)
  ČSN EN IEC 61987-92 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 92: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro měřicí zařízení - Hledisko seznamu vlastností (LOP) (3.2019)
  ČSN EN IEC 62890 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Management životního cyklu systémů a částí (4.2021)
  ČSN EN 62337 ed. 2 Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti (11.2012)
  ČSN EN 62708 Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů (12.2015)
  ČSN EN 60654-1 Měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Provozní podmínky. Část 1: Klimatické podmínky (5.1996)
  ČSN IEC 654-2 Provozní podmínky pro měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Část 2: Napájení (2.1993)
  ČSN IEC 654-3 Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 3: Mechanické vlivy (3.1993)
  ČSN IEC 654-4 Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 4: Vlivy koroze a eroze (3.1993)
  ČSN EN 60546-1 ed. 2 Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení provozuschopnosti (5.2011)
  ČSN EN 60546-2 ed. 2 Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 2: Návod pro kontrolní a kusové zkoušky (5.2011)
  ČSN EN 61069-1 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy (3.2017)
  ČSN EN 61069-2 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 2: Metodika odhadu (3.2017)
  ČSN EN 61069-3 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 3: Odhad funkčnosti systému (3.2017)
  ČSN EN 61069-4 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 4: Odhad provozuschopnosti systému (3.2017)
  ČSN EN 61069-5 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 5: Odhad spolehlivosti systému (3.2017)
  ČSN EN 61069-6 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 6: Odhad obsluhovatelnosti systému (3.2017)
  ČSN EN 61069-7 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 7: Odhad bezpečnosti systému (3.2017)
  ČSN EN 61069-8 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 8: Odhad ostatních vlastností systému (3.2017)
  ČSN EN 62714-3 Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 3: Geometrie a kinematika (11.2017)
  ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2 Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro automatizaci - Část 1: Architektura a obecné požadavky (1.2019)
  ČSN EN IEC 62714-2 ed. 2 Technika výměnného formátu dat pro průmyslové automatizační systémy - Automatizační značkovací jazyk - Část 2: Sémantické knihovny (5.2023)
  ČSN EN IEC 62714-4 Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 4: Logika (3.2021)
  ČSN EN IEC 62714-5 Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 5: Komunikace (11.2022)
  ČSN EN IEC 62832-1 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 1: Obecné principy (7.2021)
  ČSN EN IEC 62832-2 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 2: Modelové prvky (7.2021)
  ČSN EN IEC 62832-3 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 3: Aplikace digitálního podniku pro management životního cyklu výrobních systémů (7.2021)
  ČSN EN IEC 62872-2 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Část 2: Internet věcí (IoT) - Aplikační rámec pro průmyslový požadavek na schopnosti managementu energetické odezvy (10.2022)
  ČSN ISO 841 Systémy průmyslové automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů - Souřadnicový systém a terminologie pohybu (1.2003)
  ČSN ISO 14649-1 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 1: Přehled a základní principy (5.2004)
  ČSN ISO 14649-121 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Řízení technického zařízení - Model dat pro CNC kontroléry - Část 121: Nástroje pro soustružení (8.2006)
  ČSN EN IEC 60751 ed. 2 Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory (11.2022)
  ČSN IEC 60050-351+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení (8.2016)
  ČSN EN 60027-6 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení (7.2008)
  ČSN EN 61285 ed. 3 Řízení průmyslových procesů - Bezpečnost analyzátorových domků (11.2015)
  ČSN EN 60730-1 ed. 4 Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky (9.2017)
  ČSN EN ISO 10303-210 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání (5.2003)
  ČSN ISO 10303-1 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 1: Přehled a základní principy (1.2000)
  ČSN ISO 10303-104 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků (10.2008)
  ČSN ISO 10303-107 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků (10.2008)
  ČSN ISO 10303-108 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků (11.2006)
  ČSN ISO 10303-109 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů (11.2006)
  ČSN ISO 10303-11 ed. 2 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS (11.2006)
  ČSN ISO 10303-111 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa (10.2008)
  ČSN ISO 10303-112 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů (10.2008)
  ČSN ISO 10303-14 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X (11.2006)
  ČSN ISO 10303-201 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu (8.2000)
  ČSN ISO 10303-202 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 202: Protokol aplikace: Asociativní sestavování návrhu (4.1999)
  ČSN ISO 10303-203 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 203: Protokol aplikace: Řízení návrhu struktury výrobku (4.1999)
  ČSN ISO 10303-204 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 204: Aplikační protokol: Mechanický návrh používající hraniční zobrazení (1.2004)
  ČSN ISO 10303-21 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 21: Metody implementace: Kódování nešifrovaných dat ve struktuře výměny (5.2005)
  ČSN ISO 10303-212 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 212: Aplikační protokol: Elektrotechnický návrh a instalace (1.2004)
  ČSN ISO 10303-215 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 215: Protokol aplikace: Uspořádání lodě (11.2006)
  ČSN ISO 10303-22 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 22: Metody implementace: Rozhraní normalizovaného přístupu k datům (8.2000)
  ČSN ISO 10303-224 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 224: Protokol aplikace: Definice mechanické součásti výrobku pro plánování použití typových prvků strojního zpracování (9.2007)
  ČSN ISO 10303-227 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 227: Protokol aplikace: Prostorová konfigurace provozu (9.2007)
  ČSN ISO 10303-239 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat produktu a jejich výměna - Část 239: Aplikační protokol: Podpora životního cyklu produktu (7.2017)
  ČSN ISO 10303-24 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 24: Metody implementace: Vazby jazyka C na rozhraní přístupu k normalizovaným datům (5.2005)
  ČSN ISO 10303-240 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 240: Protokol aplikace: Proces plánování výroby strojírenských výrobků (9.2007)
  ČSN ISO 10303-28 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 28: Metody implementace: XML zobrazení schémat a dat jazyka EXPRES, ve schématech XML (10.2008)
  ČSN ISO 10303-31 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 31: Metodika a rámec pro testování shody: Všeobecné pojmy (4.1999)
  ČSN ISO 10303-32 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 32: Metodika a rámec pro testování shody: Požadavky na zkušební laboratoře a jejich klienty (8.1999)
  ČSN ISO 10303-34 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 34: Metodika a rámec pro testování shody: Metody abstraktních testů pro implementaci aplikačního protokolu (8.2003)
  ČSN ISO 10303-49 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 49: Integrované generické zdroje: Struktura a vlastnosti procesu (8.1999)
  ČSN ISO 10303-50 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 50: Integrované generické zdroje: Matematické konstrukce (1.2004)
  ČSN ISO 10303-501 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 501: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na hranách (1.2004)
  ČSN ISO 10303-502 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 502: Aplikace konstrukčního vyjádření: Drátová konstrukce založená na skořepině (1.2004)
  ČSN ISO 10303-505 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 505: Aplikace konstrukčního vyjádření: Struktura výkresu a administrativa (1.2004)
  ČSN ISO 10303-507 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 507: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničený povrch (8.2003)
  ČSN ISO 10303-508 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 508: Aplikace konstrukčního vyjádření: Stejnorodý povrch (1.2004)
  ČSN ISO 10303-509 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 509: Aplikace konstrukčního vyjádření: Různorodý povrch (1.2004)
  ČSN ISO 10303-51 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 51: Integrované generické zdroje: Matematické zobrazení (10.2008)
  ČSN ISO 10303-510 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 510: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometricky ohraničená drátová konstrukce (8.2003)
  ČSN ISO 10303-511 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 511: Aplikace konstrukčního vyjádření: Topologicky ohraničený povrch (8.2003)
  ČSN ISO 10303-513 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 513: Aplikace konstrukčního vyjádření: Jednoduché hraniční zobrazení (11.2001)
  ČSN ISO 10303-514 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 514: Aplikace konstrukčního vyjádření: Rozvinuté hraniční zobrazení (8.2003)
  ČSN ISO 10303-519 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 519: Aplikace konstrukčního vyjádření: Geometrické tolerance (11.2001)
  ČSN ISO 10303-55 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 55: Integrované generické zdroje: Procedurální a smíšené zobrazení (11.2006)
  ČSN ISO 10303-56 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 56: Integrované generické zdroje: Stav (10.2008)
  ČSN ISO/TR 10303-12 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 12: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-I (8.1999)
  ČSN ISO/TS 10303-304 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 304: Soubory abstraktních testů: Mechanický návrh využívající hraniční zobrazení (8.2003)
  ČSN ISO 13584-1 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 1: Přehled a základní principy (2.2003)
  ČSN ISO 13584-24 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 24: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele (3.2006)
  ČSN ISO 13584-25 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 25: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele s agregovanými hodnotami a explicitním obsahem (3.2006)
  ČSN ISO 13584-26 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 26: Logický zdroj: Identifikace dodavatele informací (2.2003)
  ČSN ISO 15926-1 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 1: Přehled a základní principy (2.2007)
  ČSN ISO 15926-2 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 2: Datový model (2.2007)
  ČSN ISO 15531-1 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 1: Celkový přehled (3.2008)
  ČSN ISO 15531-31 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 31: Informační model zdrojů (2.2008)
  ČSN ISO 15531-32 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data: Řízení využití zdrojů - Část 32: Pojmový model řídicích dat o využití zdrojů (2.2008)
  ČSN ISO 15531-42 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 42: Časový model (2.2008)
  ČSN ISO 15531-43 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 43: Tok řídicích výrobních dat: Datový model pro monitorování toků a výměnu výrobních dat (2.2008)
  Termíny a definice

  Terminologická databáze

  Mezinárodní elektrotechnický slovník

  ČSN EN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně (10.2023)
  ČSN EN ISO 80000-12 Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze (12.2020)
  ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy (3.2014)
  ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně (10.1994)
  ČSN IEC 50(221) +A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky (8.1997)
  ČSN IEC 50(371) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 371: Dálkové ovládání (4.1997)
  ČSN IEC 50(531) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky (4.1997)
  ČSN IEC 50(541) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje (9.1995)
  ČSN IEC 50(701) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě (1.1996)
  ČSN IEC 50(702) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení (1.1996)
  ČSN IEC 50(704) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos (7.1996)
  ČSN IEC 50(705) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln (1.2000)
  ČSN IEC 50(712) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 712: Antény (8.1995)
  ČSN IEC 50(714) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích (4.1997)
  ČSN IEC 50(715) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 715: Telekomunikační sítě, teletrafika a provoz (2.2000)
  ČSN IEC 50(716-1) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 716-1: Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Část 1: Všeobecná hlediska (11.1999)
  ČSN IEC 50(721) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace (9.1996)
  ČSN IEC 50(722) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie (11.1995)
  ČSN IEC 50(725) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 725: Kosmické radiokomunikace (6.2000)
  ČSN IEC 50(726) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody (1.1996)
  ČSN IEC 50(731) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny (5.1996)
  ČSN IEC 50(801) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika (2.2001)
  ČSN IEC 50(806) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 806: Záznam a reprodukce zvuku a obrazu (9.2000)
  ČSN IEC 60050(723) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data (3.2000)
  ČSN IEC 60050-112 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky (10.2013)
  ČSN IEC 60050-113 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku (5.2014)
  ČSN IEC 60050-121 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus (10.2000)
  ČSN IEC 60050-171 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 171: Digitální technologie - Základní pojmy (2.2021)
  ČSN IEC 60050-195 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem (6.2022)
  ČSN IEC 60050-300 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje (7.2003)
  ČSN IEC 60050-351+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení (8.2016)
  ČSN IEC 60050-461 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely (8.2009)
  ČSN IEC 60050-521 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody (6.2003)
  ČSN IEC 60050-523 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické systémy (MEMS) (6.2019)
  ČSN IEC 60050-561 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci (11.2015)
  ČSN IEC 60050-581 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení (10.2011)
  ČSN IEC 60050-713 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz (11.2000)
  ČSN IEC 60050-732+A1+A2 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí (12.2018)
  ČSN IEC 60050-741 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 741: Internet věcí (IoT) (2.2022)
  ČSN IEC 60050-802 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk (5.2012)
  ČSN IEC 60050-807 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 807: Digitální záznam zvukových a obrazových signálů (6.2000)
  ČSN IEC 60050-808 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 808: Kamery pro neprofesionální účely (6.2003)
  ČSN IEC 60050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník (IEV) - Část 826: Elektrické instalace (7.2023)
  ČSN IEC 60050-901 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 901: Normalizace (10.2014)
  ČSN IEC 60050-902 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody (7.2014)
  ČSN IEC 60050-903 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik (3.2015)
  ČSN IEC 60050-904+A1+A2 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů (7.2017)
  ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika (11.2019)
  ČSN EN IEC 60695-4 ed. 4 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků (3.2022)
  ČSN EN 50290-1-2 Komunikační kabely - Část 1-2: Definice (8.2005)
  ČSN 36 8601 Audiovizuální technika - Terminologie digitálního signálu (9.2003)
  ČSN EN ISO/IEC 2382-37 Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika (12.2023)
  ČSN EN ISO/IEC 22989 Informační technologie - Umělá inteligence - Pojmy a terminologie umělé inteligence (12.2023)
  ČSN ISO/IEC 20924 Internet věcí (IoT) - Slovník (9.2021)
  ČSN EN ISO/IEC 24760-1 Bezpečnost IT a soukromí - Rámec pro řízení identit - Část 1: Terminologie a pojmy (11.2022)
  ČSN P ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (4.2021)
  ČSN EN 15602 Soukromé bezpečnostní služby - Terminologie (11.2022)
  ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro reprezentaci názvů zemí a jejich částí - Část 1: Kód země (8.2022)
  Umělá inteligence (AI)
  ČSN EN ISO/IEC 23053 Rámec pro systémy umělé inteligence (Al) používající strojové učení (ML) (12.2023)
  Uzemnění
  ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče (12.2018)
  ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění (12.2018)
  ČSN EN IEC 60728-11 ed. 4 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost (1.2024)
  ČSN EN 50310 ed. 4 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách (2.2017)
  Uzemnění: elektrostatika
  ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny (10.2019)
  ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky (3.2017)
  ČSN EN IEC 61340-6-1 Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení (6.2019)
  ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení (5.2012)
  ČSN EN 1081+A1 Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu (4.2021)
  Veřejná doprava
  ČSN EN 12896-1 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 1: Společné koncepty (11.2016)
  ČSN EN 12896-2 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 2: Síť veřejné přepravy osob (11.2016)
  ČSN EN 12896-3 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 3: Časové informace a plánování vozidel (11.2016)
  ČSN EN 12896-4 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 4: Monitorování a řízení provozu (11.2019)
  ČSN EN 12896-5 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 5: Management jízdného (11.2019)
  ČSN EN 12896-6 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 6: Informace o cestujícím (11.2019)
  ČSN EN 12896-7 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 7: Management řidičů (11.2019)
  ČSN EN 12896-8 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 8: Informační management a statistiky (11.2019)
  ČSN P CEN/TS 13149-10 Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 10: Služba určování polohy (11.2020)
  ČSN P CEN/TS 13149-11 Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 11: Služba rozhraní platformy vozidla (11.2020)
  ČSN P CEN/TS 13149-7 Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 7: Systémová a síťová architektura (8.2020)
  ČSN P CEN/TS 13149-8 Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 8: Fyzická vrstva pro IP komunikaci (4.2014)
  ČSN P CEN/TS 13149-9 Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 9: Služba určování času (11.2020)
  ČSN EN 15531-1 Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 1: Souvislosti a struktura (12.2022)
  ČSN EN 15531-2 Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 2: Komunikační infrastruktura (3.2023)
  ČSN EN 15531-3 Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 3: Provozní služební rozhraní (12.2022)
  ČSN P CEN/TS 15531-4 Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 4: Provozní služební rozhraní: Monitorování zařízení (6.2022)
  ČSN P CEN/TS 15531-5 Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 5: Provozní služební rozhraní výměny dat situací: Výměna dat situací (1.2023)
  ČSN EN ISO 24014-1 Veřejná přeprava osob - Interoperabilní systém managementu jízdného - Část 1: Architektura (7.2021)
  ČSN EN ISO 15118-9 Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 9: Zkouška shody fyzické a datové vrstvy pro bezdrátovou komunikaci (3.2024)
  Veřejná doprava: inteligentní dopravní systémy
  ČSN ISO 14813-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 1: Domény služeb, skupiny služeb a služby ITS (6.2018)
  ČSN ISO 14813-5 Inteligentní dopravní systémy - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 5: Požadavky na popis architektury v normách ITS (8.2020)
  ČSN ISO 24531 Inteligentní dopravní systémy - Architektura systémů, taxonomie a terminologie - Využití XML v normách ITS, datových registrech a datových slovnících (7.2015)
  ČSN ISO 14817-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Centrální datový slovník ITS - Část 1: Požadavky na definice dat ITS (6.2018)
  ČSN ISO 14817-2 Inteligentní dopravní systémy - Centrální datový slovník ITS - Část 2: Řízení centrálního registru datových konceptů ITS (6.2018)
  ČSN ISO 14817-3 Inteligentní dopravní systémy - Datové slovníky ITS - Část 3: Přiřazení identifikátoru objektu pro datové koncepty ITS (3.2018)
  ČSN ISO 24097-1 Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 1: Realizace interoperabilních webových služeb (3.2018)
  TNI ISO/TR 24097-2 Inteligentní dopravní systémy - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro dodání služby ITS - Část 2: Podrobný popis rozhraní interoperabilních webových služeb (2.2017)
  TNI ISO/TR 24097-3 Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 3: Kvalita služby (1.2020)
  TNI ISO/TR 24529 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Používání UML v normách ITS (8.2011)
  TNI ISO/TR 25100 Inteligentní dopravní systémy - Architektura systému - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů (5.2013)
  TNI ISO/TR 25102 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Formulář pro případy užití ITS (10.2011)
  TNI ISO/TR 25104 Inteligentní dopravní systémy - Systémová architektura, taxonomie, terminologie a modelování dat - Požadavky na výcvik pro architekturu ITS (12.2009)
  TNI CEN/TR 16742 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Aspekty ochrany dat v normách a systémech ITS v Evropě (7.2015)
  ČSN EN 12896-10 Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 10: Alternativní druhy dopravy (2.2024)
  ČSN ISO 17185-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 1: Rámec pro datové formáty v informačních systémech veřejné dopravy osob (10.2014)
  TNI ISO/TR 17185-2 Inteligentní dopravní systémy - Informace pro cestující veřejné dopravy - Část 2: Katalog norem a křížové odkazy týkající se dat a rozhraní ve veřejné dopravě (2.2017)
  TNI CEN/TR 16427 Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Cestovní informace pro zrakově postižené osoby (TI-VIP) (8.2013)
  TNI ISO/TR 14806 Inteligentní dopravní systémy - Požadavky veřejné dopravy osob na použití platebních aplikací pro jízdenková média (5.2014)
  ČSN EN ISO 14819-1 Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Kódovací protokol pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C (8.2021)
  ČSN EN ISO 14819-2 Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C (8.2021)
  ČSN EN ISO 14819-3 Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C (7.2021)
  ČSN EN ISO 14823 Inteligentní dopravní systémy - Slovník grafických dat (10.2017)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-1 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 1: Úvod, číslování a verze (TPEG1-INV) (7.2014)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-10 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 10: Informace o podmíněném přístupu (TPEG1-CAI) (7.2014)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-11 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG) - Část 11: Zásobník odkazování na polohu (TPEG1-LRC) (11.2013)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-2 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 2: Syntax, sémantika a rámcová struktura (TPEG1-SSF) (7.2014)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-3 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané označovacím jazykem s možností rozšíření Expertní skupiny protokolů pro dopravu (TPEG1) - Část 3: Informace o službách v síti (TPEG1-SNI) (11.2013)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-7 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 7: Aplikace pro informace o parkování (TPEG1-PKI) (7.2014)
  ČSN P CEN ISO/TS 18234-9 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 9: Aplikace pokrývající dopravní události (TPEG1-TEC) (7.2014)
  ČSN ISO 21219-1 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 1: Úvod, číslování a verze (TPEG2-INV) (10.2023)
  ČSN ISO 21219-10 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 10: Informace o podmíněném přístupu (TPEG2-CAI) (1.2024)
  ČSN ISO 21219-14 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 14: Informace o parkování (TPEG2-PKI) (1.2024)
  ČSN ISO 21219-15 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 15: Ucelené informace o dopravních událostech (TPEG2-TEC) (1.2024)
  ČSN ISO 21219-16 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 16: Informace o cenách pohonných hmot a dostupnosti (TPEG2-FPI) (1.2024)
  ČSN ISO 21219-17 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 17: Informace o omezení rychlosti (TPEG2-SPI) (1.2024)
  ČSN ISO 21219-18 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 18: Aplikace pro informace o stavu dopravního proudu a jeho predikci (TPEG2-TFP) (2.2020)
  ČSN ISO 21219-19 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 19: Informace o počasí (TPEG2-WEA) (1.2024)
  ČSN ISO 21219-2 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 2: Pravidla modelování pomocí UML (TPEG2-UMR) (1.2020)
  ČSN ISO 21219-3 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 3: Pravidla pro konverzi UML do binárního kódu (TPEG2-UBCR) (2.2020)
  ČSN ISO 21219-4 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 4: Pravidla pro konverzi UML do XML (1.2020)
  ČSN ISO 21219-5 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 5: Rámec pro služby TPEG (TPEG2-SFW) (1.2020)
  ČSN ISO 21219-6 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 6: Kontejner pro management zpráv (TPEG2-MMC) (2.2020)
  ČSN ISO 21219-9 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 9: Informace o službách a síti (TPEG2-SNI) (1.2024)
  ČSN P ISO/TS 21219-21 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 21: Geografické odkazování na polohu (TPEG-GLR) (11.2018)
  ČSN P ISO/TS 21219-22 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 22: Odkazování na polohu metodou OpenLR (TPEG2-OLR) (1.2018)
  ČSN P ISO/TS 21219-23 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 23: Aplikace pro informace o multimodálních trasách (TPEG2-RMR) (7.2017)
  ČSN P ISO/TS 21219-24 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 24: Jednoduché šifrování (TPEG2-LTE) (1.2018)
  ČSN P ISO/TS 21219-25 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 25: Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily (TPEG2-EMI) (9.2017)
  ČSN P ISO/TS 21219-26 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 26: Informace o místech vyžadujících zvýšenou pozornost (TPEG2-VLI) (6.2019)
  ČSN P ISO/TS 21219-7 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 7: Kontejner pro odkazování na polohu (TPEG2-LRC) (1.2018)
  ČSN ISO 14827-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 1: Požadavky na definování zpráv (11.2008)
  ČSN ISO 14827-2 Inteligentní dopravní systémy - Datová rozhraní mezi dopravními centry a řídicími systémy - Část 2: AP-DATEX (7.2023)
  ČSN ISO 14827-3 Dopravní informační a řídicí systémy - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 3: Datová rozhraní ve formátu XML (profil A) mezi centry pro inteligentní dopravní systémy (ITS) (8.2019)
  ČSN P CEN ISO/TS 14827-4 Inteligentní dopravní systémy - Datová rozhraní mezi dopravními informačními centry a řídicími centry - Část 4: Datová rozhraní ve formátu XML (profil B) mezi centry inteligentních dopravních systémů (ITS) (4.2023)
  ČSN ISO 15784-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 1: Obecné zásady a rámec pro dokumentaci aplikačních profilů (7.2011)
  ČSN ISO 15784-2 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP (6.2018)
  ČSN ISO 15784-3 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci s moduly na straně infrastruktury - Část 3: Aplikační profil - Výměna dat (AP-DATEX) (7.2011)
  TNI ISO/TR 21707 Inteligentní dopravní systémy - Informace, management a řízení integrované dopravy - Kvalita vstupních dat pro systémy ITS (1.2014)
  ČSN ISO 10711 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Definice protokolu rozhraní a sady zpráv mezi řadiči světelného signalizačního zařízení a detektory (6.2012)
  ČSN P CEN ISO/TS 19468 Inteligentní dopravní systémy - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Specifikace platformně nezávislého modelu pro protokoly datové výměny mezi centry dopravních informací a řídicími systémy (10.2022)
  TNI ISO/TR 16786 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití simulačních modelů pro posuzování systémů řízení dopravy - Vstupní parametry a vzory zpráv pro simulace systémů světelných signalizačních zařízení (SSZ) (6.2018)
  ČSN ISO 20684-1 Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP modulů na straně infrastruktury - Část 1: Přehled (11.2021)
  ČSN P ISO/TS 20684-3 Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 3: Spouštěče (5.2023)
  ČSN P ISO/TS 20684-4 Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 4: Notifikace (4.2023)
  ČSN P ISO/TS 20684-5 Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 5: Logy (4.2023)
  ČSN P ISO/TS 20684-6 Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 6: Příkazy (3.2023)
  ČSN P ISO/TS 20684-7 Inteligentní dopravní systémy - Datové rozhraní SNMP pro moduly na infrastruktuře - Část 7: Prvky podpory (4.2023)
  ČSN EN ISO 20524-1 Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) GDF5.1 - Část 1: Mapová data nezávislá na aplikaci sdílená mezi více zdroji (5.2023)
  ČSN EN ISO 20524-2 Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) GDF5.1 - Část 2: Mapová data používaná v automatizovaných systémech řízení, kooperativních ITS a multimodální dopravě (5.2023)
  ČSN ISO 17267 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační systémy - Aplikační programovací rozhraní (API) (1.2011)
  ČSN ISO 17572-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 1: Obecné požadavky a konceptuální model (3.2017)
  ČSN ISO 17572-3 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Označování pozic pro geografické databáze - Část 3: Dynamické označování pozic (dynamický profil) (3.2017)
  ČSN ISO 14296 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapových databází pro aplikace kooperativních ITS (2.2017)
  ČSN EN 16157-1 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura (4.2019)
  ČSN EN 16157-2 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu (6.2019)
  ČSN EN 16157-3 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 3: Publikace situace (5.2019)
  ČSN EN 16157-4 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 4: Publikace VMS (7.2021)
  ČSN EN 16157-5 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat (1.2021)
  ČSN EN 16157-7 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 7: Společné datové prvky (5.2019)
  ČSN P CEN/TS 16157-10 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 10: Publikace o dobíjecí infrastruktuře (10.2022)
  ČSN P CEN/TS 16157-11 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 11: Publikace strojově interpretovatelných dopravních opatření (12.2022)
  ČSN P CEN/TS 16157-12 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 12: Publikace o obslužných zařízeních a vybavenosti (2.2023)
  ČSN P CEN/TS 16157-6 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 6: Publikace o parkování (4.2023)
  ČSN P CEN/TS 16157-8 Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 8: Publikace řízení dopravy a rozšíření vyhrazená pro městské prostředí (5.2022)
  ČSN P ISO/TS 24533 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Metodika výměny informací silniční dopravy (5.2013)
  ČSN ISO 26683-1 Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 1: Kontext, architektura a referenční normy (9.2013)
  ČSN ISO 26683-2 Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 2: Profily rozhraní aplikace (9.2013)
  ČSN ISO 26683-3 Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 3: Informace z monitorování podmínek zásilky během přepravy (1.2020)
  ČSN ISO 15638-1 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 1: Rámec a architektura (7.2014)
  ČSN ISO 15638-10 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 10: Záchranný systém EMS/eCall (1.2018)
  ČSN ISO 15638-11 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 11: Záznam činnosti řidiče (5.2015)
  ČSN ISO 15638-12 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 12: Monitorování hmotnosti vozidla (5.2015)
  ČSN ISO 15638-14 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 14: Řízení přístupu vozidla (5.2015)
  ČSN ISO 15638-15 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 15: Monitorování pozice vozidla (5.2015)
  ČSN ISO 15638-16 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 16: Monitorování rychlosti vozidla (5.2015)
  ČSN ISO 15638-17 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 17: Monitorování zásilky a pozice (5.2015)
  ČSN ISO 15638-18 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 18: ADR (nebezpečné zboží) (1.2018)
  ČSN ISO 15638-2 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 2: Parametry společné platformy používající CALM (1.2014)
  ČSN ISO 15638-3 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telemetické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 3: Provozní požadavky, postupy certifikace a opatření dohledu nad poskytovateli regulovaných služeb (1.2014)
  ČSN ISO 15638-5 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 5: Generické informace o vozidle (3.2014)
  ČSN ISO 15638-6 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 6: Regulované aplikace (5.2015)
  ČSN ISO 15638-7 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 7: Ostatní aplikace (3.2014)
  ČSN ISO 15638-8 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 8: Management přístupu vozidel (5.2015)
  ČSN P ISO/TS 15638-4 Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 4: Požadavky na zabezpečení systému (8.2020)
  ČSN ISO 15623 Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy předsunutých překážek - Funkční požadavky a zkušební metody (5.2014)
  ČSN EN ISO 17261 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Architektura a terminologie intermodální/multimodální přepravy (4.2013)
  ČSN EN ISO 17262 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy (4.2013)
  ČSN EN ISO 17263 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry intermodální dopravy (1.2013)
  ČSN EN ISO 17264 Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Rozhraní (5.2010)
  ČSN EN 16312 Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI) - Aplikační profil interoperability AVI/AEI a identifikace elektronické registrace (ERI) pomocí vyhrazeného spojení krátkého dosahu (5.2013)
  ČSN ISO 24535 Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Základní identifikace elektronické registrace (ERI) (9.2008)
  ČSN EN ISO 24534-3 Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 3: Data o vozidle (10.2016)
  ČSN EN 15213-1 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 1: Referenční architektura a terminologie (11.2013)
  ČSN EN 15213-2 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 2: Prvky běžné statutární zprávy (11.2013)
  ČSN EN 15213-3 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 3: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci krátkého dosahu (11.2013)
  ČSN EN 15213-4 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 4: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci dlouhého dosahu (11.2013)
  ČSN EN 15213-5 Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 5: Rozhraní předávání zpráv (11.2013)
  ČSN ISO 21217 Inteligentní dopravní systémy - Architektura stanice a komunikační architektura (9.2021)
  ČSN ISO 21210 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - IPv6 sítě (1.2013)
  ČSN ISO 21218 Inteligentní dopravní systémy - Hybridní komunikace - Podpora technologie přístupu k médiu (11.2018)
  ČSN ISO 24101-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management aplikace - Část 1: Všeobecné požadavky (7.2011)
  ČSN ISO 24102-1 Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 1: Lokální řízení (5.2019)
  ČSN ISO 24102-2 Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 2: Vzdálené řízení ITS-SCU (5.2019)
  ČSN ISO 24102-3 Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 3: Přístupové body služby (5.2019)
  ČSN ISO 24102-4 Inteligentní dopravní systémy - Řízení stanice ITS - Část 4: Řízení vnitřní komunikace stanice (5.2019)
  ČSN ISO 24102-6 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 6: Řízení datového toku (12.2018)
  ČSN ISO 29281-1 Inteligentní dopravní systémy - Lokalizovaná komunikace - Část 1: Rychlý síťový a transportní protokol (FNTP) (12.2018)
  ČSN ISO 29281-2 Inteligentní dopravní systémy - Lokální komunikace - Část 2: Podpora stávajících systémů (8.2019)
  ČSN EN ISO 22418 Inteligentní dopravní systémy - Rychlý protokol zveřejňující seznam podporovaných služeb (FSAP) pro obecné účely v ITS (11.2020)
  ČSN EN ISO 24978 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Zprávy tísňového volání pomocí jakéhokoliv dostupného bezdrátového média - Datový registr (3.2010)
  ČSN EN 15722 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall (1.2021)
  ČSN EN 16072 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na Panevropský eCall (2.2023)
  ČSN EN 16062 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall (HLAP) s využitím GSM/UMTS sítí s přepojováním okruhů (1.2024)
  ČSN EN 16102 Inteligentní dopravní systémy - eCall - Provozní požadavky na podporu eCall třetí stranou (5.2012)
  ČSN EN 16454 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall (1.2024)
  ČSN P CEN/TS 16405 Inteligentní dopravní systémy - Ecall - Doplňující specifikace datového konceptu pro těžká nákladní vozidla (1.2018)
  ČSN P CEN/TS 17184 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Vysokoúrovňové aplikační protokoly na eCall (HLAP) s využitím IMS sítí s přepojováním paketů (10.2023)
  ČSN P CEN/TS 17249-2 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 2: eCall pro těžká nákladní vozidla (HGV) a další komerční vozidla (9.2019)
  ČSN P CEN/TS 17249-3 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 3: eCall pro dálkové autobusy a autobusy (9.2019)
  ČSN P CEN/TS 17249-4 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 4: eCall pro zemědělská/lesnická vozidla kategorií T, R, S podle EHK OSN (9.2019)
  ČSN P CEN/TS 17249-5 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 5: eCall pro dvoukolová vozidla kategorií L1 a L3 podle EHK OSN (1.2023)
  ČSN P CEN/TS 17249-6 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 6: eCall pro tří a čtyřkolová vozidla kategorií L2, L4, L5, L6 a L7 podle EHK OSN (9.2019)
  TNI CEN/TR 17249-1 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 1: Rozšíření eCall na další kategorie vozidel (10.2019)
  ČSN P CEN/TS 17313 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Interoperabilita a uživatelská volba poprodejních služeb eCall a služeb eCall třetích stran (10.2019)
  ČSN ISO 13111-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití přenosných a mobilních zařízení k podpoře poskytování služeb ITS pro cestující - Část 1: Obecné informace a definice případů užití (1.2018)
  TNI ISO/TR 13184-1 Inteligentní dopravní systémy - Protokol navádění na trasu přes osobní ITS stanici s asistenčním bezpečnostním systémem - Část 1: Obecné informace a definice případu užití (11.2013)
  ČSN ISO 13185-3 Inteligentní dopravní systémy - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 3: Specifikace API serveru a klienta protokolu jednotného vozidlového rozhraní (UVIP) (12.2018)
  TNI ISO/TR 13185-1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 1: Obecné informace a definice případu užití (12.2012)
  ČSN ISO 17438-1 Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 1: Obecné informace a definice případů užití (2.2017)
  ČSN ISO 17438-4 Inteligentní dopravní systémy - Navigace uvnitř budov a dopravních staveb pro osobní a vozidlovou stanici ITS - Část 4: Požadavky a specifikace rozhraní mezi osobní/vozidlovou a centrální stanicí ITS (1.2020)
  ČSN EN ISO 17419 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Celosvětově jednoznačná identifikace (11.2018)
  ČSN EN ISO 17423 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Požadavky a cíle aplikace (11.2018)
  ČSN EN ISO 17427-1 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 1: Role a odpovědnosti v kontextu architektury kooperativních ITS (12.2018)
  TNI ISO/TR 17427-10 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 10: Rozptýlení pozornosti řidiče a informační displej (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-2 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 2: Rámcový přehled (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-3 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 3: Provozní koncept (ConOps) pro ""core"" systémy (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-4 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 4: Minimální systémové požadavky a chování ""core"" systémů (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-6 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 6: Metodika hodnocení rizik ""core"" systémů (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-7 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 7: Aspekty ochrany soukromí (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-8 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 8: Aspekty odpovědnosti (6.2018)
  TNI ISO/TR 17427-9 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 9: Aspekty prokazování shody a vymáhání (4.2018)
  ČSN P CEN ISO/TS 19321 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Slovník datových struktur informací ve vozidle (IVI) (4.2021)
  ČSN EN ISO 18750 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Lokální dynamická mapa (11.2018)
  TNI CEN ISO/TR 17424 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Současná definice koncepcí lokální dynamické mapy (1.2016)
  ČSN P CEN ISO/TS 17426 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Kontextové rychlosti (2.2017)
  ČSN P CEN ISO/TS 17425 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Specifikace výměny dat pro prezentaci vnějších silničních a dopravních dat ve vozidle (1.2017)
  ČSN P CEN ISO/TS 17429 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zařízení stanice ITS pro přenos informací mezi stanicemi ITS (4.2018)
  ČSN P CEN/TS 17496 Kooperativní inteligentní dopravní systémy - Komunikační profily (10.2021)
  ČSN P ISO/TS 20026 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební architektura (1.2018)
  ČSN P CEN ISO/TS 19091 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Užití komunikace V2l a l2V pro aplikace související se světelně řízenými křižovatkami (1.2020)
  ČSN P CEN ISO/TS 21189 Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Zkušební požadavky a prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) s CEN ISO/TS 17426 (11.2019)
  ČSN EN ISO 21177 Inteligentní dopravní systémy - Služby zabezpečení stanice ITS pro zřízení bezpečného spojení a autentizaci mezi důvěryhodnými zařízeními (10.2023)
  ČSN P CEN ISO/TS 21176 Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Funkcionalita pro poskytování polohy, rychlosti a času stanicí ITS (5.2021)
  ČSN P CEN/TS 17400 Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Prostředí s různými dodavateli, metodiky a překladače (10.2020)
  ČSN P CEN/TS 17402 Inteligentní dopravní systémy - Urban-ITS - Použití regionálních dopravních norem v prostředí s různými dodavateli (10.2020)
  ČSN P CEN/TS 17466 Inteligentní dopravní systémy - Urban ITS - Komunikační rozhraní a profily pro management dopravy (11.2020)
  ČSN EN 17358 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - OAD eCall pro vícenásobný volitelný dodatečný soubor údajů (1.2021)
  TNI CEN ISO/TR 21186-2 Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 2: Hybridní komunikace (10.2021)
  TNI CEN ISO/TR 21186-3 Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Návod pro používání norem - Část 3: Zabezpečení (10.2021)
  ČSN P CEN ISO/TS 21184 Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) - Rámec pro správu dat GT (GTDM) (10.2021)
  ČSN P CEN/TS 17378 Inteligentní dopravní systémy - Městské ITS - Řízení kvality ovzduší v městských oblastech (1.2022)
  ČSN P CEN/TS 17642 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Rozhraní eCall pro přístup center tísňového volání k databázím nákladu a nebezpečného zboží (2.2022)
  TNI ISO/TR 4445 Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Model rolí při zavádění služeb ITS v chytrých městech (5.2023)
  ČSN P CEN/TS 17875 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Architektura informačního systému podpory při incidentech (ISIS) (6.2023)
  ČSN EN 17870 Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Koncept dodatečných dat eCall pro limity zařízení (11.2023)
  ČSN P ISO/TS 5206-1 Inteligentní dopravní systémy - Parkování - Část 1: Model základních dat (11.2023)
  TNI ISO/TR 12770 Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Role agregátora ITS dat a model funkcí (5.2024)
  TNI ISO/TR 24317 Inteligentní dopravní systémy - Integrace mobility - Potřeby integrace mobility pro zranitelné účastníky silničního provozu a lehké dopravní prostředky (5.2024)
  ČSN ISO 15075 Inteligentní dopravní systémy - Navigační systém ve vozidle - Požadavky nastavení komunikačních zpráv (9.2008)
  ČSN ISO 15622 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Systémy adaptivního tempomatu (ACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy (4.2019)
  ČSN P ISO/TS 15624 Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před dopravní překážkou (TIWS) - Systémové požadavky (9.2008)
  ČSN ISO 17361 Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy (2.2018)
  ČSN ISO 17386 Inteligentní dopravní systémy - Asistence při manévrování v nízkých rychlostech (MALSO) - Funkční požadavky a zkušební postupy (12.2023)
  ČSN ISO 4272 Inteligentní dopravní systémy - Systémy (podpory) jízdy nákladních vozidel v konvoji (TPS) - Funkční a provozní požadavky (5.2023)
  ČSN ISO 22840 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Podpůrné systémy při couvání - Podpůrné systémy sledování překážky při nižších a středních rychlostech (12.2010)
  ČSN ISO 22078 Inteligentní dopravní systémy - Systémy pro detekci cyklistů a zmírnění následků střetu (BDCMS) - Funkční požadavky a zkušební postupy (9.2020)
  TNI ISO/PAS 17684 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1 (8.2011)
  ČSN ISO 22737 Inteligentní dopravní systémy - Systémy automatizované jízdy při nízkých rychlostech (LSAD) pro předdefinované trasy - Funkční a systémové požadavky a zkušební postupy (1.2022)
  TNI ISO/TR 17384 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát (8.2011)
  ČSN ISO 11067 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Varovné systémy před nepřiměřenou rychlostí vozidla při vjezdu do zatáčky (CSWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy (3.2016)
  ČSN ISO 26684 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní křižovatkové signální informace a varovné systémy přestupku (CIWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy (2.2016)
  ČSN ISO 11270 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Asistenční systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS) - Funkční požadavky a zkušební postupy (11.2014)
  ČSN ISO 16787 Inteligentní dopravní systémy - Systémy asistovaného parkování (APS) - Funkční požadavky a zkušební postupy (6.2018)
  TNI ISO/TR 20545 Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem (3.2018)
  ČSN ISO 20035 Inteligentní dopravní systémy - Systémy kooperativního adaptivního tempomatu (CACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy (8.2019)
  ČSN ISO 20900 Inteligentní dopravní systémy - Částečně automatizované parkovací systémy (PAPS) - Funkční požadavky a zkušební postupy (1.2020)
  ČSN ISO 23374-1 Inteligentní dopravní systémy - Systémy pro automatizaci (parkování typu) Valet Parking (AVPS) - Část 1: Systémový rámec, požadavky na automatizované řízení a komunikační rozhraní (3.2024)
  ČSN P ISO/TS 23374-2 Inteligentní dopravní systémy - Systémy pro automatizaci (parkování typu) Valet Parking (AVPS) - Část 2: Zabezpečení pro systém AVP typu 3 (3.2024)
  ČSN ETSI EN 302 571 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (4.2014)
  ČSN ETSI EN 302 571 V2.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 855 MHz až 5 925 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (9.2017)
  ČSN ETSI EN 302 665 V1.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační architektura (5.2011)
  ČSN ETSI EN 302 686 V1.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 63 GHz až 64 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (8.2011)
  ČSN ETSI EN 302 931 V1.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Definice geografické oblasti (2.2012)
  ČSN ETSI EN 302 663 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy pro inteligentní dopravní systémy pracující v kmitočtovém pásmu 5 GHz (12.2013)
  ČSN ETSI EN 302 663 V1.3.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy ITS-G5 pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz (7.2020)
  ČSN ETSI EN 302 636-1 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 1: Požadavky (11.2014)
  ČSN ETSI EN 302 636-2 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 2: Scénáře (4.2014)
  ČSN ETSI EN 302 636-3 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 3: Síťová architektura (7.2015)
  ČSN ETSI EN 302 636-4-1 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu (3.2015)
  ČSN ETSI EN 302 636-4-1 V1.3.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu (4.2018)
  ČSN ETSI EN 302 636-4-1 V1.4.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu (7.2020)
  ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol (3.2015)
  ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol (4.2018)
  ČSN ETSI EN 302 636-5-1 V2.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol (11.2019)
  ČSN ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 6: Integrace internetu - Podčást 1: Přenos paketů IPv6 prostřednictvím protokolů geografického navrhování sítí (10.2014)
  ČSN ETSI EN 302 895 V1.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Lokální dynamická mapa (LDM) (4.2015)
  ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativního zjišťování (6.2015)
  ČSN ETSI EN 302 637-2 V1.4.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 2: Specifikace základní služby kooperativní připravenosti (10.2019)
  ČSN ETSI EN 302 637-3 V1.2.2 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 3: Specifikace základní služby decentralizovaného hlášení okolní situace (6.2015)
  ČSN ETSI EN 302 637-3 V1.3.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Základní soubor aplikací - Část 3: Specifikace základní služby decentralizované environmentální notifikace (10.2019)
  ČSN ETSI EN 302 890-1 V1.2.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 1: Specifikace oznámení služeb (SA) (1.2020)
  ČSN ETSI EN 302 890-2 V2.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 2: Management pozice a času (PoTi) - Vydání 2 (4.2021)
  ČSN ETSI EN 303 613 V1.1.1 Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy LTE-V2X pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz (7.2020)
  Vnější vlivy
  ČSN ISO 11799 Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů (10.2017)
  ČSN EN 60721-2-1 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě - Teplota a vlhkost vzduchu (12.2014)
  ČSN EN 60721-2-2 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-2: Podmínky vyskytující se v přírodě - Srážky a vítr (1.2014)
  ČSN EN 60654-1 Měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Provozní podmínky. Část 1: Klimatické podmínky (5.1996)
  ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (11.1993)
  ČSN EN 62262+A1 Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) (6.2022)
  ČSN EN 50491-2 Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí (11.2010)
  ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (4.1993)
  ČSN EN 50130-5 ed. 2 Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí (5.2012)
  ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky (4.2007)
  ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska (12.2015)
  ČSN EN 50173-1 ed. 4 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky (1.2019)
  ČSN ETSI EN 300 019-1-0 V2.1.2 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí - Úvod (3.2004)
  ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.4.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (9.2014)
  ČSN ETSI EN 300 019-1-4 V2.2.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (9.2014)
  ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1 Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (4.2021)
  ČSN ETSI EN 300 132-1 V2.1.1 Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC) (9.2019)
  ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.4.6 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V (8.2012)
  ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.5.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím - 48 V (4.2017)
  ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1 Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V (10.2019)
  ČSN ETSI EN 300 132-3 V2.2.1 Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení pro informační a komunikační technologie (ICT) - Část 3: Napájení stejnosměrným napětím do 400 V (1.2022)
  ČSN ETSI EN 300 132-3-1 V2.1.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) - Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V - Podčást 1: Stejnosměrný zdroj o napětí do 400 V (8.2012)
  ČSN ETSI EN 301 605 V1.1.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování datových a telekomunikačních (ICT) zařízení se stejnosměrným napětím 400 V (6.2014)
  ČSN EN 15757 Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu (4.2011)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy (společné normy)
  ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil (4.2009)
  ČSN EN IEC 60445 ed. 6 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů (5.2022)
  ČSN EN IEC 60757 Kód pro označování barev (3.2022)
  ČSN 34 2040 ed. 2 Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz (7.2013)
  ČSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny (2.2015)
  ČSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525 (2.2015)
  ČSN 34 7413 Signální a ovládací kabely pro řídicí systémy - Typ JYTY (3.2024)
  ČSN EN 61935-2 ed. 3 Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 2: Šňůry specifikované v ISO/IEC 11801 a souvisejících normách (5.2011)
  ČSN EN 61935-2-20 Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 2-20: Šňůry pracoviště pro aplikace třídy D - Vzorová předmětová specifikace (6.2010)
  ČSN EN 61935-3 Zkoušení vyváženého sdělovacího kabelu - Část 3: Zkoušení a oprávnění podle EN 50173-4 (6.2010)
  ČSN EN 50288-1 ed. 3 Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 1: Kmenová specifikace (1.2014)
  ČSN EN 50289-1-2 ed. 2 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-2: Elektrické zkušební metody - Stejnosměrný odpor (10.2023)
  ČSN EN 50290-1-1 Komunikační kabely - Část 1-1: Všeobecně (5.2002)
  ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska (12.2015)
  ČSN EN 50290-4-2 ed. 2 Komunikační kabely - Část 4-2: Obecně k používání kabelů - Pokyny pro použití (12.2015)
  ČSN EN 62012-1 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikace používané v drsných prostředích - Část 1: Kmenová specifikace (6.2003)
  TNI IEC/TR 62222 Požární vlastnosti komunikačních kabelů instalovaných v budovách (7.2021)
  ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně (7.2016)
  ČSN EN 60794-5 ed. 2 Optické vláknové kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním (6.2017)
  ČSN EN 60728-11 ed. 3 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost (8.2017)
  ČSN EN 60728-6 ed. 2 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 6: Optická zařízení (1.2012)
  ČSN EN 50173-20 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 20: Alternativní kabelážní konfigurace (8.2023)
  TNI CLC/TR 50173-99-2 Informační technologie - Implementace BCT aplikací pomocí kabeláže v souladu s EN 50173-4 (7.2020)
  TNI CLC/TR 50174-99-2 Informační technologie - Instalace kabelů - Část 99-2: Zmírnění a ochrana před elektrickým rušením (7.2020)
  ČSN EN 50626-1 Trubkové systémy uložené v zemi pro ochranu a vedení izolovaných elektrických kabelů nebo komunikačních kabelů - Část 1: Obecné požadavky (1.2024)
  ČSN EN 62444 Kabelové průchodky pro elektrické instalace (8.2014)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: ukládání a upevňování
  ČSN EN 50174-1 ed. 3 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality (4.2019)
  ČSN EN 50369 Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů (4.2006)
  ČSN EN 60423 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství (7.2008)
  ČSN EN 61386-1 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2009)
  ČSN EN 61386-24 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi (9.2011)
  ČSN EN 61386-25 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek (6.2012)
  ČSN EN IEC 61386-21 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy (12.2021)
  ČSN EN IEC 61386-22 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy (12.2021)
  ČSN EN IEC 61386-23 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy (12.2021)
  ČSN EN 62549 Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů (8.2012)
  ČSN EN 61537 ed. 2 Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů (9.2007)
  ČSN EN IEC 62275 ed. 3 Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace (4.2021)
  ČSN EN 62444 Kabelové průchodky pro elektrické instalace (8.2014)
  ČSN EN IEC 61914 ed. 3 Kabelové příchytky pro elektrické instalace (7.2022)
  ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami (10.2009)
  ČSN EN 12613 Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi (8.2021)
  ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (10.2020)
  ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení (8.2003)
  ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí (4.2017)
  ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (2.2006)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: venkovní
  ČSN IEC 50(466) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení (5.1995)
  ČSN EN 61773 Venkovní vedení - Zkoušení základů podpěrných bodů (1.2000)
  ČSN IEC 61774 Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení (7.2001)
  ČSN 34 2100 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení (3.1977)
  ČSN EN IEC 60794-3 ed. 3 Optické vláknové kabely - Část 3: Vnější kabely - Dílčí specifikace (10.2022)
  ČSN EN IEC 60794-3-12 ed. 3 Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov (8.2021)
  ČSN EN 50174-3 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov (7.2014)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: vnitřní
  ČSN EN 50575 Silové, ovládací a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň (8.2015)
  ČSN EN 60794-2 ed. 2 Optické vláknové kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace (1.2018)
  ČSN EN 50174-2 ed. 3 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách (4.2019)
  ČSN P I-ETS 300 644 ed. 1 Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely pro vnitřní použití (7.1998)
  Výbušná a hořlavá prostředí
  ČSN EN 378-1+A1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby (4.2024)
  ČSN CLC IEC/TS 60079-43 Výbušné atmosféry - Část 43: Zařízení pro nepříznivé provozní podmínky (12.2021)
  ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny (10.2019)
  ČSN EN 60079-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem ""d"" (4.2015)
  ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem (5.2018)
  ČSN EN 60079-11 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností ""i"" (6.2012)
  ČSN EN 60079-14 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací (9.2014)
  ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku (11.2015)
  ČSN EN 60079-31 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem ""t"" (9.2014)
  ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky (12.2018)
  ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry (9.2021)
  ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení (7.2020)
  ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data (4.2020)
  ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy (9.2016)
  ČSN EN 50495 Bezpečnostní zařízení nutné pro bezpečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu (11.2010)
  ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin (8.2010)
  ČSN EN 50104 ed. 4 Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek (6.2020)
  ČSN ISO 8421-7 Požární ochrana. Slovník. Část 7: Prostředky pro detekci a protlačení výbuchu (7.1996)
  ČSN EN 1839 ed. 2 Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry (7.2017)
  ČSN EN 15188 Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení (8.2021)
  ČSN EN 17077 Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření (11.2018)
  ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika (4.2020)
  ČSN EN 1127-2 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly (12.2014)
  ČSN EN 13237 Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (4.2013)
  ČSN EN 15967 Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par (7.2022)
  ČSN EN 15794 Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin (3.2010)
  ČSN EN 14373 ed. 2 Systémy pro potlačení výbuchu (5.2022)
  ČSN EN 14491 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu (1.2013)
  TNI CEN/TR 15281 Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Návod na inertizaci jako prevenci proti výbuchu (5.2024)
  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci (8.2003)
  TNI CEN/CLC/TR 16832 Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu) (4.2016)
  Základní výrobkové normy
  ČSN EN IEC 60917-1 ed. 2 Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektrických a elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma (5.2020)
  ČSN EN IEC 61969-1 ed. 4 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh (10.2023)
  Základní výrobkové normy: IT skříně
  ČSN EN 60297-3-100 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-100: Základní rozměry čelních panelů, skříní, stojanů, zásuvných jednotek a koster (8.2009)
  ČSN EN 60297-3-101 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky (5.2005)
  ČSN EN 60297-3-102 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-102: Zasouvací a vysouvací rukojeti (5.2005)
  ČSN EN 60297-3-103 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-103: Klíčování a nastavovací kolík (5.2005)
  ČSN EN 60297-3-104 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-104: Konektory a souvisící rozhraní rozměrů koster a zásuvných jednotek (1.2007)
  ČSN EN 60297-3-105 Mechanické struktury pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-105: Základní rozměry a design pro 1U rámy (7.2009)
  ČSN EN 60297-3-106 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-106: Přizpůsobení rozměrů skříní a stojanů používaných s metrickými kostrami a panelovými jednotkami v souladu s IEC 60917-2-1 (12.2010)
  ČSN EN 60297-3-107 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-107: Rozměry koster a zásuvných jednotek malých rozměrů (SFF) (9.2012)
  ČSN EN 60297-3-108 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-108: Rozměry koster typu R a zásuvných jednotek (5.2015)
  ČSN EN 60297-3-109 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-109: Rozměry nosných konstrukcí pro zabudovanou výpočetní techniku (6.2016)
  ČSN EN IEC 60297-3-110 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 110: Domovní stojany a skříně pro inteligentní domy (2.2019)
  ČSN EN 62610-4 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 4: Zkoušky chladicího výkonu vodou zásobovaných výměníků tepla v elektronických skříních (5.2014)
  ČSN EN 62610-5 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 5: Hodnocení chladicího výkonu pro vnitřní skříně (12.2016)
  ČSN EN IEC 62610-2 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 2: Metoda pro stanovení konstrukce nuceného chlazení vzduchem (11.2018)
  ČSN EN IEC 62610-6 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 6: Recirkulace vzduchu a obtok vnitřních skříní (10.2020)
  Základní výrobkové normy: kabely v podmínkách požáru
  ČSN EN IEC 60695-4 ed. 4 Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků (3.2022)
  ČSN EN 61034-1 Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení (1.2006)
  ČSN EN 61034-2 Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky (1.2006)
  ČSN EN 60754-1 Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku (1.2015)
  ČSN EN 60754-2 Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity (1.2015)
  ČSN EN IEC 60754-3 Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 3: Měření nízké úrovně obsahu halogenů iontovou chromatografií (5.2020)
  ČSN EN 60332-1-1 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení (5.2005)
  ČSN EN 60332-1-2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen (4.2005)
  ČSN EN 60332-1-3 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic (4.2005)
  ČSN EN 60332-2-1 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení (5.2005)
  ČSN EN 60332-2-2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen (4.2005)
  ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení (5.2019)
  ČSN EN IEC 60332-3-21 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R (5.2019)
  ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A (5.2019)
  ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B (5.2019)
  ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C (5.2019)
  ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D (5.2019)
  ČSN EN 50399 ed. 2 Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky (12.2023)
  ČSN EN 50575 Silové, ovládací a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň (8.2015)
  ČSN EN 50576 Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň (12.2023)
  ČSN EN 50577 Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace) (10.2016)
  ČSN EN IEC 60331-1 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 1: Požární zkušební metoda s rázem při teplotě alespoň 830 °C pro kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně a s celkovým vnějším průměrem větším než 20 mm (4.2020)
  ČSN IEC 60331-11 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C (10.2001)
  ČSN IEC 60331-21 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně (10.2001)
  ČSN IEC 60331-23 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 23: Postupy a požadavky - Elektrické kabely pro přenos dat (10.2001)
  ČSN IEC 60331-25 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 25: Postupy a požadavky - Kabely s optickými vlákny (10.2001)
  ČSN EN 50289-4-11 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-11: Zkušební metody vlivů prostředí - Metoda horizontální integrované požární zkoušky (12.2002)
  ČSN EN 50289-4-16 ed. 2 Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru (7.2017)
  ČSN EN 50290-2-27 ed. 2 Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové plášťové směsi na bázi polyolefinů pro kabely se zlepšenými vlastnostmi při hoření a požáru (HFFR) (1.2022)
  TNI IEC/TR 62222 Požární vlastnosti komunikačních kabelů instalovaných v budovách (7.2021)
  ČSN EN 50582 Postup zhodnocení integrity obvodu optických vláken v kabelu v rámci odolnosti při požárním zkoušení (3.2017)
  ČSN EN ISO 17161 Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Keramické kompozity - Stanovení stupně vychýlení při mechanickém zkoušení jednoosým namáháním (10.2016)
  ČSN EN 1366-11+A1 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru (1.2023)
  ČSN EN 1366-3 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů (5.2023)
  ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (9.2019)
  ČSN EN 13501-6+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů (12.2023)
  ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek (3.2016)
  Základní výrobkové normy: ochrana před bleskem a přepětím
  ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu (10.1987)
  ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody (3.2002)
  ČSN CLC/TS 50703 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na zkoušky spojů kovových plechů používaných v LPS (11.2020)
  Základní výrobkové normy: ovládací a řídící přístroje
  ČSN EN 60947-5-4 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky (10.2004)
  Základní výrobkové normy: pojistky
  ČSN IEC 50(441) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (3.1995)
  ČSN EN 60127-1 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky (4.2007)
  ČSN EN 60127-10 Miniaturní pojistky - Část 10: Pokyny pro uživatele miniaturních pojistek (11.2002)
  ČSN EN 60127-2 ed. 3 Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky (6.2015)
  ČSN EN 60127-3 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky (10.2015)
  ČSN EN 60127-4 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž (12.2005)
  ČSN EN 60127-5 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek (8.2017)
  ČSN EN 60127-6 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 6: Pojistkové držáky pro miniaturní tavné pojistkové vložky (6.2015)
  ČSN EN 60127-7 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití (7.2016)
  ČSN EN 60691 ed. 3 Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití (3.2017)
  Základní výrobkové normy: svorky a svorkovnice
  ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech (6.2014)
  ČSN EN 60947-7-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice (6.2010)
  ČSN IEC 60943 Návod týkající se přípustného oteplení částí elektrického zařízení, zejména pro svorky (7.2001)

  výpomoc s roztříděním: Ing. Tomáš Mikula
  poslední aktualizace 2. 5. 2024