• Kde hledat
 • Zkratky
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Být v obraze
 • Základní normy související s projektováním elektrických zařízení

  Zde naleznete přehled aktuálně 621 norem, které nějakým způsobem souvisejí s projektováním slaboproudu
  (je nicméně nutno upozornit, že jde o přehled základní, nikoli o vyčerpávající, úplný, či konečný seznam souvisejících norem.)

  Platnost všech norem je pravidelně měsíčně automaticky kontrolována vůči oficiální databázi ČSN, takže zde naleznete pouze platné technické normy. Vyjde-li nějaká nová norma, zpravidla rovnou nahradí příslušnou předchozí normu (takže mohou souběžně platit obě dvě, nicméně zde ve výpisu je vždy uváděna poslední platná norma; nevypisují se všechny souběžně platné normy).

  Kapitoly jsou řazeny abecedně, normy v nich jsou řazeny podle třídících znaků jednotlivých norem.

   

  Pokud Vám v přehledu níže nějaká norma schází, či máte tip na jejich lepší uspořádání, dejte vědět; není problém cokoli přidat, či upravit.

   

  Automatizace / měření a regulace
  ČSN ISO 3511-1 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky (12.2005)
  ČSN ISO 3511-2 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků (12.2005)
  ČSN ISO 3511-3 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata přístrojového vybavení (12.2005)
  ČSN ISO 3511-4 Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce (12.2005)
  ČSN EN 61298-1 ed. 2 Zařízení pro měření a řízení průmyslových procesů - Obecné metody a postupy pro hodnocení vlastností - Část 1: Obecné úvahy (8.2009)
  ČSN EN 61297 Systémy pro řízení průmyslových procesů - Klasifikace adaptivních řídicích jednotek pro účely hodnocení (6.1997)
  ČSN EN 62682 Řízení signalizace pro průmyslové procesy (8.2015)
  ČSN EN 61003-1 ed. 3 Systémy řízení průmyslových procesů - Přístroje s analogovými vstupy a dvou nebo vícestavovými výstupy - Část 1: Metody hodnocení vlastností (4.2017)
  ČSN EN IEC 62443-3-2 Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému (3.2021)
  ČSN EN 61987-1 Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 1: Měřicí zařízení s analogovým a digitálním výstupem (11.2007)
  ČSN EN IEC 62890 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Management životního cyklu systémů a částí (4.2021)
  ČSN EN 60546-1 ed. 2 Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení provozuschopnosti (5.2011)
  ČSN EN 61069-1 ed. 2 Měření a řízení průmyslových procesů - Hodnocení vlastností systému pro odhad systému - Část 1: Terminologie a základní pojmy (3.2017)
  ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2 Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro automatizaci - Část 1: Architektura a obecné požadavky (1.2019)
  ČSN EN IEC 62714-4 Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 4: Logika (3.2021)
  ČSN EN IEC 62832-1 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 1: Obecné principy (7.2021)
  ČSN EN IEC 62832-2 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 2: Modelové prvky (7.2021)
  ČSN EN IEC 62832-3 Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Rámec digitálního podniku - Část 3: Aplikace digitálního podniku pro management životního cyklu výrobních systémů (7.2021)
  ČSN ISO 841 Systémy průmyslové automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů - Souřadnicový systém a terminologie pohybu (1.2003)
  ČSN EN 60751 Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory (9.2014)
  ČSN IEC 60050-351+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení (8.2016)
  ČSN EN 60027-6 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení (7.2008)
  ČSN EN 62820-1-1 Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně (9.2017)
  ČSN EN IEC 61968-1 ed. 3 Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení (2.2021)
  ČSN EN 60730-1 ed. 4 Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky (9.2017)
  ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače (9.2019)
  ČSN ISO/IEC 21823-1 Internet věci (IoT) - Interoperabilita systémů IoT - Část 1: Struktura (1.2020)
  ČSN P CEN/TS 15810 Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov (4.2014)
  ČSN EN ISO 16484-1 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Projektová specifikace a realizace (4.2011)
  ČSN EN ISO 16484-2 Automatizační a řídicí systémy budov - Část 2: Hardware (2.2005)
  ČSN EN ISO 16484-3 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce (2.2006)
  ČSN EN ISO 16484-6 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat (10.2020)
  ČSN EN 14908-7 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly (6.2020)
  ČSN EN 12255-12 Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení (8.2004)
  ČSN ISO 10303-1 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 1: Přehled a základní principy (1.2000)
  ČSN ISO 15531-1 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 1: Celkový přehled (3.2008)
  ČSN ISO 15531-31 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Průmyslová výrobní řídicí data - Část 31: Informační model zdrojů (2.2008)
  Bezpečnost
  ČSN P CEN/TS 16850 Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních (2.2020)
  ČSN ISO 17398 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení (12.2005)
  ČSN EN 61508-1 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky (1.2011)
  ČSN EN 61508-2 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností (2.2011)
  ČSN EN 61508-3 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software (1.2011)
  ČSN EN 61508-4 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky (2.2011)
  ČSN EN 61508-5 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti (1.2011)
  ČSN EN 61508-6 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3 (1.2011)
  ČSN EN 61508-7 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření (1.2011)
  ČSN EN 61511-1 ed. 2 Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování (5.2018)
  ČSN EN IEC 62443-2-4 Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 2-4: Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS (11.2019)
  ČSN EN IEC 62443-3-2 Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému (3.2021)
  ČSN EN IEC 62443-4-1 Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-1: Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku (10.2018)
  ČSN EN IEC 62443-4-2 Bezpečnost pro systémy průmyslové automatizace a řízení - Část 4-2 : Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS (11.2019)
  ČSN EN 61131-6 Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost (7.2013)
  ČSN EN 60445 ed. 5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů (5.2018)
  ČSN EN 60073 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů (6.2003)
  ČSN EN 60447 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání (12.2004)
  ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (10.2016)
  ČSN EN IEC 63044-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost (3.2018)
  TNI POKYN IEC 110 Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti (4.2015)
  ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (4.1993)
  ČSN EN 61000-1-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy (7.2017)
  ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (9.2021)
  ČSN EN 62949 Zvláštní bezpečnostní požadavky na zařízení připojovaná k informačním a telekomunikačním sítím (10.2017)
  ČSN EN ISO/IEC 27000 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník (6.2020)
  ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení (8.2016)
  ČSN ETS 300 747 ed. 1 Telekomunikační bezpečnost - Řízení přístupu a synchronizace u audiovizuálních služeb (3.1998)
  ČSN ETSI EN 302 999 V1.2.1 Bezpečnost - Instalace s dálkovým napájením - Bezpečnostní požadavky na stavbu a provoz instalací informační technologie s dálkovým napájením (11.2013)
  Bezpečnost strojních zařízení: normy typu A
  ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika (6.2011)
  Bezpečnost strojních zařízení: normy typu B
  ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky (2.2019)
  ČSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů (4.2009)
  ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV (6.2019)
  ČSN EN 61310-1 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály (9.2008)
  ČSN EN 61310-2 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení (9.2008)
  ČSN EN 61310-3 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů (9.2008)
  ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (4.2021)
  ČSN EN 62061 Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností (11.2005)
  TNI CLC/TR 62061-1 Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení (12.2013)
  ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční (5.2018)
  ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika (4.2020)
  ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci (3.2017)
  ČSN EN ISO 13849-2 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti (6.2013)
  ČSN EN ISO 13854 Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla (1.2021)
  ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami (1.2021)
  ČSN EN ISO 14118 Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění (12.2018)
  ČSN EN ISO 19353 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana (7.2020)
  ČSN EN ISO 14159 Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení (12.2008)
  TNI ISO/TR 14121-2 Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 2: Praktický návod a příklady metod (12.2020)
  ČSN EN ISO 13855 Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla (10.2010)
  ČSN EN ISO 13850 Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci (1.2017)
  ČSN EN ISO 14119 Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu (7.2014)
  ČSN EN ISO 13851 Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr (3.2020)
  ČSN EN 614-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady (7.2009)
  ČSN EN 614-2+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly (5.2009)
  ČSN EN 894-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači (5.2009)
  ČSN EN 894-2+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače (5.2009)
  ČSN EN 894-3+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače (5.2009)
  ČSN EN 894-4 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů (1.2011)
  ČSN EN 842+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení (5.2009)
  ČSN EN 981+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů (5.2009)
  BIM
  ČSN EN ISO 16739-1 Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma (10.2020)
  ČSN EN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci (5.2017)
  ČSN EN ISO 12006-3 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace (10.2017)
  ČSN ISO 22263 Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu (2.2014)
  ČSN EN ISO 16757-1 Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model (5.2017)
  ČSN EN ISO 23386 Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících (12.2020)
  ČSN EN ISO 23387 Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy (5.2021)
  ČSN P ISO/TS 12911 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM) (2.2014)
  ČSN EN ISO 29481-1 Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát (5.2018)
  ČSN EN ISO 29481-2 Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce (11.2017)
  ČSN EN 17412-1 Informační modelování staveb - Úroveň informačních potřeb - Část 1: Pojmy a principy (9.2021)
  ČSN EN ISO 19650-1 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy (10.2019)
  ČSN EN ISO 19650-2 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv (12.2019)
  ČSN EN ISO 19650-3 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv (4.2021)
  ČSN EN ISO 19650-5 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací (2.2021)
  ČSN ISO 15686-4 Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM) (8.2014)
  Dokumentace
  ČSN ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů (11.1997)
  ČSN ISO 4 Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů (12.1999)
  ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (3.2011)
  ČSN ISO 10006 Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech (6.2019)
  ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně (7.2011)
  ČSN ISO 15519-1 Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 1: Obecná pravidla (1.2019)
  ČSN EN ISO 10209 Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci (3.2015)
  ČSN EN ISO 13567-1 Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady (3.2019)
  ČSN EN ISO 13567-2 Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci (5.2018)
  ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů (2.2000)
  ČSN ISO 5455 Technické výkresy. Měřítka (3.1994)
  ČSN EN ISO 7200 Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů (9.2004)
  ČSN EN ISO 128-1 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky (5.2021)
  ČSN EN ISO 128-2 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry (5.2021)
  ČSN EN ISO 128-3 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy (5.2021)
  ČSN ISO 128-43 Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech (12.2018)
  ČSN EN ISO 3098-1 Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení (12.2018)
  ČSN EN ISO 3098-5 Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD (2.1999)
  ČSN ISO 16016 Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů (1.2019)
  ČSN ISO 7573 Technická dokumentace produktu - Seznamy částí (1.2019)
  ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu (10.2000)
  ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky (11.1989)
  ČSN EN ISO 4157-1 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části (1.2000)
  ČSN EN ISO 4157-2 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností (1.2000)
  ČSN EN ISO 4157-3 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů (1.2000)
  ČSN EN ISO 8560 Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek (3.2021)
  ČSN EN ISO 7437 Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců (4.1998)
  ČSN ISO 14617-1 Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky (9.2006)
  ČSN EN 81346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla (4.2010)
  ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd (7.2021)
  ČSN EN 62023 ed. 2 Strukturování technické informace a dokumentace (6.2012)
  ČSN EN 61355-1 ed. 2 Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění (2.2009)
  ČSN EN 61666 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému (5.2011)
  ČSN EN 61175-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů - Část 1: Základní pravidla (3.2016)
  ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil (4.2009)
  ČSN EN 82045-1 Správa dokumentů - Část 1: Zásady a metody (9.2002)
  ČSN EN 82045-2 Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model (10.2005)
  TNI 01 3760 Databáze grafických značek - Komentář k databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB (8.2005)
  ČSN EN 61082-1 ed. 3 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla (9.2015)
  ČSN EN 62027 ed. 2 Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí (6.2012)
  ČSN EN 62744 Znázornění stavů předmětů grafickými značkami (8.2015)
  ČSN EN 81714-2 ed. 2 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu (9.2007)
  ČSN EN 81714-3 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování (12.2001)
  ČSN EN ISO 81714-1 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla (12.2010)
  ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (7.2014)
  ČSN EN 62708 Druhy dokumentů pro elektrické projekty a projekty přístrojového vybavení v řízení průmyslových procesů (12.2015)
  ČSN EN 60027-6 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení (7.2008)
  ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika (11.2019)
  ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně (1.1995)
  ČSN IEC 60027-3 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky (12.2004)
  ČSN EN IEC 60375 ed. 2 Pravidla týkající se elektrických obvodů (3.2019)
  ČSN EN IEC 61293 ed. 2 Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky (10.2020)
  ČSN P ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (4.2021)
  ČSN P ISO 6707-2 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky (5.2018)
  ČSN EN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci (5.2017)
  ČSN P CEN/TS 15810 Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov (4.2014)
  ČSN ISO 15489-1 Informace a dokumentace - Správa dokumentů - Část 1: Pojmy a principy (5.2018)
  Elektrárny (společné normy)
  ČSN EN 62488-1 Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 1: Plánování analogových a digitálních systémů přenosu po elektrickém vedení provozovaných v elektrických sítích ZVN/VVN/VN (9.2013)
  ČSN EN 45510-2-9 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy (2.2009)
  ČSN EN 45510-8-1 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika (12.2002)
  Elektrárny: jaderné
  ČSN EN ISO 80000-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika (12.2020)
  ČSN EN IEC 60709 Jaderné elektrárny - Systémy přístrojového vybavení, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Oddělování (12.2019)
  ČSN IEC 60880 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávající funkce kategorie A (4.2008)
  ČSN IEC 231 Všeobecné zásady vybavení jaderných reaktorů měřicími a řídicími systémy (3.1994)
  ČSN EN 60987 ed. 2 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na návrh hardwaru počítačových systémů (1.2016)
  ČSN IEC 960 Funkční kritéria návrhu systému sdělování bezpečnostních parametrů pro jaderné elektrárny (4.1994)
  ČSN IEC 61772 Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU) (2.2011)
  ČSN IEC 1771 Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Ověření a prokázání platnosti návrhu (8.1999)
  ČSN EN 61226 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí (2.2011)
  ČSN EN IEC 61500 ed. 2 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Přenos dat v systémech vykonávajících funkce kategorie A (12.2019)
  ČSN EN IEC 62859 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení - Požadavky na koordinaci jaderné a kybernetické bezpečnosti (2.2021)
  ČSN EN 61513 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Obecné požadavky na systémy (12.2013)
  ČSN EN IEC 62003 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na testování elektromagnetické kompatibility (4.2021)
  ČSN EN 61839 Jaderné elektrárny - Navrhování dozoren - Funkční analýza a přidělení funkcí (8.2003)
  ČSN IEC 61888 Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní (10.2004)
  ČSN EN IEC 62138 Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C (3.2020)
  ČSN EN 62241 Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah (9.2006)
  ČSN EN IEC 62465 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Správa stárnutí elektrických kabelových systémů (1.2020)
  ČSN EN IEC 62646 Jaderné elektrárny - Dozorny - Postupy založené na počítačích (1.2020)
  ČSN EN IEC 62645 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na kybernetickou bezpečnost (4.2021)
  Elektrárny: větrné
  ČSN IEC 60050-415 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny (11.2000)
  ČSN EN 61400-25-1 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů (4.2018)
  ČSN EN 61400-25-2 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely (4.2016)
  ČSN EN 61400-25-3 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací (4.2016)
  ČSN EN 61400-25-4 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil (8.2017)
  ČSN EN 61400-25-5 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody (6.2018)
  ČSN EN 61400-25-6 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu (10.2017)
  ČSN EN IEC 61400-21-1 Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny (11.2019)
  Elektrárny: vodní
  ČSN EN 62270 Automatizace vodních elektráren - Pokyn pro řízení pomocí počítače (3.2005)
  ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení (8.2013)
  Energetická náročnost budov
  ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost (11.2019)
  ČSN EN IEC 62442-3 ed. 2 Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení (1.2019)
  ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data (10.2020)
  ČSN EN 16627 Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody (6.2021)
  ČSN EN 15232-1 Energetická náročnost budov - Energetická náročnost budov - Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov - Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10 (3.2018)
  ČSN EN 15500-1 Energetická náročnost budov - Řízení vytápění, větrání a klimatizace - Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci - Moduly M3-5, M4-5, M5-5 (11.2017)
  Energetika
  ČSN EN 61850-10 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 10: Zkoušky shody (1.2014)
  ČSN EN 61850-3 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 3: Obecné požadavky (12.2014)
  ČSN EN 61850-4 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 4: Systémové a projektové řízení (1.2012)
  ČSN EN 61850-5 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení (12.2013)
  ČSN EN 61850-6 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED (10.2010)
  ČSN EN 61850-7-1 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely (4.2021)
  ČSN EN 61850-7-2 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI) (9.2020)
  ČSN EN 61850-7-3 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-3: Základní komunikační struktura - Obecné třídy dat (9.2020)
  ČSN EN 61850-7-4 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-4: Základní komunikační struktura - Kompatibilní třídy logických uzlů a třídy datových objektů (9.2020)
  ČSN EN 61850-7-410 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení (8.2013)
  ČSN EN 61850-7-420 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-420: Základní komunikační struktura - Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie (2.2010)
  ČSN EN 61850-8-1 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na MMS (ISO 9506-1 a ISO 9506-2) a na ISO/IEC 8802-3 (9.2020)
  ČSN EN 61850-9-2 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 9-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Vzorkované hodnoty z ISO/IEC 8802-3 (7.2012)
  ČSN EN IEC 61850-8-2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na protokol XMPP (7.2019)
  ČSN EN 62361-100 Řízení elektrizační soustavy a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schématu XML (11.2017)
  ČSN EN 62361-2 Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 2: Koncové kódy kvality pro SCADA systémy (6.2014)
  ČSN EN 62351-11 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML (7.2017)
  ČSN EN 62351-3 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP (8.2015)
  ČSN EN 62351-7 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM) (6.2018)
  ČSN EN 62351-9 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy (2.2018)
  ČSN EN IEC 62351-4 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS (7.2019)
  ČSN EN IEC 62351-6 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 6: Bezpečnost pro IEC 61850 (6.2021)
  ČSN EN IEC 62351-8 Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role (11.2020)
  Informační technologie (společné normy)
  TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014 (3.2017)
  ČSN EN 50491-11 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej (1.2016)
  ČSN EN 50491-12-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura (1.2019)
  ČSN EN 50491-4-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS) (1.2013)
  ČSN EN 50491-6-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování (10.2014)
  ČSN EN 63044-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky (10.2017)
  ČSN EN 62820-1-1 Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně (9.2017)
  ČSN EN 50486 Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech (2.2009)
  ČSN EN 61850-7-1 ed. 2+A1 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely (4.2021)
  ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací (9.2014)
  TNI 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací - Komentář k ČSN 34 2300 ed. 2:2014 (11.2019)
  ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (9.2021)
  ČSN EN 50173-1 ed. 4 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky (1.2019)
  TNI CLC/TR 50173-99-2 Informační technologie - Implementace BCT aplikací pomocí kabeláže v souladu s EN 50173-4 (7.2020)
  ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany (12.2010)
  Informační technologie: datová centra
  ČSN EN IEC 62966-1 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 1: Rozměry a mechanické požadavky (12.2019)
  ČSN EN IEC 62966-2 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 2: Detaily požadavků na průtok vzduchu, separaci vzduchu a chlazení vzduchem (2.2021)
  ČSN EN 50173-5 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra (2.2019)
  ČSN CLC/TR 50600-99-1 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management (2.2021)
  ČSN CLC/TR 50600-99-2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí (1.2020)
  ČSN CLC/TR 50600-99-3 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-3: Pokyny k aplikaci souboru EN 50600 (1.2019)
  ČSN EN 50600-1 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy (2.2020)
  ČSN EN 50600-2-1 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov (12.2014)
  ČSN EN 50600-2-3 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí (12.2019)
  ČSN EN 50600-2-4 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže (12.2015)
  ČSN EN 50600-4-1 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-1: Přehled a obecné požadavky na klíčové ukazatele výkonnosti (4.2017)
  ČSN EN 50600-4-2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie (4.2017)
  ČSN EN 50310 ed. 4 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách (2.2017)
  Informační technologie: distribuce služeb v budovách
  ČSN EN 50173-6 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách (2.2019)
  Informační technologie: kancelářské prostory
  ČSN EN 50173-2 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory (1.2019)
  Informační technologie: obytné prostory
  TNI POKYN IEC 110 Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti (4.2015)
  ČSN EN 50173-4 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory (1.2019)
  ČSN EN 13321-1 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy (10.2021)
  Informační technologie: průmyslové prostory
  ČSN EN 62439-1 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP) (11.2010)
  ČSN EN 50173-3 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory (1.2019)
  Komunikační protokoly (společné normy)
  ČSN EN 61131-9 Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy (6.2014)
  ČSN EN 13757-3 Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly (10.2018)
  ČSN EN 62676-2-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné požadavky (8.2014)
  ČSN EN 62676-2-2 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST (6.2014)
  ČSN EN 62676-2-3 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-3: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založené na síťových (web) službách (6.2014)
  ČSN EN IEC 60839-11-5 Poplachové a elektronické bezpečností systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP) (5.2021)
  ČSN EN 60870-5-1 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 1: Formáty přenosového rámce (6.1997)
  ČSN ISO/IEC 7816-3 Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu (4.2010)
  ČSN EN 419212-3 Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 3: Protokoly autentizace zařízení (1.2018)
  ČSN EN 13321-1 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy (10.2021)
  ČSN EN ISO 22510 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP (8.2020)
  ČSN ETS 300 223 Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Videotex založený na syntaxi. Společné mezikoncové protokoly (11.1994)
  ČSN ETS 300 746 ed. 1 Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Plány ochrany sítě - Protokoly a provoz automatické ochrany přepínáním (APS) (1.1998)
  Komunikační protokoly: automatizace
  ČSN EN 62439-1 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP) (11.2010)
  ČSN EN 62439-2 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (5.2018)
  ČSN EN 62439-4 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 4: Prokřížený redundanční protokol (CRP) (11.2010)
  ČSN EN 62439-6 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 6: Distribuovaný redundanční protokol (DRP) (11.2010)
  ČSN EN 62439-7 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 7: Redundanční protokol založený na kruhové topologii (RRP) (9.2012)
  ČSN EN IEC 62439-3 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) (8.2018)
  ČSN EN IEC 62439-5 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 5: Řízený redundanční protokol (BRP) (8.2018)
  ČSN EN 14908-1 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 1: Sestava protokolů (9.2014)
  ČSN EN 14908-2 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince (9.2014)
  ČSN EN 14908-3 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení (9.2014)
  ČSN EN 14908-4 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 4: Komunikace IP (9.2014)
  ČSN EN 14908-5 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 5: Zavedení (11.2009)
  ČSN EN 14908-6 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 6: Aplikační prvky (6.2015)
  ČSN EN 14908-7 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly (6.2020)
  ČSN EN ISO 10303-210 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 210: Aplikační protokoly: Elektronická montáž, vzájemné propojení a návrh uspořádání (5.2003)
  ČSN ISO 10303-201 Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 201: Protokoly aplikace: Explicitní techniky zpracování návrhu (8.2000)
  Komunikační protokoly: BACnet
  ČSN EN ISO 16484-5 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol (10.2018)
  Komunikační protokoly: DALI
  ČSN EN 62386-101 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému (8.2015)
  ČSN EN 62386-102 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení (8.2015)
  ČSN EN 62386-103 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení (8.2015)
  ČSN EN 62386-202 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1) (3.2010)
  ČSN EN 62386-206 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 206: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Konverze digitálního signálu na stejnosměrné napětí (zařízení typ 5) (3.2010)
  ČSN EN 62386-208 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 208: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Spínací funkce (zařízení typ 7) (3.2010)
  ČSN EN 62386-209 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 209: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řízení barvy (Zařízení typ 8) (4.2012)
  ČSN EN 62386-210 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 210: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řadič (Zařízení typ 9) (12.2011)
  ČSN EN 62386-301 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 301: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Tlačítka (2.2018)
  ČSN EN 62386-302 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 302: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Výhradní vstupní zařízení (2.2018)
  ČSN EN 62386-303 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 303: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo obsazenosti (2.2018)
  ČSN EN 62386-304 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 304: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Světelné čidlo (2.2018)
  ČSN EN IEC 62386-104 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému (1.2020)
  ČSN EN IEC 62386-105 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 105: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Přenos pevně zabudovaného programu (firmware) (11.2020)
  ČSN EN IEC 62386-216 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 216: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Informace o zátěži (zařízení typ 15) (11.2018)
  ČSN EN IEC 62386-218 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 218: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výběr stmívací křivky (zařízení typ 17) (12.2018)
  ČSN EN IEC 62386-221 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 221: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Řízení spotřeby elektrické energie (zařízení typ 20) (1.2019)
  ČSN EN IEC 62386-332 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 332: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Zpětná vazba (8.2018)
  ČSN EN IEC 62386-333 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 333: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Manuální nastavení - (zařízení typ 33) (12.2018)
  Komunikační protokoly: KNX
  ČSN EN 50090-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace (12.2011)
  ČSN EN 50090-3-1 Bytové a domovní elektronické systémy (BDES) - Část 3-1: Aplikační hlediska - Úvod do struktury aplikačního prostředí (7.1997)
  ČSN EN 50090-3-2 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces pro HBES třída 1 (11.2004)
  ČSN EN 50090-3-3 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-3: Aplikační hlediska - Model komunikace různých HBES a společné typy dat HBES (10.2009)
  ČSN EN 50090-3-4 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky (12.2017)
  ČSN EN 50090-4-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích - Aplikační vrstva pro HBES třída 1 (12.2004)
  ČSN EN 50090-4-2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích - Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1 (11.2004)
  ČSN EN 50090-4-3 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2) (3.2016)
  ČSN EN 50090-5-1 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1 (7.2020)
  ČSN EN 50090-5-2 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár (7.2020)
  ČSN EN 50090-5-3 ed. 2 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1 (8.2016)
  ČSN EN 50090-6-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 6-1: Rozhraní - Rozhraní webové služby (2.2018)
  ČSN EN 50090-7-1 Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 7-1: Management systému - Postupy managementu (12.2004)
  ČSN EN 13321-1 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy (10.2021)
  ČSN EN ISO 22510 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP (8.2020)
  Komunikační protokoly: M-BUS
  ČSN EN 1434-3 Měřidla přenosu tepelné energie - Část 3: Rozhraní a výměna dat (9.2020)
  ČSN EN 13757-1 Komunikační systémy pro měřidla - Část 1: Výměna dat (8.2015)
  ČSN EN 13757-2 Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus (10.2018)
  ČSN EN 13757-3 Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly (10.2018)
  ČSN EN 13757-4 Komunikační systémy pro měřidla - Část 4: Bezdrátová komunikace M-Bus (11.2019)
  ČSN EN 13757-5 Komunikační systémy pro měřidla - Část 5: Bezdrátový přenos M-Bus (5.2016)
  ČSN EN 13757-6 Komunikační systémy pro měřidla - Část 6: Lokální sběrnice (6.2016)
  ČSN EN 13757-7 Komunikační systémy pro měřidla - Část 7: Doprava a bezpečnostní služby (10.2018)
  ČSN EN 62056-7-3 Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-3: Drátové a bezdrátové komunikační profily M-bus pro místní a sousední sítě (12.2017)
  Komunikační protokoly: ModBus
  ČSN EN 61784-3 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů (2.2017)
  ČSN EN 61784-3-1 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-1: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 1 (4.2011)
  ČSN EN 61784-3-12 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-12: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 12 (4.2011)
  ČSN EN 61784-3-13 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13 (6.2018)
  ČSN EN 61784-3-14 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-14: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 14 (4.2011)
  ČSN EN 61784-3-17 Průmyslové komunikační stíě - Profily - Část 3-17: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 17 (6.2018)
  ČSN EN 61784-3-18 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18 (12.2011)
  ČSN EN 61784-3-2 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2 (5.2018)
  ČSN EN 61784-3-3 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3 (5.2018)
  ČSN EN 61784-3-6 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-6: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 6 (4.2011)
  ČSN EN 61784-3-8 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8 (6.2018)
  ČSN EN 61784-5-1 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-1: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 1 (6.2014)
  ČSN EN 61784-5-10 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-10: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 10 (9.2012)
  ČSN EN 61784-5-11 ed. 3 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-13 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-13: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 13 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-14 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-15 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-15: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 15 (9.2012)
  ČSN EN 61784-5-16 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-16: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 16 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-17 Průmyslové komunikační sítě - Část 5-17: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 17 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-19 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-19: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 19 (7.2014)
  ČSN EN 61784-5-4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-4: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 4 (9.2012)
  ČSN EN IEC 61784-1 ed. 5 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole (12.2019)
  ČSN EN IEC 61784-2 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3 (12.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-12 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-18 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-18: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 18 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-2 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-20 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-20: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 20 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-21 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-21: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 21 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-3 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3 (6.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-6 ed. 4 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6 (7.2019)
  ČSN EN IEC 61784-5-8 ed. 2 Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-8: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 8 (7.2019)
  ČSN EN 62453-1 ed. 2 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 1: Přehled a směrnice (10.2017)
  ČSN EN 62453-2 ed. 2 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 2: Koncepty a podrobný popis (10.2017)
  ČSN EN 62453-301 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 301: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 1 (4.2010)
  ČSN EN 62453-302 ed. 2 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2 (5.2018)
  ČSN EN 62453-303-1 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-1: Integrace komunikační profilu - IEC 61784 CP 3/1 a CP 3/2 (4.2010)
  ČSN EN 62453-303-2 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-2: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6 (4.2010)
  ČSN EN 62453-306 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 306: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 6 (4.2010)
  ČSN EN 62453-309 ed. 2 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9 (5.2018)
  ČSN EN 62453-315 Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 315: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 15 (4.2010)
  Napájení a elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  ČSN IEC 654-2 Provozní podmínky pro měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Část 2: Napájení (2.1993)
  ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC (8.2012)
  ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)
  ČSN EN IEC 63044-5-1 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání EMC (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-2 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-2: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu (1.2020)
  ČSN EN IEC 63044-5-3 Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizované a řídicí systémy pro budovy (BACS) - Část 5-3: Požadavky EMC na HBES/BACS používané v průmyslovém prostředí (1.2020)
  ČSN EN 50065-2-2 Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí (8.2003)
  ČSN EN 50412-2-1 Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz - Část 2-1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí - Požadavky na odolnost (3.2006)
  ČSN EN 50130-4 ed. 2 Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci (5.2012)
  ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) (3.2019)
  TNI CLC/TR 50174-99-2 Informační technologie - Instalace kabelů - Část 99-2: Zmírnění a ochrana před elektrickým rušením (7.2020)
  Ochrana před bleskem a přepětím
  ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky (3.2021)
  ČSN 33 4000 Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu (10.1987)
  ČSN 33 4010 Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu (12.1989)
  ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy (9.2011)
  ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách (9.2011)
  ČSN EN 61663-1 Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely (8.2001)
  ČSN EN 61663-2 Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 2: Vedení s kovovými vodiči (3.2002)
  ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody (3.2002)
  Osvětlení: veřejné a venkovní
  ČSN 73 7042 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky (8.2016)
  ČSN EN 12368 ed. 2 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla (8.2016)
  ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla (9.2007)
  ČSN P ENV 13563 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Detektory vozidel (10.2001)
  Poplachové systémy: dohledové videosystémy (VSS)
  ČSN EN 62676-1-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně (8.2014)
  ČSN EN 62676-1-2 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-2: Systémové požadavky - Výkonové požadavky na video přenos (8.2014)
  ČSN EN 62676-2-1 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné požadavky (8.2014)
  ČSN EN 62676-2-2 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST (6.2014)
  ČSN EN 62676-2-3 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-3: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založené na síťových (web) službách (6.2014)
  ČSN EN 62676-3 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní (7.2015)
  ČSN EN 62676-4 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace (3.2016)
  ČSN EN IEC 62676-5 Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Specifikace dat a kvalita obrazu pro kamerová zařízení (3.2019)
  ČSN ETS 300 747 ed. 1 Telekomunikační bezpečnost - Řízení přístupu a synchronizace u audiovizuálních služeb (3.1998)
  Poplachové systémy: integrované systémy
  ČSN CLC/TS 50398 Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky (10.2009)
  ČSN EN 50398-1 Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy - Část 1: Obecné požadavky (4.2018)
  Poplachové systémy: přenosové systémy
  ČSN CLC/TS 50131-5-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-1: Propojení - Požadavky pro drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech (8.2021)
  TNI 33 4592 Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu (3.2014)
  ČSN EN IEC 60839-11-5 Poplachové a elektronické bezpečností systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP) (5.2021)
  ČSN EN 50134-2 ed. 2 Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení (6.2018)
  ČSN CLC/TS 50136-9 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP) (7.2021)
  ČSN EN 50136-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy (10.2012)
  Poplachové systémy: systémy kontroly vstupu (EACS)
  ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty (2.2014)
  ČSN EN 60839-11-2 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupu - Pokyny pro aplikace (3.2016)
  ČSN EN 60839-11-31 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-31: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Základní specifikace (7.2017)
  ČSN EN 60839-11-32 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-32: Elektronické systémy kontroly vstupu - Implementace IP interoperability na základě webových služeb - Specifikace systému kontroly vstupu (7.2017)
  ČSN EN 50486 Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech (2.2009)
  Poplachové systémy: zabezpečovací a tísňové systémy (I&HAS)
  ČSN CLC/TS 50131-11 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení (5.2013)
  ČSN CLC/TS 50131-12 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS) (1.2017)
  ČSN CLC/TS 50131-2-11 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-11: Detektory narušení - ALDDR (9.2017)
  ČSN CLC/TS 50131-2-9 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-9: Detektory narušení - Aktivní detektory s infračervenými paprsky (7.2017)
  ČSN CLC/TS 50131-5-4 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-4: Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení nacházejících se ve střežených prostorech (4.2013)
  ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace (4.2011)
  ČSN CLC/TS 50131-9 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 9: Verifikace poplachu - Metody a principy (7.2015)
  ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky (4.2007)
  ČSN EN 50131-13 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení (11.2020)
  ČSN EN 50131-2-10 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty) (2.2019)
  ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory (6.2018)
  ČSN EN 50131-2-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory (4.2009)
  ČSN EN 50131-2-4 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory (2.2021)
  ČSN EN 50131-2-5 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory (4.2009)
  ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) (4.2009)
  ČSN EN 50131-2-7-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické) (7.2013)
  ČSN EN 50131-2-7-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní) (7.2013)
  ČSN EN 50131-2-7-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní) (7.2013)
  ČSN EN 50131-2-8 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory (8.2017)
  ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Ústředny (1.2010)
  ČSN EN 50131-4 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení (10.2019)
  ČSN EN 50131-5-3 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení (9.2017)
  ČSN EN 50131-6 ed. 3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje (8.2018)
  ČSN EN 50131-8 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení (10.2019)
  TNI 33 4591-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (8.2012)
  Požární bezpečnost staveb
  ČSN CLC/TS 50576 Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň (9.2017)
  ČSN EN 50399 Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky (1.2012)
  ČSN EN 50575 Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň (8.2015)
  TNI IEC/TR 62222 Požární vlastnosti komunikačních kabelů instalovaných v budovách (7.2021)
  ČSN EN ISO 13943 Požární bezpečnost - Slovník (1.2018)
  ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (10.2020)
  ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty (10.2020)
  ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (7.2016)
  ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami (7.1997)
  ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory (10.2020)
  ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (9.2010)
  ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb (3.2011)
  ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (9.2020)
  ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu (3.2014)
  ČSN 73 0843 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů (9.2020)
  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady (5.2012)
  ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody (4.2009)
  ČSN EN 1366-11 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru (1.2019)
  ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (9.2019)
  ČSN EN 13501-6 ed. 2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů (12.2019)
  ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1.1996)
  ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek (3.2016)
  ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice (11.2006)
  ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (9.2011)
  Požární bezpečnost staveb: eletrická požární signalizace (EPS)
  TNI 33 4592 Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu (3.2014)
  ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba (9.2011)
  ČSN EN 54-1 Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod (9.2011)
  ČSN EN 54-10 Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče (12.2002)
  ČSN EN 54-11 Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče (3.2002)
  ČSN EN 54-12 ed. 2 Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Lineární hlásiče využívající optický paprsek (6.2017)
  ČSN EN 54-13+A1 Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému (6.2020)
  ČSN EN 54-16 Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení (12.2008)
  ČSN EN 54-2 Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna (2.1999)
  ČSN EN 54-3+A1 Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení (9.2021)
  ČSN EN 54-4 Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj (2.1999)
  ČSN EN 54-5+A1 Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot (7.2021)
  ČSN EN 54-7 ed. 2 Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci (11.2018)
  ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení (4.2011)
  Požární bezpečnost staveb: nouzové zvukové systémy (ERo)
  ČSN CLC/TS 50131-11 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení (5.2013)
  ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky (4.2007)
  ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky (9.2021)
  ČSN EN 50849 Nouzové zvukové systémy (10.2017)
  Programovatelné jednotky
  ČSN EN 61508-1 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky (1.2011)
  ČSN EN 61508-2 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností (2.2011)
  ČSN EN 61508-3 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 3: Požadavky na software (1.2011)
  ČSN EN 61508-4 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 4: Definice a zkratky (2.2011)
  ČSN EN 61508-5 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 5: Příklady metod určování úrovní integrity bezpečnosti (1.2011)
  ČSN EN 61508-6 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 6: Metodické pokyny pro použití IEC 61508-2 a IEC 61508-3 (1.2011)
  ČSN EN 61508-7 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 7: Přehled technik a opatření (1.2011)
  ČSN EN 61511-1 ed. 2 Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování (5.2018)
  ČSN EN 61131-1 Programovatelné řídicí jednotky - Část 1: Všeobecné informace (3.2004)
  ČSN EN 61131-2 ed. 2 Programovatelné řídicí jednotky - Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky (5.2008)
  ČSN EN 61131-3 ed. 2 Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky (10.2013)
  ČSN EN 61131-5 Programovatelné řídicí jednotky - Část 5: Komunikace (8.2001)
  ČSN EN 61131-6 Programovatelné řídicí jednotky - Část 6: Funkční bezpečnost (7.2013)
  ČSN EN 61131-7 Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení (8.2001)
  ČSN EN 61131-9 Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy (6.2014)
  ČSN EN IEC 61131-10 Programovatelné řídicí jednotky - Část 10: Výměnný formát otevřený XML pro PLC (1.2020)
  Realizace, uvádění do provozu, obsluha a údržba
  ČSN EN 13460 Údržba - Dokumentace pro údržbu (11.2009)
  ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2011)
  ČSN EN ISO/IEC 17050-2 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace (3.2005)
  ČSN EN 16946-1 Energetická náročnost budov - Přejímka automatizace, řízení a technické správy budov - Část 1: Modul M10-11 (11.2017)
  ČSN EN 62337 ed. 2 Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti (11.2012)
  ČSN CLC/TS 50349 Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace (10.2005)
  TNI 33 4591-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (8.2012)
  TNI 33 4591-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011 (8.2012)
  ČSN EN 61935-1 ed. 3 Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 1: Instalovaná symetrická kabeláž specifikovaná v souboru norem EN 50173 (6.2010)
  ČSN 35 9759 Práce pod napětím - Pokyny pro montáž a údržbu optických kabelů pro venkovní vedení (6.2007)
  Rozvodná zařízení (společné normy)
  ČSN 33 3270 Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla (9.1992)
  ČSN EN 61850-3 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 3: Obecné požadavky (12.2014)
  ČSN EN 62271-3 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850 (12.2015)
  ČSN 35 9756 Závěry a klíče pro rozvodnice a elektrorozvodná jádra (7.1975)
  Termíny a definice
  ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně (7.2011)
  ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy (3.2014)
  ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně (10.1994)
  ČSN IEC 50(701) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě (1.1996)
  ČSN IEC 50(714) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích (4.1997)
  ČSN IEC 50(721) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace (9.1996)
  ČSN IEC 50(731) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny (5.1996)
  ČSN IEC 60050-112 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky (10.2013)
  ČSN IEC 60050-171 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 171: Digitální technologie - Základní pojmy (2.2021)
  ČSN IEC 60050-195 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem (12.2001)
  ČSN IEC 60050-300 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje (7.2003)
  ČSN IEC 60050-351+A1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení (8.2016)
  ČSN IEC 60050-461 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely (8.2009)
  ČSN IEC 60050-713 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz (11.2000)
  ČSN IEC 60050-732+A1+A2 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí (12.2018)
  ČSN IEC 60050-807 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 807: Digitální záznam zvukových a obrazových signálů (6.2000)
  ČSN IEC 60050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace (8.2006)
  ČSN IEC 60050-902 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody (7.2014)
  ČSN IEC 60050-903 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik (3.2015)
  ČSN IEC 60050-904+A1+A2 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů (7.2017)
  ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika (11.2019)
  ČSN EN 50290-1-2 Komunikační kabely - Část 1-2: Definice (8.2005)
  ČSN ISO/IEC 20924 Internet věcí (IoT) - Slovník (9.2021)
  ČSN P ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (4.2021)
  Uzemnění
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  ČSN EN 50310 ed. 4 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách (2.2017)
  Uzemnění: elektrostatika
  ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny (10.2019)
  ČSN CLC/TR 61340-5-2 Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod (12.2008)
  ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky (3.2017)
  ČSN EN IEC 61340-6-1 Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení (6.2019)
  Vnější vlivy
  ČSN ISO 11799 Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů (10.2017)
  ČSN EN 60654-1 Měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Provozní podmínky. Část 1: Klimatické podmínky (5.1996)
  ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (11.1993)
  ČSN EN 50491-2 Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 2: Podmínky prostředí (11.2010)
  ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (4.1993)
  ČSN EN 50130-5 ed. 2 Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí (5.2012)
  ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky (4.2007)
  ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska (12.2015)
  ČSN EN 50173-1 ed. 4 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky (1.2019)
  ČSN ETSI EN 300 019-1-0 V2.1.2 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí - Úvod (3.2004)
  ČSN ETSI EN 300 019-1-3 V2.4.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (9.2014)
  ČSN ETSI EN 300 019-1-4 V2.2.1 Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (9.2014)
  ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1 Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (4.2021)
  ČSN EN 15757 Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu (4.2011)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy (společné normy)
  ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil (4.2009)
  ČSN EN 60445 ed. 5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů (5.2018)
  ČSN 34 2040 ed. 2 Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými, rušivými a korozivními vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz (7.2013)
  ČSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny (2.2015)
  ČSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525 (2.2015)
  ČSN EN 61935-1 ed. 3 Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 1: Instalovaná symetrická kabeláž specifikovaná v souboru norem EN 50173 (6.2010)
  ČSN EN 61935-2 ed. 3 Specifikace pro zkoušení symetrické a koaxiální kabeláže pro informační technologii - Část 2: Šňůry specifikované v ISO/IEC 11801 a souvisejících normách (5.2011)
  ČSN EN 61935-2-20 Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 2-20: Šňůry pracoviště pro aplikace třídy D - Vzorová předmětová specifikace (6.2010)
  ČSN EN 61935-3 Zkoušení vyváženého sdělovacího kabelu - Část 3: Zkoušení a oprávnění podle EN 50173-4 (6.2010)
  ČSN EN 50290-1-1 Komunikační kabely - Část 1-1: Všeobecně (5.2002)
  ČSN EN 50290-4-1 ed. 2 Komunikační kabely - Část 4-1: Obecně k používání kabelů - Podmínky prostředí a bezpečnostní hlediska (12.2015)
  ČSN EN 50290-4-2 ed. 2 Komunikační kabely - Část 4-2: Obecně k používání kabelů - Pokyny pro použití (12.2015)
  ČSN EN 62012-1 Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikace používané v drsných prostředích - Část 1: Kmenová specifikace (6.2003)
  TNI IEC/TR 62222 Požární vlastnosti komunikačních kabelů instalovaných v budovách (7.2021)
  ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně (7.2016)
  ČSN EN 60794-5 ed. 2 Optické vláknové kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním (6.2017)
  ČSN EN 60728-11 ed. 3 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost (8.2017)
  ČSN EN 60728-6 ed. 2 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 6: Optická zařízení (1.2012)
  TNI CLC/TR 50173-99-2 Informační technologie - Implementace BCT aplikací pomocí kabeláže v souladu s EN 50173-4 (7.2020)
  TNI CLC/TR 50174-99-2 Informační technologie - Instalace kabelů - Část 99-2: Zmírnění a ochrana před elektrickým rušením (7.2020)
  ČSN EN 62444 Kabelové průchodky pro elektrické instalace (8.2014)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: ukládání a upevňování
  ČSN EN 50174-1 ed. 3 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality (4.2019)
  ČSN EN 50369 Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů (4.2006)
  ČSN EN 60423 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství (7.2008)
  ČSN EN 61386-1 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2009)
  ČSN EN 61386-21 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy (10.2004)
  ČSN EN 61386-22 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy (10.2004)
  ČSN EN 61386-23 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy (10.2004)
  ČSN EN 61386-24 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi (9.2011)
  ČSN EN 61386-25 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek (6.2012)
  ČSN EN 62549 Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů (8.2012)
  ČSN EN 61537 ed. 2 Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů (9.2007)
  ČSN EN IEC 62275 ed. 3 Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace (4.2021)
  ČSN EN 62444 Kabelové průchodky pro elektrické instalace (8.2014)
  ČSN EN 61914 ed. 2 Kabelové příchytky pro elektrické instalace (8.2016)
  ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami (10.2009)
  ČSN EN 12613 Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi (8.2021)
  ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (10.2020)
  ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení (8.2003)
  ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí (4.2017)
  ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (2.2006)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: venkovní
  ČSN IEC 50(466) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení (5.1995)
  ČSN EN 61773 Venkovní vedení - Zkoušení základů podpěrných bodů (1.2000)
  ČSN IEC 61774 Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení (7.2001)
  ČSN 34 2100 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení (3.1977)
  ČSN EN 60794-3 ed. 2 Optické vláknové kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely (5.2015)
  ČSN EN IEC 60794-3-12 ed. 3 Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov (8.2021)
  ČSN EN 50174-3 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov (7.2014)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: vnitřní
  ČSN EN 50575 Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň (8.2015)
  ČSN EN 50407-3 Vícepárové kabely používané v digitálních přístupových telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Vnitřní vícepárové/čtyřkové svislé kabely do 100 MHz pro připojení do 100 m podporující univerzální služby, xDSL a aplikace do 100 Mbit/s přes IP (1.2015)
  ČSN EN 50441-1 ed. 2 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 1: Nestíněné kabely - Třída 1 (1.2014)
  ČSN EN 50441-2 ed. 2 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 2: Stíněné kabely - Třída 1 (1.2014)
  ČSN EN 50441-3 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 3: Stíněné kabely - Třída 3 (1.2014)
  ČSN EN 50441-4 Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace - Část 4: Kabely do 1 200 MHz - Třída 3 (1.2014)
  ČSN EN 60794-2 ed. 2 Optické vláknové kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace (1.2018)
  ČSN EN 50174-2 ed. 3 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách (4.2019)
  ČSN P I-ETS 300 644 ed. 1 Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely pro vnitřní použití (7.1998)
  Výbušná a hořlavá prostředí
  ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny (10.2019)
  ČSN EN 60079-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem ""d"" (4.2015)
  ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem (5.2018)
  ČSN EN 60079-11 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností ""i"" (6.2012)
  ČSN EN 60079-14 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací (9.2014)
  ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku (11.2015)
  ČSN EN 60079-31 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem ""t"" (9.2014)
  ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky (12.2018)
  ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry (9.2021)
  ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení (7.2020)
  ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data (4.2020)
  TNI 33 2320 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Určování nebezpečných prostorů - Komentář k ČSN EN 60079-10 (12.2004)
  ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin (8.2010)
  ČSN EN 50104 ed. 4 Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek (6.2020)
  ČSN EN 1839 ed. 2 Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry (7.2017)
  ČSN EN 15188 Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení (8.2021)
  ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika (4.2020)
  ČSN EN 1127-2 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly (12.2014)
  ČSN EN 15794 Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin (3.2010)
  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci (8.2003)
  TNI CEN/CLC/TR 16832 Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu) (4.2016)
  Základní výrobkové normy
  ČSN EN IEC 60917-1 ed. 2 Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektrických a elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma (5.2020)
  ČSN EN IEC 61969-1 ed. 3 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh (2.2021)
  Základní výrobkové normy: IT skříně
  ČSN EN 60297-3-100 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-100: Základní rozměry čelních panelů, skříní, stojanů, zásuvných jednotek a koster (8.2009)
  ČSN EN 60297-3-101 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-101: Kostry a souvisící zásuvné jednotky (5.2005)
  ČSN EN 60297-3-102 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-102: Zasouvací a vysouvací rukojeti (5.2005)
  ČSN EN 60297-3-103 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-103: Klíčování a nastavovací kolík (5.2005)
  ČSN EN 60297-3-104 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-104: Konektory a souvisící rozhraní rozměrů koster a zásuvných jednotek (1.2007)
  ČSN EN 60297-3-105 Mechanické struktury pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-105: Základní rozměry a design pro 1U rámy (7.2009)
  ČSN EN 60297-3-106 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-106: Přizpůsobení rozměrů skříní a stojanů používaných s metrickými kostrami a panelovými jednotkami v souladu s IEC 60917-2-1 (12.2010)
  ČSN EN 60297-3-107 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-107: Rozměry koster a zásuvných jednotek malých rozměrů (SFF) (9.2012)
  ČSN EN 60297-3-108 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-108: Rozměry koster typu R a zásuvných jednotek (5.2015)
  ČSN EN 60297-3-109 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-109: Rozměry nosných konstrukcí pro zabudovanou výpočetní techniku (6.2016)
  ČSN EN IEC 60297-3-110 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 110: Domovní stojany a skříně pro inteligentní domy (2.2019)
  ČSN EN 62610-4 Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 4: Zkoušky chladicího výkonu vodou zásobovaných výměníků tepla v elektronických skříních (5.2014)
  ČSN EN 62610-5 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 5: Hodnocení chladicího výkonu pro vnitřní skříně (12.2016)
  ČSN EN IEC 62610-2 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 2: Metoda pro stanovení konstrukce nuceného chlazení vzduchem (11.2018)
  ČSN EN IEC 62610-6 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 6: Recirkulace vzduchu a obtok vnitřních skříní (10.2020)
  Základní výrobkové normy: ovládací a řídící přístroje
  ČSN EN 60947-5-4 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky (10.2004)
  Základní výrobkové normy: pojistky
  ČSN IEC 50(441) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (3.1995)
  ČSN EN 60127-1 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné pojistkové vložky (4.2007)
  ČSN EN 60127-10 Miniaturní pojistky - Část 10: Pokyny pro uživatele miniaturních pojistek (11.2002)
  ČSN EN 60127-2 ed. 3 Miniaturní pojistky - Část 2: Trubičkové tavné pojistkové vložky (6.2015)
  ČSN EN 60127-3 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky (10.2015)
  ČSN EN 60127-4 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 4: Univerzální stavebnicové tavné pojistkové vložky (UMF) - Typy pro montáž do otvorů a pro povrchovou montáž (12.2005)
  ČSN EN 60127-5 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 5: Směrnice pro zjišťování kvality miniaturních tavných vložek (8.2017)
  ČSN EN 60127-6 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 6: Pojistkové držáky pro miniaturní tavné pojistkové vložky (6.2015)
  ČSN EN 60127-7 ed. 2 Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití (7.2016)
  ČSN EN 60691 ed. 3 Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití (3.2017)
  Základní výrobkové normy: svorky a svorkovnice
  ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech (6.2014)
  ČSN EN 60947-7-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice (6.2010)
  ČSN IEC 60943 Návod týkající se přípustného oteplení částí elektrického zařízení, zejména pro svorky (7.2001)

  výpomoc s roztříděním: Ing. Tomáš Mikula

  poslední aktualizace 9. 10. 2021