• Kde hledat
 • Zkratky
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Být v obraze
 • Základní normy související s projektováním elektrických zařízení

  Zde naleznete přehled aktuálně 954 norem, které nějakým způsobem souvisejí s projektováním silnoproudu
  (je nicméně nutno upozornit, že jde o přehled základní, nikoli o vyčerpávající, úplný, či konečný seznam souvisejících norem.)

  Platnost všech norem je pravidelně měsíčně automaticky kontrolována vůči oficiální databázi ČSN, takže zde naleznete pouze platné technické normy. Vyjde-li nějaká nová norma, zpravidla rovnou nahradí příslušnou předchozí normu (takže mohou souběžně platit obě dvě, nicméně zde ve výpisu je vždy uváděna poslední platná norma; nevypisují se všechny souběžně platné normy).

  Kapitoly jsou řazeny abecedně, normy v nich jsou řazeny podle třídících znaků jednotlivých norem.

   

  Pokud Vám v přehledu níže nějaká norma schází, či máte tip na jejich lepší uspořádání, dejte vědět; není problém cokoli přidat, či upravit.

  Akumulace obnovitelné energie
  ČSN EN IEC 62282-8-201 Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému (8.2020)
  ČSN EN 61427-1 Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 1: Fotovoltaické aplikace bez připojení k rozvodné síti (1.2014)
  ČSN EN 61427-2 Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 2: Aplikace v energetické síti (5.2016)
  ČSN EN IEC 62485-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 2: Staniční baterie (2.2019)
  ČSN EN IEC 62932-1 Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska (9.2020)
  ČSN EN IEC 62932-2-2 Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-2: Bezpečnostní požadavky (10.2020)
  Bateriové instalace
  ČSN EN 62619 Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích (11.2017)
  ČSN EN 61427-1 Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 1: Fotovoltaické aplikace bez připojení k rozvodné síti (1.2014)
  ČSN EN 61427-2 Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 2: Aplikace v energetické síti (5.2016)
  ČSN EN 62485-3 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 3: Trakční baterie (5.2015)
  ČSN EN IEC 62485-1 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 1: Obecné bezpečnostní informace (11.2018)
  ČSN EN IEC 62485-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 2: Staniční baterie (2.2019)
  ČSN EN IEC 62485-5 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií (7.2021)
  ČSN EN IEC 62485-6 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 6: Bezpečný provoz lithium-ion baterií pro trakční aplikace (8.2021)
  ČSN EN IEC 62932-1 Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska (9.2020)
  ČSN EN IEC 62932-2-2 Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-2: Bezpečnostní požadavky (10.2020)
  ČSN EN 45510-2-3 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe (11.2002)
  ČSN 38 1140 Akumulátorové baterie v elektrárnách a elektrických stanicích (5.1992)
  Bezpečnost
  ČSN ISO 17398 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení (12.2005)
  ČSN EN 61508-1 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 1: Všeobecné požadavky (1.2011)
  ČSN EN 61508-2 ed. 2 Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností - Část 2: Požadavky na elektrické/elektronické/programovatelné elektronické systémy související s bezpečností (2.2011)
  ČSN EN 60445 ed. 5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů (5.2018)
  ČSN EN 60073 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů (6.2003)
  ČSN EN 60447 ed. 2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání (12.2004)
  ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (10.2016)
  ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (10.2009)
  ČSN EN 50191 ed. 2 Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení (9.2011)
  ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem (1.2018)
  ČSN EN 61000-1-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy (7.2017)
  ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení (11.2009)
  ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky (5.2015)
  ČSN EN 50110-2 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky (8.2021)
  ČSN EN 50647 Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie (2.2018)
  Bezpečnost strojních zařízení: normy typu A
  ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika (6.2011)
  Bezpečnost strojních zařízení: normy typu B
  ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky (2.2019)
  ČSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů (4.2009)
  ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV (6.2019)
  ČSN EN 61310-1 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály (9.2008)
  ČSN EN 61310-2 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení (9.2008)
  ČSN EN 61310-3 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů (9.2008)
  ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (4.2021)
  ČSN EN 62061 Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností (11.2005)
  TNI CLC/TR 62061-1 Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů souvisejících s bezpečností pro strojní zařízení (12.2013)
  ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční (5.2018)
  ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika (4.2020)
  ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci (3.2017)
  ČSN EN ISO 13849-2 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti (6.2013)
  ČSN EN ISO 13854 Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla (1.2021)
  ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami (1.2021)
  ČSN EN ISO 14118 Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění (12.2018)
  ČSN EN ISO 19353 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana (7.2020)
  ČSN EN ISO 14159 Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení (12.2008)
  TNI ISO/TR 14121-2 Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 2: Praktický návod a příklady metod (12.2020)
  ČSN EN ISO 13855 Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla (10.2010)
  ČSN EN ISO 13850 Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci (1.2017)
  ČSN EN ISO 14119 Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu (7.2014)
  ČSN EN ISO 13851 Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr (3.2020)
  ČSN EN 614-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady (7.2009)
  ČSN EN 614-2+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly (5.2009)
  ČSN EN 894-1+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači (5.2009)
  ČSN EN 894-2+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače (5.2009)
  ČSN EN 894-3+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače (5.2009)
  ČSN EN 894-4 Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů (1.2011)
  ČSN EN 842+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení (5.2009)
  ČSN EN 981+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů (5.2009)
  BIM
  ČSN P CEN/TS 17623 Světelnětechnické vlastnosti pro informační modelování staveb (BIM) - Svítidla a snímače (9.2021)
  ČSN EN ISO 16739-1 Datový formát lndustry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu - Část 1: Datové schéma (10.2020)
  ČSN EN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci (5.2017)
  ČSN EN ISO 12006-3 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace (10.2017)
  ČSN ISO 22263 Organizace informací o stavbách - Rámec pro správu informací o projektu (2.2014)
  ČSN EN ISO 16757-1 Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov - Část 1: Pojmy, architektura a model (5.2017)
  ČSN EN ISO 23386 Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících (12.2020)
  ČSN EN ISO 23387 Informační modelování staveb (BIM) - Datové šablony pro stavební objekty používané v životním cyklu staveb - Pojmy a principy (5.2021)
  ČSN P ISO/TS 12911 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM) (2.2014)
  ČSN EN ISO 29481-1 Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát (5.2018)
  ČSN EN ISO 29481-2 Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro interakce (11.2017)
  ČSN EN 17412-1 Informační modelování staveb - Úroveň informačních potřeb - Část 1: Pojmy a principy (9.2021)
  ČSN EN ISO 19650-1 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy (10.2019)
  ČSN EN ISO 19650-2 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 2: Dodací fáze aktiv (12.2019)
  ČSN EN ISO 19650-3 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv (4.2021)
  ČSN EN ISO 19650-5 Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 5: Bezpečnostně orientovaný přístup k managementu informací (2.2021)
  ČSN ISO 15686-4 Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM) (8.2014)
  Bludné proudy
  ČSN 03 8350 Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení (9.1996)
  ČSN EN 12954 Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě (11.2020)
  ČSN 03 8365 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi (2.1987)
  ČSN 03 8368 Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi (2.1989)
  ČSN 03 8370 Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení (7.1963)
  ČSN 03 8372 Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě (2.1977)
  ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení (10.1975)
  ČSN 33 2165 Elektrotechnické předpisy - Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn (10.2014)
  ČSN EN 50443 Účinky elektromagnetické interference na potrubí způsobené AC vysokonapěťovými elektrickými trakčními soustavami a/nebo AC vysokonapěťovými napájecími soustavami (10.2012)
  ČSN EN 50122-1 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem (11.2011)
  ČSN EN 50122-2 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav (9.2011)
  ČSN EN 50162 Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav (4.2005)
  ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami (10.2009)
  Budovy a technologie: bytové a domovní instalace
  ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (10.2009)
  ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)
  ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem (1.2018)
  ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla (2.2012)
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace (3.2013)
  ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou (9.2007)
  ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány (8.2011)
  ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny (12.2005)
  ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace (12.2012)
  TNI 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (8.2020)
  TNI 33 2000-7-701 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (11.2008)
  ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (12.2014)
  TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014 (3.2017)
  ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (4.1979)
  ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) (10.2012)
  ČSN EN 60670-24 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon (2.2014)
  ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (9.2010)
  ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004)
  Budovy a technologie: datová centra
  ČSN EN IEC 62966-1 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 1: Rozměry a mechanické požadavky (12.2019)
  ČSN EN IEC 62966-2 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 2: Detaily požadavků na průtok vzduchu, separaci vzduchu a chlazení vzduchem (2.2021)
  ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011)
  ČSN EN 88528-11 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení (1.2005)
  ČSN ISO 8528-12 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení (11.2016)
  ČSN EN 62310-1 Statické přepínací systémy (STS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky (10.2005)
  ČSN EN 62310-2 Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (8.2007)
  ČSN EN 62310-3 Statické přepínací systémy (STS) - Část 3: Metody specifikování funkce a požadavky na zkoušení (4.2009)
  ČSN CLC/TR 50600-99-1 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management (2.2021)
  ČSN CLC/TR 50600-99-2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí (1.2020)
  ČSN CLC/TR 50600-99-3 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-3: Pokyny k aplikaci souboru EN 50600 (1.2019)
  ČSN EN 50600-1 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy (2.2020)
  ČSN EN 50600-2-1 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov (12.2014)
  ČSN EN 50600-2-2 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-2: Zdroje a rozvody napájení (12.2019)
  ČSN EN 50600-2-3 ed. 2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-3: Úprava okolního prostředí (12.2019)
  ČSN EN 50600-2-4 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-4: Infrastruktura telekomunikační kabeláže (12.2015)
  ČSN EN 50600-4-1 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-1: Přehled a obecné požadavky na klíčové ukazatele výkonnosti (4.2017)
  ČSN EN 50600-4-2 Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie (4.2017)
  ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky (12.2019)
  ČSN EN 50310 ed. 4 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách (2.2017)
  Budovy a technologie: občanská výstavba
  TNI ISO/TR 11219 Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design (11.2014)
  ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (10.2009)
  ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště (4.2014)
  ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (12.2014)
  TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v bytových objektech, i s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením, elektroinstalace v kuchyních a příprava pro zavedení vysokorychlostního internetu - Komentář k ČSN 33 2130 ed. 3:2014 (3.2017)
  ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů (4.1979)
  ČSN 33 2410 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech (10.2009)
  ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely (10.2009)
  ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004)
  ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (9.2011)
  ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení (8.1977)
  ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany (12.2010)
  ČSN EN 15288-1 Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů (6.2019)
  Budovy a technologie: pohony
  ČSN EN 60027-4 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje (7.2008)
  ČSN EN 50178 Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích (1.1999)
  ČSN 33 2190 Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory (12.1986)
  ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách (2.1963)
  ČSN CLC/TS 60034-17 Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání (6.2005)
  ČSN CLC/TS 60034-25 Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů (8.2009)
  ČSN CLC/TS 60034-31 Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití (11.2012)
  ČSN EN 60034-1 ed. 2 Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti (9.2011)
  ČSN EN 60034-12 ed. 2 Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko (11.2017)
  ČSN EN 60034-30-1 Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód) (12.2014)
  ČSN EN 60034-7 +A1 Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód) (11.2001)
  ČSN EN 60034-8 ed. 2 Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení (4.2008)
  ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků (1.2011)
  ČSN EN 62477-1 Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně (4.2013)
  ČSN EN 61800-2 ed. 2 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem (4.2016)
  ČSN EN 61800-4 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 4: Všeobecné požadavky - Specifikace charakteristik pro systémy střídavých výkonových pohonů 1 kV až 35 kV (8.2003)
  ČSN EN 61800-5-1 ed. 2 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické (5.2008)
  ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční (5.2018)
  ČSN EN IEC 61800-3 ed. 3 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody (3.2019)
  ČSN 38 1120 Vlastní spotřeba tepelných elektráren a tepláren (2.1994)
  Budovy a technologie: průmysl
  ČSN ISO 15519-1 Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 1: Obecná pravidla (1.2019)
  ČSN EN 746-1+A1 Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení (4.2010)
  ČSN 33 2190 Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory (12.1986)
  ČSN EN 60519-3 ed. 2 Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na instalace pro indukční a kondukční ohřev a pro indukční tavení (1.2006)
  ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách (2.1963)
  ČSN EN 61378-1 ed. 2 Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití (5.2012)
  ČSN EN 1672-2 Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické a čisticí požadavky (7.2021)
  ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov (9.1994)
  Budovy a technologie: technická zařízení
  ČSN EN 378-3+A1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob (5.2021)
  ČSN ISO 1819 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení (4.1993)
  ČSN ISO 7149 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení (5.1993)
  ČSN EN 528 Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje (9.2021)
  ČSN EN 81-20 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů (2.2021)
  ČSN EN 14010+A1 Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu (1.2010)
  ČSN EN ISO 10472-1 Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky (5.2009)
  Budovy a technologie: věda a výzkum
  ČSN EN 1620 Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Požadavky na konstrukci budov podle stupně rizikovosti (10.1998)
  ČSN EN 12128 Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Stupně zabezpečení mikrobiologických laboratoří, zóny rizika, prostory a technické požadavky na bezpečnost (9.1999)
  Budovy a technologie: vodní díla
  ČSN 75 2340 Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení (9.2017)
  ČSN 75 5201 Navrhování úpraven vody (4.2010)
  ČSN 75 5355 Vodojemy (2.2011)
  ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500 (10.2014)
  ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (9.2017)
  ČSN EN 12255-1 Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady (3.2003)
  ČSN EN 12255-10 Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti (4.2002)
  ČSN EN 12255-11 Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje (4.2002)
  TNI CEN/TR 17614 Standardní metoda pro hodnocení a zlepšování energetické účinnosti čistíren odpadních vod (10.2021)
  Budovy a technologie: zdravotnictví
  ČSN EN ISO 14644-1 Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu podle koncentrace částic (5.2019)
  ČSN EN ISO 14644-14 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 14: Posuzování vhodnosti použití zařízení podle koncentrace částic ve vzduchu (4.2017)
  ČSN EN ISO 14644-4 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu (12.2001)
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory (1.2013)
  ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny (10.2019)
  ČSN ISO 8528-12 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení (11.2016)
  ČSN EN IEC 61340-6-1 Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení (6.2019)
  ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely (8.2012)
  ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení (7.2006)
  ČSN EN 61557-8 ed. 3 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT (9.2015)
  ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů (12.2001)
  ČSN EN 60601-1 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost (7.2007)
  ČSN EN IEC 60601-2-46 ed. 3 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-46: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních stolů (1.2020)
  ČSN EN IEC 80601-2-60 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení (6.2020)
  ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky (12.2019)
  ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (9.2020)
  ČSN EN 14931 Tlakové nádoby pro humánní použití - Systémy s tlakovými komorami pro hyperbarickou terapii více osob - Funkčnost, požadavky na bezpečnost a zkoušení (10.2006)
  ČSN EN ISO 11197 ed. 3 Zdravotnické napájecí jednotky (10.2020)
  Dokumentace
  ČSN ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů (11.1997)
  ČSN ISO 4 Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů (12.1999)
  ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (3.2011)
  ČSN ISO 10006 Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech (6.2019)
  ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně (7.2011)
  ČSN ISO 15519-1 Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 1: Obecná pravidla (1.2019)
  ČSN EN ISO 10209 Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci (3.2015)
  ČSN EN ISO 13567-1 Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady (3.2019)
  ČSN EN ISO 13567-2 Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci (5.2018)
  ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů (2.2000)
  ČSN ISO 5455 Technické výkresy. Měřítka (3.1994)
  ČSN EN ISO 7200 Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů (9.2004)
  ČSN EN ISO 128-1 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky (5.2021)
  ČSN EN ISO 128-2 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry (5.2021)
  ČSN EN ISO 128-3 Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy (5.2021)
  ČSN ISO 128-43 Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech (12.2018)
  ČSN EN ISO 3098-1 Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení (12.2018)
  ČSN EN ISO 3098-5 Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD (2.1999)
  ČSN ISO 16016 Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů (1.2019)
  ČSN ISO 7573 Technická dokumentace produktu - Seznamy částí (1.2019)
  ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu (10.2000)
  ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky (11.1989)
  ČSN EN ISO 4157-1 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části (1.2000)
  ČSN EN ISO 4157-2 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností (1.2000)
  ČSN EN ISO 4157-3 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů (1.2000)
  ČSN EN ISO 8560 Technické výkresy - Stavební výkresy - Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek (3.2021)
  ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí (9.1987)
  ČSN EN ISO 3766 Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu (12.2004)
  ČSN EN ISO 7437 Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců (4.1998)
  ČSN ISO 14617-1 Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky (9.2006)
  ČSN ISO 14617-15 Grafické značky pro schémata - Část 15: Instalační schémata a mapy sítí (11.2003)
  ČSN EN 81346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla (4.2010)
  ČSN EN IEC 81346-2 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd (7.2021)
  ČSN EN 62023 ed. 2 Strukturování technické informace a dokumentace (6.2012)
  ČSN EN 61355-1 ed. 2 Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení - Část 1: Pravidla a tabulky třídění (2.2009)
  ČSN EN 61666 ed. 2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému (5.2011)
  ČSN EN 61175-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů - Část 1: Základní pravidla (3.2016)
  ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil (4.2009)
  ČSN EN 82045-1 Správa dokumentů - Část 1: Zásady a metody (9.2002)
  ČSN EN 82045-2 Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model (10.2005)
  TNI 01 3760 Databáze grafických značek - Komentář k databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB (8.2005)
  ČSN EN 61082-1 ed. 3 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla (9.2015)
  ČSN EN 62027 ed. 2 Zhotovování seznamů předmětů, včetně seznamů částí (6.2012)
  ČSN EN 62744 Znázornění stavů předmětů grafickými značkami (8.2015)
  ČSN EN 81714-2 ed. 2 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu (9.2007)
  ČSN EN 81714-3 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování (12.2001)
  ČSN EN ISO 81714-1 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla (12.2010)
  ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (7.2014)
  ČSN EN 60027-4 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje (7.2008)
  ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně (1.1995)
  ČSN IEC 60027-3 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky (12.2004)
  ČSN EN IEC 60375 ed. 2 Pravidla týkající se elektrických obvodů (3.2019)
  ČSN EN IEC 61293 ed. 2 Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky (10.2020)
  ČSN 35 7606 Systémy ochrany před bleskem - Značky (12.2006)
  ČSN P ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (4.2021)
  ČSN P ISO 6707-2 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky (5.2018)
  ČSN EN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci (5.2017)
  ČSN ISO 15489-1 Informace a dokumentace - Správa dokumentů - Část 1: Pojmy a principy (5.2018)
  Drážní zařízení a lanové dráhy
  ČSN EN 1709 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky (1.2020)
  ČSN EN 12929-1 Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy - Obecné požadavky - Část 1: Požadavky na všechna zařízení (3.2016)
  ČSN EN 13243 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení (5.2016)
  ČSN EN 17064 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru (10.2019)
  ČSN EN 50163 ed. 2 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav (7.2005)
  ČSN EN 50124-2 ed. 2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím (2.2018)
  ČSN 33 3505 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Základní požadavky na elektrické napájecí a spínací stanice (3.2010)
  ČSN EN 62924 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Stacionární systém uchování energie pro DC trakční soustavy (9.2017)
  ČSN 33 3510 Elektrotechnické předpisy. Elektrická trakční zařízení metra (12.1983)
  ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah (6.1997)
  ČSN 33 3525 Trakční vedení metra (7.1997)
  ČSN 33 3570 ed. 2 Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků (5.2013)
  ČSN EN 50121-5 ed. 4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy (11.2017)
  ČSN CLC/TS 50544 Ochrany před přepětím pro nízkonapěťové DC trakční soustavy - Pravidla pro výběr a použití svodičů přepětí (5.2013)
  ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení (12.2009)
  ČSN EN 50122-1 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem (11.2011)
  ČSN EN 50122-2 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav (9.2011)
  ČSN EN 50122-3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod - Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami (9.2011)
  ČSN EN 50633 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy (4.2017)
  ČSN EN 50562 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav (7.2019)
  ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček (5.2010)
  ČSN EN 50123-1 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 1: Všeobecně (8.2003)
  ČSN EN 50123-6 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC (9.2003)
  ČSN EN 50123-7-1 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 7-1: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách DC - Směrnice pro použití (8.2003)
  ČSN EN 50526-3 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání (12.2016)
  ČSN EN 50343 ed. 2 Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalaci kabelů (1.2015)
  ČSN EN 50329 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory (9.2003)
  ČSN EN 50328 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice (9.2003)
  ČSN 34 2600 ed. 2 Drážní zařízení - Železniční zabezpečovací zařízení (12.2009)
  ČSN 34 2613 ed. 3 Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost (3.2014)
  ČSN 34 2614 ed. 3 Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů (8.2014)
  ČSN 34 2617 Určování a ověřování ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení (12.1992)
  ČSN 34 2650 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení (3.2010)
  ČSN 34 5145 ed. 2 Názvosloví pro elektrická trakční zařízení (4.2012)
  ČSN EN 62485-3 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 3: Trakční baterie (5.2015)
  ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami (10.2009)
  ČSN 37 6605 ed. 2 Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod (1.2012)
  ČSN 37 6750 Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy (2.1973)
  ČSN 37 6754 Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah (8.1997)
  Elektrárny (společné normy)
  ČSN EN 61660-1 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů (10.1999)
  ČSN EN 61660-2 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 2: Výpočet účinků (10.1999)
  ČSN IEC 61660-3 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 3: Příklady výpočtů (7.2002)
  ČSN 34 7660-1 ed. 2 Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 1: Všeobecné požadavky (5.2006)
  ČSN EN 45510-1 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 1: Společná ustanovení (11.1998)
  ČSN EN 45510-2-2 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-2: Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení (11.2002)
  ČSN EN 45510-2-3 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-3: Elektrické zařízení - Stacionární baterie a nabíječe (11.2002)
  ČSN EN 45510-2-4 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče (12.2002)
  ČSN EN 45510-2-5 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory (1.2004)
  ČSN EN 45510-2-6 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-6: Elektrické zařízení - Generátory (12.2002)
  ČSN EN 45510-2-7 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení (2.2004)
  ČSN EN 45510-2-8 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-8: Elektrické zařízení - Silové kabely (12.2005)
  ČSN EN 45510-2-9 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy (2.2009)
  ČSN EN 45510-5-1 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny (5.2007)
  ČSN EN 45510-5-2 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny (5.2007)
  ČSN 38 1120 Vlastní spotřeba tepelných elektráren a tepláren (2.1994)
  ČSN 38 1140 Akumulátorové baterie v elektrárnách a elektrických stanicích (5.1992)
  Elektrárny: fotovoltaické
  ČSN EN 50549-1 Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně (8.2019)
  ČSN EN 50549-2 Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně (8.2019)
  ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (9.2010)
  ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy (10.2016)
  ČSN 33 2000-8-2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů (7.2019)
  ČSN IEC/TS 62786 Rozptýlené zdroje elektrické energie - Propojení s rozvodnou sítí (5.2019)
  ČSN EN 61643-31 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích (10.2019)
  ČSN CLC/TS 50539-12 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací (5.2013)
  ČSN IEC 62930 Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se stejnosměrným napětím 1,5 kV (2.2021)
  ČSN EN 50618 Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy (10.2015)
  ČSN EN IEC 62909-2 Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie (11.2019)
  ČSN EN IEC 61439-7 Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla (10.2020)
  ČSN EN 61427-1 Akumulátorové články a baterie pro akumulaci obnovitelné energie - Obecné požadavky a metody zkoušek - Část 1: Fotovoltaické aplikace bez připojení k rozvodné síti (1.2014)
  ČSN CLC/TS 61836 Solární fotovoltaické energetické systémy - Termíny, definice a značky (3.2012)
  ČSN EN 61194 Charakteristické parametry samostatných fotovoltaických (FV) systémů (3.1999)
  ČSN EN 61727 Fotovoltaické (FV) systémy - Parametry rozhraní s uživatelskou sítí (12.1997)
  ČSN EN 62446-1 Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola (10.2016)
  ČSN EN 62116 ed. 2 Fotovoltaické střídače připojené do elektrizační soustavy - Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu (12.2014)
  ČSN EN 50380 ed. 2 Požadavky na značení a dokumentaci pro fotovoltaické moduly (4.2018)
  ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2 Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci (9.2018)
  ČSN EN 62109-1 Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2011)
  ČSN EN 62109-2 Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 2: Zvláštní požadavky pro střídače (4.2012)
  ČSN EN IEC 62790 ed. 2 Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky (3.2021)
  ČSN EN 1990 ed. 2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (2.2021)
  ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (3.2004)
  Elektrárny: jaderné
  ČSN EN ISO 80000-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika (12.2020)
  ČSN EN IEC 60709 Jaderné elektrárny - Systémy přístrojového vybavení, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Oddělování (12.2019)
  ČSN IEC 60880 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska počítačových systémů vykonávající funkce kategorie A (4.2008)
  ČSN IEC 960 Funkční kritéria návrhu systému sdělování bezpečnostních parametrů pro jaderné elektrárny (4.1994)
  ČSN EN IEC 60964 ed. 2 Jaderné elektrárny - Dozorny - Návrh (12.2019)
  ČSN IEC 61772 Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU) (2.2011)
  ČSN IEC 1771 Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Ověření a prokázání platnosti návrhu (8.1999)
  ČSN EN 61226 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí (2.2011)
  ČSN EN 61513 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Obecné požadavky na systémy (12.2013)
  ČSN EN 61839 Jaderné elektrárny - Navrhování dozoren - Funkční analýza a přidělení funkcí (8.2003)
  ČSN EN 62241 Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah (9.2006)
  ČSN EN IEC 61225 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na statické nepřerušitelné DC a AC napájecí systémy (9.2020)
  ČSN IEC 61225 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na elektrické napájení (3.2007)
  ČSN EN IEC 62465 Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Správa stárnutí elektrických kabelových systémů (1.2020)
  Elektrárny: větrné
  ČSN IEC 60050-415 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny (11.2000)
  ČSN EN 61400-2 ed. 3 Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny (3.2015)
  ČSN EN IEC 61400-21-1 Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny (11.2019)
  ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem (4.2020)
  ČSN EN IEC 61400-26-1 Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren (12.2019)
  ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2 Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely (3.2021)
  ČSN EN 50308 Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu (3.2005)
  ČSN CLC/TS 50539-22 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny (5.2013)
  ČSN EN 60076-16 Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami (6.2012)
  ČSN EN 45510-5-3 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny (5.2007)
  Elektrárny: vodní
  ČSN EN 61116 Pravidla pro volbu technologických zařízení malých vodních elektráren (11.1997)
  ČSN 75 2601 Malé vodní elektrárny - Základní požadavky (11.2010)
  Elektromobilita
  ČSN P ISO/TS 21219-25 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 25: Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily (TPEG2-EMI) (9.2017)
  ČSN EN ISO 18246 Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie (9.2017)
  ČSN EN ISO 17409 Elektricky poháněná silniční vozidla - Vodivý přenos energie - Bezpečnostní požadavky (9.2020)
  ČSN EN 13447 Elektricky poháněná silniční vozidla - Terminologie (9.2002)
  ČSN EN ISO 19363 Silniční vozidla s elektrickým pohonem - Bezdrátový přenos energie magnetickým polem - Požadavky na bezpečnost a interoperabilitu (9.2021)
  ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (9.2010)
  ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel (9.2019)
  ČSN EN 61851-21-1 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení (4.2018)
  ČSN EN 61851-22 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla (10.2002)
  ČSN EN 61851-23 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice (7.2016)
  ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky (6.2020)
  ČSN EN IEC 61851-25 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 25: DC napájecí zařízení EV, ve kterém ochrana spoléhá na elektrické oddělení (10.2021)
  ČSN EN 62752 Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD) (2.2017)
  ČSN EN IEC 61980-1 Systémy bezdrátového přenosu elektrické energie (WPT) elektrického vozidla - Část 1: Obecné požadavky (8.2021)
  ČSN EN 50620 Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla (11.2017)
  ČSN EN IEC 61439-7 Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla (10.2020)
  ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (3.2011)
  ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení a zkušební metody (2.2019)
  ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky (10.2008)
  Energetická náročnost budov
  ČSN EN 15459-1 Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14 (4.2018)
  ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost (11.2019)
  ČSN EN IEC 62442-3 ed. 2 Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení (1.2019)
  ČSN CEN/TR 15193-2 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9 (9.2017)
  ČSN EN 15193-1 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9 (9.2017)
  TNI 73 0327 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení (12.2011)
  ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data (10.2020)
  TNI CEN ISO/TR 52000-2 Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1 (3.2018)
  ČSN ISO 10916 Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení (2.2018)
  ČSN EN 16627 Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody (6.2021)
  TNI CEN/TR 17614 Standardní metoda pro hodnocení a zlepšování energetické účinnosti čistíren odpadních vod (10.2021)
  Měření
  ČSN ISO 5725-1 Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice (9.2018)
  ČSN IEC 50(691) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 691: Tarify pro elektřinu (2.1997)
  ČSN IEC 60050-300 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje (7.2003)
  ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost (11.2019)
  ČSN 33 3265 Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny (4.1988)
  ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů (3.1964)
  TNI CLC/TR 50579 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Stupně závažnosti, požadavky na odolnost a zkušební metody pro rušení šířené vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz (8.2014)
  ČSN EN IEC 63103 Osvětlovací zařízení - Měření příkonu v neaktivním režimu (3.2021)
  ČSN EN 15193-1 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9 (9.2017)
  Napájení a elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  ČSN EN 62135-2 ed. 2 Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (12.2015)
  ČSN EN 60974-10 ed. 3 Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2.2015)
  ČSN EN 618+A1 Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků (7.2011)
  ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC (8.2012)
  ČSN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí (2.2011)
  ČSN 33 0124 Normalizace a liberalizace energetického trhu (4.2006)
  ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)
  ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011)
  ČSN 33 3431-2-8 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-8: Prostředí - Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ve veřejných napájecích sítích s výsledky statistického měření (10.2005)
  ČSN IEC 1000-2-1 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích (10.1993)
  ČSN IEC 61000-3-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A (4.2002)
  ČSN EN 61000-1-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy (7.2017)
  ČSN EN 61000-2-12 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-12: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí (2.2004)
  ČSN EN 61000-2-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí (1.2003)
  ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech (6.2003)
  ČSN EN 61000-3-12 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a <= 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí (4.2012)
  ČSN EN 61000-3-3 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení (2.2014)
  ČSN EN 61000-4-30 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie (8.2017)
  ČSN EN 61000-4-5 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti (3.2015)
  ČSN EN 61000-4-7 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich (7.2003)
  ČSN EN 61000-6-5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-5: Kmenové normy - Odolnost pro zařízení používané v elektrárnách a rozvodnách (5.2016)
  ČSN EN 61000-6-7 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-7: Kmenové normy - Požadavky na odolnost pro zařízení určené k provádění funkcí v systémech vztahujících se k bezpečnosti (funkční bezpečnost) na průmyslových stanovištích (12.2016)
  ČSN EN IEC 61000-3-11 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení (5.2020)
  ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A) (8.2019)
  ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu (7.2019)
  ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí (7.2019)
  ČSN EN IEC 61000-6-4 ed. 3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí (11.2019)
  ČSN EN 50163 ed. 2 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav (7.2005)
  ČSN EN 50121-1 ed. 4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně (11.2017)
  ČSN EN 50121-5 ed. 4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy (11.2017)
  ČSN EN IEC 55015 ed. 5 Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením (1.2020)
  ČSN EN 55011 ed. 4 Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření (1.2017)
  ČSN EN IEC 62041 ed. 3 Transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - Požadavky na EMC (6.2020)
  ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) (3.2019)
  ČSN EN IEC 61800-3 ed. 3 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody (3.2019)
  ČSN EN 62310-2 Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (8.2007)
  ČSN EN 61547 ed. 2 Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti (3.2010)
  Nízké napětí
  ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)
  ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem (1.2018)
  ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla (2.2012)
  ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy (12.2010)
  ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí (12.2012)
  ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím (11.2016)
  ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011)
  ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím (1.1996)
  ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání (4.2017)
  ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy (4.2010)
  ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení (2.2012)
  ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje (6.2016)
  ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení (11.2016)
  ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání (4.2017)
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (9.2010)
  ČSN 33 2000-5-557 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody (7.2014)
  ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace (3.2013)
  ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely (8.2019)
  ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou (9.2007)
  ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány (8.2011)
  ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny (12.2005)
  ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích (10.2018)
  ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení (10.2007)
  ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory (8.2007)
  ČSN 33 2000-7-708 ed. 4 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality (1.2018)
  ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a podobné lokality - Zvláštní požadavky na napájení lodí z pobřeží (3.2010)
  ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory (1.2013)
  ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky (10.2019)
  ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy (10.2016)
  ČSN 33 2000-7-713 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek (2.2018)
  ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace (12.2012)
  ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím (1.2013)
  ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky (9.2010)
  ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště (4.2014)
  ČSN 33 2000-7-721 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech (11.2019)
  ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel (9.2019)
  ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu (5.2010)
  ČSN 33 2000-7-730 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla (6.2016)
  ČSN 33 2000-7-740 Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech (3.2007)
  ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy (3.2015)
  ČSN 33 2000-8-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1: Funkční aspekty - Energetická účinnost (11.2019)
  ČSN 33 2000-8-2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů (7.2019)
  TNI 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (8.2020)
  TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 (12.2011)
  TNI 33 2000-7 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích - Komentář k ČSN 33 2000 - Část 7 (12.2013)
  TNI 33 2000-7-701 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (11.2008)
  TNI 33 2000-7-711 Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky - Komentář k ČSN 33 2000-7-711 (10.2005)
  ČSN 34 1090 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení (11.2011)
  Ochrana před bleskem a přepětím
  ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky (3.2021)
  ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)
  ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím (11.2016)
  ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení (11.2016)
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  ČSN EN 50124-2 ed. 2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před přepětím (2.2018)
  ČSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy (9.2011)
  ČSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika (2.2013)
  ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života (1.2012)
  ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách (9.2011)
  ČSN CLC/TS 61643-12 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci (5.2013)
  ČSN EN 61643-11 ed. 2 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody (6.2013)
  ČSN EN 61643-31 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích (10.2019)
  ČSN CLC/TS 50539-12 Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací (5.2013)
  ČSN EN 60099-9 Svodiče přepětí - Část 9: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro měnírny velmi vysokého stejnosměrného napětí (3.2015)
  ČSN EN IEC 60099-5 ed. 3 Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití (10.2018)
  ČSN 35 7606 Systémy ochrany před bleskem - Značky (12.2006)
  ČSN 38 0810 Použití ochran před přepětím v silových zařízeních (9.1986)
  ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem (11.2020)
  ČSN 73 1901-1 Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení (10.2020)
  ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení (11.2018)
  ČSN EN 14509 ed. 2 Samonosné izolační sendvičové panely s povrchovými plechy - Průmyslově vyráběné výrobky - Specifikace (9.2015)
  Osvětlení (společné normy)
  ČSN IEC 50(845) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení (5.1996)
  ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace (3.2013)
  ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím (1.2013)
  ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení (8.2018)
  ČSN P ISO/CIE TS 22012 Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup (10.2019)
  ČSN P CEN/TS 17165 Světlo a osvětlení - Postup při návrhu osvětlovací soustavy (3.2019)
  ČSN EN 60570 ed. 2 Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla (12.2003)
  Osvětlení: denní
  ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky (6.2007)
  ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov (6.2007)
  ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol (9.1994)
  ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov (9.1994)
  ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov (8.2019)
  Osvětlení: letiště
  ČSN EN 50490 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém - Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů (1.2009)
  ČSN EN 61821 ed. 2 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Udržování osvětlení přistávacích ploch sériovými obvody s konstantním proudem (6.2012)
  ČSN EN 61822 ed. 2 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu (2.2010)
  ČSN EN IEC 61820-1 Elektrická zařízení pro osvětlení přistávacích ploch na letištích - Část 1: Základní principy (12.2019)
  ČSN EN IEC 63067 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Připojovací zařízení - Obecné požadavky a zkoušky (2.2021)
  ČSN EN 50512 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Zdokonalený obrazový systém řízení (A-VDGS) (11.2009)
  ČSN EN 62870 Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizací - Bezpečnostní sekundární obvody v sériových obvodech - Obecné požadavky na bezpečnost (6.2016)
  Osvětlení: měření
  ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení (2.2014)
  ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení (2.2014)
  ČSN 36 0011-3 Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů (2.2014)
  ČSN 36 0011-4 Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů (2.2014)
  TNI 36 0450 Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů (10.2004)
  ČSN P ISO/CIE TS 22012 Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup (10.2019)
  Osvětlení: nouzové
  ČSN EN ISO 7010 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky (1.2021)
  ČSN ISO 23601 Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány (6.2021)
  ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely (8.2019)
  ČSN 33 2410 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech (10.2009)
  ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely (10.2009)
  ČSN EN 16276 Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací (9.2013)
  ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení (7.2015)
  ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení (8.2015)
  ČSN EN 50171 Centrální napájecí systémy (12.2001)
  ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení (2.2005)
  ČSN EN 62034 ed. 2 Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií (10.2012)
  Osvětlení: umělé
  TNI ISO/TR 11219 Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design (11.2014)
  ČSN EN 81-20 ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů (2.2021)
  ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení (1.2015)
  ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory (3.2012)
  TNI 36 0450 Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů (10.2004)
  TNI 36 0451 Údržba vnitřních osvětlovacích soustav (7.2006)
  ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť (3.2019)
  ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004)
  ČSN EN 1729-1 Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry (1.2017)
  Osvětlení: veřejné a venkovní
  ČSN ISO 21217 Inteligentní dopravní systémy - Architektura stanice a komunikační architektura (9.2021)
  ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace (12.2012)
  ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory (12.2014)
  ČSN EN 16276 Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací (9.2013)
  ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť (3.2019)
  ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení (12.2017)
  ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky (4.2019)
  ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet (6.2016)
  ČSN EN 13201-5 Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti (6.2016)
  ČSN P 36 0455 Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace (6.2017)
  ČSN 36 5601-1 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu (2.1997)
  ČSN EN 50556 ed. 2 Systémy silniční dopravní signalizace (2.2019)
  ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení (8.2016)
  ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel (3.1994)
  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (9.2018)
  ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (6.2012)
  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (1.2006)
  ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací (12.2013)
  Požadavky na proudové chrániče
  ČSN EN 50178 Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích (1.1999)
  ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem (1.2018)
  ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla (2.2012)
  ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje (6.2016)
  ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (9.2010)
  ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace (3.2013)
  ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou (9.2007)
  ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány (8.2011)
  ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny (12.2005)
  ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích (10.2018)
  ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení (10.2007)
  ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory (8.2007)
  ČSN 33 2000-7-708 ed. 4 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality (1.2018)
  ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a podobné lokality - Zvláštní požadavky na napájení lodí z pobřeží (3.2010)
  ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory (1.2013)
  ČSN 33 2000-7-711 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky (10.2019)
  ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy (10.2016)
  ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace (12.2012)
  ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Pojízdné nebo přepravitelné jednotky (9.2010)
  ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště (4.2014)
  ČSN 33 2000-7-721 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-721: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrické instalace v karavanech a v motorových karavanech (11.2019)
  ČSN 33 2000-7-722 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel (9.2019)
  ČSN 33 2000-7-730 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla (6.2016)
  ČSN 33 2000-7-740 Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech (3.2007)
  ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy (3.2015)
  TNI 33 2000-7 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích - Komentář k ČSN 33 2000 - Část 7 (12.2013)
  ČSN IEC 1200-53 Pokyn pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje (4.1998)
  ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (12.2014)
  ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich (4.2014)
  ČSN EN 62477-1 Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně (4.2013)
  ČSN EN 61800-5-1 ed. 2 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické (5.2008)
  ČSN 35 4185 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití (1.2016)
  ČSN EN 60335-2-6 ed. 3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče (12.2015)
  ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky (12.2019)
  Požární bezpečnost staveb
  ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení (12.1997)
  ČSN EN 17064 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru (10.2019)
  ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla (2.2012)
  ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely (8.2019)
  ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich (4.2014)
  ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách (11.2013)
  ČSN CLC/TS 50576 Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň (9.2017)
  ČSN EN 50399 Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky (1.2012)
  ČSN EN 50575 Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň (8.2015)
  ČSN EN ISO 13943 Požární bezpečnost - Slovník (1.2018)
  ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (10.2020)
  ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty (10.2020)
  ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (7.2016)
  ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami (7.1997)
  ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory (10.2020)
  ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (9.2010)
  ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb (3.2011)
  ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (9.2020)
  ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu (3.2014)
  ČSN 73 0843 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů (9.2020)
  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb - Sklady (5.2012)
  ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody (4.2009)
  ČSN EN 1366-11 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru (1.2019)
  ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (9.2019)
  ČSN EN 13501-6 ed. 2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů (12.2019)
  ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1.1996)
  ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek (3.2016)
  ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice (11.2006)
  ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (9.2011)
  ČSN EN ISO 19353 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana (7.2020)
  Požární bezpečnost staveb: požárně bezpečnostní zařízení
  ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy (2.2007)
  ČSN EN 54-4 Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj (2.1999)
  ČSN EN 50171 Centrální napájecí systémy (12.2001)
  ČSN EN 13565-2+AC Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba (5.2021)
  ČSN EN 12101-10 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií (5.2006)
  ČSN EN 12101-6 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy (2.2006)
  ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody (4.2009)
  ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek (3.2016)
  Realizace, uvádění do provozu, obsluha a údržba
  ČSN EN 13460 Údržba - Dokumentace pro údržbu (11.2009)
  ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2011)
  ČSN EN ISO/IEC 17050-2 Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace (3.2005)
  ČSN EN ISO 14644-4 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu (12.2001)
  ČSN EN 62337 ed. 2 Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti (11.2012)
  ČSN CLC/TS 50349 Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace (10.2005)
  ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (10.2009)
  ČSN EN 50191 ed. 2 Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení (9.2011)
  ČSN EN 50699 Opakované zkoušky elektrických spotřebičů (9.2021)
  ČSN EN 50678 Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě (4.2021)
  ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách (11.2013)
  ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky (5.2015)
  ČSN EN 50110-2 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky (8.2021)
  TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3 (8.2016)
  ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů (3.1964)
  ČSN EN 60831-1 ed. 2 Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz (11.2014)
  ČSN EN 61472 ed. 2 Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda (2.2014)
  ČSN EN IEC 61472-2 Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti - Část 2: Metoda stanovení pracovní vzdálenosti elektrických součástí pro AC soustavy s rozsahem napětí 1,0 kV až 72,5 kV (10.2021)
  ČSN 73 9050 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany (7.2004)
  Revize
  ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení (6.1990)
  ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání (11.2009)
  ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize (3.2017)
  TNI 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2 (3.2020)
  ČSN EN 60079-17 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací (8.2014)
  ČSN EN 60990 ed. 2 Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem (2.2017)
  Rozvodná zařízení (společné normy)
  ČSN 33 3265 Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny (4.1988)
  ČSN 33 3270 Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla (9.1992)
  ČSN EN 61850-3 ed. 2 Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 3: Obecné požadavky (12.2014)
  ČSN 35 9756 Závěry a klíče pro rozvodnice a elektrorozvodná jádra (7.1975)
  Rozvodná zařízení: kompenzace
  ČSN IEC 50(436) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 436: Silové kondenzátory (6.1999)
  ČSN 33 3070 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí (1.1979)
  ČSN 33 3080 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory (3.1978)
  ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech (6.2003)
  ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů (12.2019)
  ČSN EN 60831-1 ed. 2 Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz (11.2014)
  ČSN EN 60831-2 ed. 2 Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška stárnutí, zkouška samoregenerace a zkouška destrukce (11.2014)
  ČSN EN 60871-1 ed. 3 Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 1: Obecně (3.2015)
  ČSN EN 61921 Silové kondenzátory - Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku (2.2004)
  ČSN EN 60384-14 ed. 2 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti (3.2014)
  ČSN EN 60384-14-2 ed. 2 Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky (11.2016)
  Rozvodná zařízení: ovládací obvody
  ČSN EN 60445 ed. 5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů (5.2018)
  ČSN 33 2000-5-557 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody (7.2014)
  ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky (2.2019)
  ČSN EN 61558-2-2 ed. 2 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory (11.2007)
  ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory (3.2010)
  Rozvodná zařízení: rozvodny, spínací stanice a trafostanice
  ČSN ISO 18095 Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů (12.2018)
  ČSN EN 1125 Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody (8.2008)
  ČSN EN 179 Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody (8.2008)
  ČSN 33 0050-605 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice (10.1994)
  ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011)
  ČSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu (5.2010)
  ČSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla (12.2011)
  ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů (3.1964)
  ČSN EN 62271-4 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci s fluoridem sírovým (SF6) a jeho směsnými plyny (5.2014)
  ČSN EN 62271-202 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn (10.2014)
  ČSN EN 62271-212 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodné zařízení pro elektrickou distribuční stanici (CEADS) (2.2019)
  ČSN EN 61111 Práce pod napětím - Elektricky izolační koberec (2.2010)
  ČSN 38 1950 Průchodní desky pro rozvodny vn do 35 kV (9.1961)
  ČSN 38 1951 Průchodní desky vstupní pro rozvodny vn do 35 kV (Rozměry) (9.1961)
  ČSN 42 5570 Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry (7.1969)
  Rozvodná zařízení: zálohování
  ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (9.2010)
  ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely (8.2019)
  ČSN EN 88528-11 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení (1.2005)
  ČSN EN ISO 8528-13 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost (4.2019)
  ČSN ISO 8528-1 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení (9.2011)
  ČSN ISO 8528-12 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení (11.2016)
  ČSN ISO 8528-2 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory (9.2011)
  ČSN ISO 8528-3 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí (9.2011)
  ČSN ISO 8528-4 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje (9.2011)
  ČSN ISO 8528-5 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí (8.2020)
  ČSN ISO 8528-6 Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení (9.2011)
  ČSN ISO 8528-7 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh (6.1997)
  ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků (1.2011)
  ČSN EN 62310-1 Statické přepínací systémy (STS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky (10.2005)
  ČSN EN 62310-2 Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (8.2007)
  ČSN EN 62310-3 Statické přepínací systémy (STS) - Část 3: Metody specifikování funkce a požadavky na zkoušení (4.2009)
  ČSN EN IEC 62485-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 2: Staniční baterie (2.2019)
  ČSN EN 62040-3 ed. 2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení (12.2011)
  ČSN EN 62040-5-3 Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky (7.2017)
  ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky (12.2019)
  ČSN 38 5422 Strojovny elektrických zdrojových soustrojí (5.1975)
  ČSN 73 0032 Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů (1.2020)
  ČSN EN 1443 Komíny - Obecné požadavky (1.2020)
  ČSN 73 4201 ed. 2 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (12.2016)
  Rozvodná zařízení: zkraty a chránění
  ČSN ISO 18095 Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů (12.2018)
  ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy (12.2010)
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  TNI CLC/TR 50480 Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů (4.2015)
  ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech (4.1983)
  ČSN 33 3022-1 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0 (5.2004)
  ČSN EN 60909-0 ed. 2 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů (11.2016)
  ČSN EN 61660-1 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů (10.1999)
  ČSN EN 61660-2 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 2: Výpočet účinků (10.1999)
  ČSN IEC 61660-3 Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 3: Příklady výpočtů (7.2002)
  ČSN EN 60865-1 ed. 2 Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody (8.2012)
  ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení (11.1992)
  ČSN EN 50633 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zásady ochran pro AC a DC elektrické trakční soustavy (4.2017)
  ČSN IEC 949 Výpočet dovolených tepelných zkratových proudů, který bere v úvahu neadiabatický ohřev (9.2001)
  ČSN EN 60228 Jádra izolovaných kabelů (7.2005)
  ČSN EN 61869-1 Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky (4.2010)
  ČSN EN 61869-2 Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu (6.2013)
  ČSN EN 61869-3 Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí (4.2012)
  ČSN 35 1361 Speciální jisticí transformátory proudu (1.1984)
  ČSN EN 60255-1 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 1: Společné požadavky (9.2010)
  ČSN EN 60255-121 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu (11.2014)
  ČSN EN 60255-127 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu (5.2014)
  ČSN EN 60255-149 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé (5.2014)
  ČSN EN 60255-151 Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 151: Funkční požadavky pro nadproudovou/podproudovou ochranu (6.2010)
  ČSN EN 62606 Obecné požadavky pro obloukové ochrany (7.2014)
  ČSN EN 61557-12 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů (3.2009)
  ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů (7.1974)
  Termíny a definice
  ČSN EN 80000-6 Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus (1.2009)
  ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně (7.2011)
  ČSN ISO 80000-7 Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo (6.2012)
  ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy (3.2014)
  ČSN 33 0050-601 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně (10.1994)
  ČSN 33 0050-605 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice (10.1994)
  ČSN IEC 50(321) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 321: Přístrojové transformátory (3.2000)
  ČSN IEC 50(411) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje (2.1998)
  ČSN IEC 50(421) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky (4.1997)
  ČSN IEC 50(436) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 436: Silové kondenzátory (6.1999)
  ČSN IEC 50(441) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (3.1995)
  ČSN IEC 50(448) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 448: Ochrany elektrizační soustavy (7.1997)
  ČSN IEC 50(466) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení (5.1995)
  ČSN IEC 50(691) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 691: Tarify pro elektřinu (2.1997)
  ČSN IEC 50(845) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení (5.1996)
  ČSN IEC 60050-112 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky (10.2013)
  ČSN IEC 60050-131 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů (1.2005)
  ČSN IEC 60050-141 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 141: Vícefázové soustavy a obvody (5.2010)
  ČSN IEC 60050-151 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení (9.2004)
  ČSN IEC 60050-195 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem (12.2001)
  ČSN IEC 60050-300 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje (7.2003)
  ČSN IEC 60050-426 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry (4.2010)
  ČSN IEC 60050-442 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství (4.2001)
  ČSN IEC 60050-461 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 461: Elektrické kabely (8.2009)
  ČSN IEC 60050-551 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551: Výkonová elektronika (11.2000)
  ČSN IEC 60050-551-20 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551-20: Výkonová elektronika - Harmonická analýza (12.2002)
  ČSN IEC 60050-614 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Provoz (8.2017)
  ČSN IEC 60050-651 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím (6.2015)
  ČSN IEC 60050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace (8.2006)
  ČSN IEC 60050-902 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody (7.2014)
  ČSN IEC 60050-903 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik (3.2015)
  ČSN IEC 60050-904+A1+A2 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů (7.2017)
  ČSN EN 60027-4 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje (7.2008)
  ČSN EN 60027-7 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie (6.2011)
  ČSN IEC 50(161) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita (12.1993)
  ČSN EN 62504 Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice (3.2015)
  ČSN P ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (4.2021)
  Uzemnění
  ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech (6.2014)
  ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy (12.2010)
  ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí (12.2012)
  ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011)
  ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče (4.2012)
  ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV (12.2011)
  ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života (1.2012)
  ČSN EN 60947-7-2 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče (3.2010)
  ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče (12.2018)
  ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění (12.2018)
  ČSN EN 50310 ed. 4 Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách (2.2017)
  TNI 37 0606 Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči (10.2007)
  ČSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí (4.2015)
  ČSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (10.2021)
  ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace (1.2016)
  Uzemnění: elektrostatika
  ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny (10.2019)
  ČSN CLC/TR 61340-5-2 Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod (12.2008)
  ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky (3.2017)
  ČSN EN IEC 61340-6-1 Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení (6.2019)
  Velmi vysoké napětí
  ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV (12.2011)
  ČSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla (12.2011)
  ČSN IEC 60840 Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um=36 kV) do 150 kV (Um=170 kV) - Zkušební metody a požadavky (11.2020)
  ČSN 34 7022 Zkoušky olejových kabelů s izolací z papíru nebo polypropylenového vrstveného papíru a kovovým pláštěm a soubory pro střídavá napětí do 400 kV (Um = 420 kV) včetně (1.1999)
  ČSN 34 7023 Zkoušky kabelů s vnitřním tlakem plynu a souborů pro střídavé napětí do 275 kV (Um = 300 kV) včetně (1.1999)
  ČSN 34 7024 Zkoušky kabelů s vnějším tlakem plynu a souborů pro střídavé napětí do 275 kV (Um = 300 kV) včetně (1.1999)
  ČSN 34 7605 ed. 3 Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) (5.2017)
  ČSN EN 62231 Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria (6.2007)
  ČSN EN 62231-1 Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky (6.2016)
  ČSN EN 60660 Izolátory - Zkoušky vnitřních podpěrných izolátorů z organických materiálů pro sítě se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do, ale ne včetně 300 kV (2.2001)
  ČSN EN 50673 Zásuvné typy průchodek pro napětí 72,5 kV a proudy 630 A až 1 250 A pro elektrická zařízení (9.2019)
  ČSN EN 50299-1 Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 1: Kapalinou plněné kabelové koncovky (9.2015)
  ČSN EN 50299-2 Sestavy olejových kabelových spojek pro transformátory a tlumivky s nejvyšším napětím pro zařízení Um od 72,5 kV do 550 kV - Část 2: Kabelové koncovky suchého typu (9.2015)
  ČSN EN IEC 60633 ed. 2 Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník (11.2019)
  ČSN EN IEC 61803 ed. 2 Stanovení energetických ztrát v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) se síťově komutovanými měniči (8.2021)
  ČSN EN 61975 Instalace stejnosměrného proudu velmi vysokého napětí (HVDC) - Systémové zkoušky (2.2011)
  ČSN EN 62747 Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) (5.2015)
  ČSN EN 60700-2 Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie (5.2017)
  ČSN EN IEC 62271-108 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí nad 52 kV (1.2021)
  ČSN EN 60099-9 Svodiče přepětí - Část 9: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro měnírny velmi vysokého stejnosměrného napětí (3.2015)
  ČSN EN 62271-205 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 205: Kompaktní rozvodná zařízení na napětí nad 52 kV (11.2008)
  ČSN EN 62271-203 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV (9.2012)
  ČSN EN 62271-211 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV (11.2014)
  ČSN EN 61472 ed. 2 Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda (2.2014)
  ČSN EN IEC 61472-2 Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti - Část 2: Metoda stanovení pracovní vzdálenosti elektrických součástí pro AC soustavy s rozsahem napětí 1,0 kV až 72,5 kV (10.2021)
  ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky (10.2019)
  Vnější vlivy
  ČSN ISO 11799 Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů (10.2017)
  ČSN EN ISO 9223 Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a odhad (9.2012)
  ČSN EN ISO 11844-1 Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér (1.2021)
  ČSN EN ISO 11844-2 Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách (1.2021)
  ČSN EN ISO 11844-3 Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér (8.2020)
  ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady (9.2018)
  ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí (6.2019)
  ČSN EN 60721-1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti (1.1996)
  ČSN EN 60721-2-1 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě - Teplota a vlhkost vzduchu (12.2014)
  ČSN EN IEC 60721-2-4 Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě - Sluneční záření a teplota (3.2019)
  ČSN EN IEC 60721-3-0 ed. 2 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-0: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Úvod (12.2020)
  ČSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (12.2019)
  ČSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2 Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-4: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (12.2019)
  ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (11.1993)
  ČSN EN 61140 ed. 3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (10.2016)
  ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy (4.2010)
  TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 (12.2011)
  ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry (9.2021)
  ČSN IEC 61774 Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení (7.2001)
  ČSN IEC 60287-3-1 Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky (11.2019)
  ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem (6.2013)
  ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem (11.2020)
  ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou (5.2005)
  ČSN EN 15757 Ochrana kulturního dědictví - Požadavky na teplotu a relativní vlhkost prostředí s cílem zamezit mechanickému poškození organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku klimatu (4.2011)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy (společné normy)
  ČSN EN 62491 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Popisné označování kabelů a žil (4.2009)
  ČSN EN 60445 ed. 5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů (5.2018)
  ČSN 33 0165 ed. 2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení (4.2014)
  ČSN 33 0166 ed. 2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr (7.2002)
  ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy (4.2010)
  ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení (2.2012)
  TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 (12.2011)
  TNI IEC/TR 61200-52 Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení (11.2014)
  ČSN EN 60228 Jádra izolovaných kabelů (7.2005)
  ČSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny (2.2015)
  ČSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525 (2.2015)
  ČSN 34 7409 ed. 2 Systém značení kabelů a vodičů (6.2021)
  ČSN EN 50525-1 Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky (12.2011)
  ČSN IEC 60287-1-1+A1 Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1-1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet ztrát - Obecně (10.2017)
  ČSN 34 7660-1 ed. 2 Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 1: Všeobecné požadavky (5.2006)
  ČSN EN 61439-6 Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody (2.2013)
  ČSN EN 60570 ed. 2 Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla (12.2003)
  ČSN EN 60670-22 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 22: Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty (7.2007)
  ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky (8.2021)
  ČSN EN 62444 Kabelové průchodky pro elektrické instalace (8.2014)
  TNI 37 0606 Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči (10.2007)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: ukládání a upevňování
  ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (4.2011)
  ČSN EN 62217 ed. 2 Polymerové izolátory vysokého napětí pro vnitřní a venkovní použití - Obecné definice, zkušební metody a přejímací podmínky (6.2013)
  ČSN EN 62231 Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria (6.2007)
  ČSN EN 62231-1 Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky (6.2016)
  ČSN EN 50369 Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů (4.2006)
  ČSN EN 60423 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství (7.2008)
  ČSN EN 61386-1 ed. 2 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2009)
  ČSN EN 61386-21 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy (10.2004)
  ČSN EN 61386-22 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy (10.2004)
  ČSN EN 61386-23 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy (10.2004)
  ČSN EN 61386-24 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 24: Zvláštní požadavky - Trubkové systémy uložené v zemi (9.2011)
  ČSN EN 61386-25 Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 25: Zvláštní požadavky - Upevňovací zařízení elektroinstalačních trubek (6.2012)
  ČSN EN 62549 Kloubové systémy a pružné systémy pro vedení kabelů (8.2012)
  ČSN EN 61537 ed. 2 Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů (9.2007)
  ČSN EN IEC 62275 ed. 3 Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace (4.2021)
  ČSN EN 62444 Kabelové průchodky pro elektrické instalace (8.2014)
  ČSN EN 61914 ed. 2 Kabelové příchytky pro elektrické instalace (8.2016)
  ČSN 37 5711 ed. 2 Drážní zařízení - Křížení kabelových vedení s železničními dráhami (10.2009)
  ČSN EN 12613 Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi (8.2021)
  ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (10.2020)
  ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení (8.2003)
  ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí (4.2017)
  ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (2.2006)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: venkovní
  ČSN IEC 50(466) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení (5.1995)
  ČSN EN 50341-1 ed. 2 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 1: Obecné požadavky - Společné specifikace (11.2013)
  ČSN EN 50341-2-19 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založené na EN 50341-1:2012) (11.2017)
  ČSN EN 61773 Venkovní vedení - Zkoušení základů podpěrných bodů (1.2000)
  ČSN IEC 61774 Venkovní vedení - Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení (7.2001)
  ČSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky (8.2014)
  ČSN IEC 60287-3-1 Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky (11.2019)
  TNI IEC/TR 1597 Venkovní elektrické vodiče - Výpočetní metody pro holé lanové vodiče (8.2014)
  ČSN 34 7614-1 Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 1: Všeobecné požadavky (7.1999)
  Vodiče, kabely a kabelové trasy: vnitřní
  ČSN EN 50575 Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň (8.2015)
  Výbušná a hořlavá prostředí
  ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva (1.2005)
  ČSN EN 378-1+A1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby (5.2021)
  ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla (2.2012)
  ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich (4.2014)
  ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny (10.2019)
  ČSN EN 60079-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem ""d"" (4.2015)
  ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem (5.2018)
  ČSN EN 60079-11 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností ""i"" (6.2012)
  ČSN EN 60079-14 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací (9.2014)
  ČSN EN 60079-17 ed. 4 Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací (8.2014)
  ČSN EN 60079-31 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem ""t"" (9.2014)
  ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5 Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky (12.2018)
  ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry (9.2021)
  ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení (7.2020)
  ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data (4.2020)
  TNI 33 2320 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Určování nebezpečných prostorů - Komentář k ČSN EN 60079-10 (12.2004)
  ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin (8.2010)
  ČSN EN 1839 ed. 2 Stanovení mezí výbušnosti a mezní koncentrace kyslíku (LOC) pro hořlavé plyny a páry (7.2017)
  ČSN EN 15188 Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení (8.2021)
  ČSN EN 1127-1 ed. 3 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika (4.2020)
  ČSN EN 1127-2 Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly (12.2014)
  ČSN EN 15794 Stanovení bodů výbušnosti hořlavých kapalin (3.2010)
  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci (8.2003)
  ČSN EN 16985 Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky (4.2020)
  TNI CEN/CLC/TR 16832 Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu) (4.2016)
  Vysoké napětí
  ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí (12.2012)
  ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV (6.2019)
  ČSN 33 3070 Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí (1.1979)
  ČSN EN 50522 Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV (12.2011)
  ČSN EN 61936-1 Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla (12.2011)
  ČSN EN 62231 Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria (6.2007)
  ČSN EN 62231-1 Kompozitní staniční podpěrky pro stanice se střídavým napětím nad 1 000 V až do 245 kV - Část 1: Rozměrové, mechanické a elektrické charakteristiky (6.2016)
  ČSN EN 60660 Izolátory - Zkoušky vnitřních podpěrných izolátorů z organických materiálů pro sítě se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do, ale ne včetně 300 kV (2.2001)
  ČSN EN 62271-1 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu (3.2018)
  ČSN EN 62271-3 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850 (12.2015)
  ČSN EN IEC 61472-2 Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti - Část 2: Metoda stanovení pracovní vzdálenosti elektrických součástí pro AC soustavy s rozsahem napětí 1,0 kV až 72,5 kV (10.2021)
  Základní výrobkové normy
  ČSN EN IEC 61969-1 ed. 3 Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 1: Směrnice pro návrh (2.2021)
  ČSN EN 61557-8 ed. 3 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT (9.2015)
  ČSN EN IEC 63008 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel (5.2021)
  Základní výrobkové normy: jističe
  ČSN EN 60947-2 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe (2.2018)
  ČSN EN 60898-1 ed. 2 Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) (7.2019)
  ČSN EN 60898-2 ed. 2 Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud (3.2007)
  ČSN EN IEC 60934 ed. 3 Jističe pro zařízení (CBE) (3.2020)
  ČSN EN 63024 Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití (1.2019)
  Základní výrobkové normy: měření
  ČSN EN 61869-1 Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky (4.2010)
  ČSN EN 61869-2 Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu (6.2013)
  ČSN EN 61869-3 Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí (4.2012)
  ČSN EN 61869-4 Přístrojové transformátory - Část 4: Dodatečné požadavky na kombinované transformátory (9.2014)
  ČSN EN 61869-5 Přístrojové transformátory - Část 5: Dodatečné požadavky pro kapacitní transformátory napětí (4.2012)
  ČSN EN 61869-6 Přístrojové transformátory - Část 6: Dodatečné obecné požadavky na přístrojové transformátory nízkého výkonu (6.2017)
  ČSN EN 62053-11 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2) (12.2003)
  ČSN EN IEC 62053-21 ed. 2 Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry AC (třídy 0,5, 1 a 2) (8.2021)
  ČSN EN IEC 62053-22 ed. 2 Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1 S, 0,2 S a 0,5 S) (8.2021)
  ČSN EN IEC 62053-23 ed. 2 Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3) (8.2021)
  ČSN EN IEC 62053-24 ed. 2 Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro základní složku jalové energie (třídy 0,5 S, 1 S, 1, 2 a 3) (8.2021)
  ČSN EN 50470-1 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 1: Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Měřicí zařízení (třídy A, B a C) (5.2007)
  ČSN EN 50470-2 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 2: Zvláštní požadavky - Činné elektromechanické elektroměry (třídy A a B) (5.2007)
  ČSN EN 50470-3 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy A, B a C) (5.2007)
  Základní výrobkové normy: ochrana před bleskem
  ČSN EN 62561-1 ed. 2 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na spojovací součásti (12.2017)
  ČSN EN 62561-3 ed. 2 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště (4.2018)
  ČSN EN 62561-4 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů (5.2018)
  ČSN EN 62561-5 ed. 2 Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů (5.2018)
  ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče (12.2018)
  ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC) (12.2018)
  ČSN EN IEC 62561-7 ed. 2 Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění (12.2018)
  ČSN EN IEC 62793 ed. 2 Výstražné systémy před bouřkou - Ochrana před bleskem (7.2021)
  ČSN EN 50536 Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti (2.2012)
  Základní výrobkové normy: osvětlení
  ČSN EN 61547 ed. 2 Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti (3.2010)
  ČSN EN IEC 63103 Osvětlovací zařízení - Měření příkonu v neaktivním režimu (3.2021)
  ČSN EN 13032-1+A1 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů (10.2012)
  ČSN EN 13032-2 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory (2.2018)
  ČSN EN 13032-3 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovních prostorů (6.2008)
  ČSN EN 13032-4+A1 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla (9.2019)
  ČSN EN 13032-5 Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 5: Způsob uvádění údajů u svítidel pro osvětlení pozemních komunikací (1.2019)
  ČSN EN 61347-2-7 ed. 3 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na bateriemi napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi) (9.2012)
  ČSN EN 62386-101 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému (8.2015)
  ČSN EN 62386-102 ed. 2 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení (8.2015)
  ČSN EN 62386-103 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení (8.2015)
  ČSN EN 62386-202 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1) (3.2010)
  ČSN EN IEC 62386-104 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému (1.2020)
  ČSN EN IEC 62386-220 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 220: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Centrálně napájený nouzový provoz (zařízení typ 19) (9.2019)
  ČSN EN IEC 63128 Řízené rozhraní stmívatelného osvětlení - Analogové napěťově stmívatelné rozhraní pro elektronické ovládací zařízení (1.2020)
  ČSN EN 60598-2-12 ed. 2 Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky (2.2014)
  ČSN EN 60598-2-13 Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu (3.2007)
  ČSN EN 60598-2-14 Svítidla - Část 2-14: Zvláštní požadavky - Svítidla s neonovými výbojovými trubicemi se studeným zápalem a obdobná zařízení (11.2009)
  ČSN EN 60598-2-18 Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely (8.1996)
  ČSN EN 60598-2-2 ed. 2 Svítidla - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Zápustná svítidla (8.2012)
  ČSN EN 60598-2-20 ed. 3 Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy (9.2015)
  ČSN EN 60598-2-21 Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana (12.2015)
  ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení (8.2015)
  ČSN EN 60598-2-24 ed. 2 Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu (3.2014)
  ČSN EN 60598-2-25 Svítidla - Část 2-25: Zvláštní požadavky - Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách (5.1997)
  ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací (9.2003)
  ČSN EN 60598-2-4 ed. 2 Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití (6.2018)
  ČSN EN 60598-2-5 ed. 2 Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety (5.2016)
  ČSN EN 60598-2-8 ed. 2 Svítidla - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Ruční svítidla (2.2014)
  ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7 Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (8.2021)
  ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2 Svítidla - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Stacionární svítidla (7.2021)
  ČSN EN IEC 60598-2-17 Svítidla - Část 2-17: Zvláštní požadavky - Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní) (6.2018)
  ČSN EN IEC 60598-2-23 ed. 2 Svítidla - Část 2-23: Zvláštní požadavky - Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí (6.2021)
  ČSN EN 62722-1 Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky (4.2016)
  ČSN EN 62722-2-1 Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla (9.2016)
  ČSN EN 60570 ed. 2 Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla (12.2003)
  ČSN EN 62504 Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice (3.2015)
  ČSN EN 62868 Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost (9.2016)
  ČSN EN 40-1 Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice (10.1995)
  ČSN EN 40-2 Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry (6.2005)
  ČSN EN 40-3-1 Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristické hodnoty zatížení (7.2013)
  ČSN EN 12675 Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky (6.2018)
  ČSN EN 12368 ed. 2 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla (8.2016)
  ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla (9.2007)
  ČSN P ENV 13563 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Detektory vozidel (10.2001)
  Základní výrobkové normy: ovládací a řídící přístroje
  ČSN EN 61812-1 ed. 2 Časová relé pro průmyslové a domovní užití - Část 1: Požadavky a zkoušky (3.2012)
  ČSN EN 61810-1 ed. 4 Elektromechanická elementární relé - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky (1.2016)
  ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10 (3.2018)
  ČSN EN 61810-3 Elektromechanická elementární relé - Část 3: Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty (1.2016)
  ČSN EN 62314 Statická (bezkontaktní) relé (4.2007)
  ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud (12.2012)
  ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže (3.2015)
  ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů (6.2018)
  ČSN EN 60947-5-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB) (6.2014)
  ČSN EN 60947-5-5 Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním (4.2000)
  ČSN EN 60947-5-6 Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR) (6.2001)
  ČSN EN 60947-5-7 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem (6.2004)
  ČSN EN 60947-5-9 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače (6.2008)
  ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení (7.2006)
  ČSN EN 60947-6-2 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS) (12.2003)
  ČSN EN 60947-8 Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů (4.2004)
  ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení (8.2021)
  ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (8.2020)
  ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače (5.2021)
  ČSN EN IEC 60947-5-8 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové ovládací spínače (10.2021)
  ČSN EN IEC 60947-9-1 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku (11.2019)
  ČSN EN 62683-1 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací (5.2018)
  ČSN EN 62026-2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i) (10.2013)
  ČSN EN 62026-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet (9.2015)
  ČSN EN 62026-7 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 7: CompoNet (10.2013)
  ČSN EN IEC 62026-1 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Obecné požadavky (2.2020)
  ČSN EN 60669-1 ed. 3 Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky (8.2018)
  ČSN EN IEC 62962 Zvláštní požadavky na zařízení pro odlehčení sítě (LSE) (6.2020)
  ČSN EN 61915-1 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 1: Všeobecná ustanovení pro vývoj profilů zařízení (7.2008)
  ČSN EN 61915-2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 2: Základní profily zařízení pro spouštěče a podobná zařízení (7.2012)
  ČSN EN 61095 ed. 2 Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely (12.2009)
  ČSN EN 50047 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 30 x 55 - Rozměry a parametry (3.2020)
  ČSN EN 50041 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 42,5 x 80 - Rozměry a parametry (3.2020)
  ČSN EN IEC 60730-2-22 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů (7.2020)
  Základní výrobkové normy: pojistky
  ČSN IEC 50(441) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (3.1995)
  ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace (8.2021)
  ČSN 35 4701-2 ed. 3 Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K (8.2014)
  ČSN 35 4701-3 ed. 2 Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F (8.2011)
  ČSN EN 60269-1 ed. 3 Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2008)
  ČSN EN 60269-4 ed. 3 Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků (6.2010)
  ČSN EN 60269-6 Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů (12.2011)
  ČSN EN IEC 60282-1 ed. 4 Pojistky vysokého napěti - Část 1: Pojistky omezující proud (11.2020)
  ČSN EN IEC 60282-4 Pojistky vysokého napětí - Část 4: Pojistky vysokého napětí: Doplňkové požadavky na zkoušení vysokonapěťových vyfukovacích pojistek využívajících polymerní izolátory (10.2020)
  ČSN EN 60549 Pojistky vysokého napětí pro vnější ochranu kompenzačních kondenzátorů (2.2014)
  ČSN EN 60691 ed. 3 Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití (3.2017)
  Základní výrobkové normy: proudové chrániče
  ČSN EN 61008-1 ed. 3 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla (6.2013)
  ČSN EN 61008-2-1 Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí (7.1997)
  ČSN EN 63024 Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití (1.2019)
  ČSN EN 61009-1 ed. 3 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla (6.2013)
  ČSN EN 61009-2-1 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí (7.1997)
  ČSN EN 61543 Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita (6.1997)
  ČSN EN 62423 ed. 2 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B (6.2013)
  ČSN EN IEC 62020-1 Elektrická příslušenství - Přístroje pro monitorování reziduálního proudu (RCM) - Část 1: RCM pro domovní a podobné použití (10.2021)
  ČSN 35 4185 Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití (1.2016)
  ČSN 35 4190 Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD) (12.2002)
  ČSN EN 61557-11 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCMs) typu A a typu B v rozvodných sítích TT, TN a IT (1.2010)
  ČSN EN 61557-6 ed. 2 Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT (6.2008)
  Základní výrobkové normy: přístroje vysokého a velmi vysokého napětí
  ČSN EN 62271-1 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu (3.2018)
  ČSN EN 62271-4 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci s fluoridem sírovým (SF6) a jeho směsnými plyny (5.2014)
  ČSN IEC 62063 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Použití elektronických a souvisejících technologií v pomocných zařízeních spínacích a řídicích zařízení (2.2002)
  ČSN EN IEC 62271-102 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu (1.2019)
  ČSN EN 62271-103 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 103: Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (3.2012)
  ČSN EN IEC 62271-104 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV (5.2021)
  ČSN EN 62271-112 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních (5.2014)
  ČSN EN IEC 62271-107 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (1.2020)
  ČSN EN 62271-100 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu (12.2009)
  ČSN IEC TR 62271-300 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 300: Hodnocení seizmické odolnosti vypínačů střídavého proudu (8.2009)
  ČSN EN 62271-101 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 101: Syntetické zkoušky (7.2013)
  ČSN EN IEC 62271-110 ed. 4 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže (5.2018)
  ČSN EN 62271-3 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 3: Digitální rozhraní podle IEC 61850 (12.2015)
  ČSN EN IEC 62271-108 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 108: Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu s odpojovací funkcí pro jmenovitá napětí nad 52 kV (1.2021)
  ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů (12.2019)
  ČSN IEC/IEEE 62271-37-082 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 37-082: Normalizovaný postup měření hladin akustického tlaku u vypínačů střídavého proudu (10.2014)
  ČSN EN 62271-105 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně (6.2013)
  ČSN EN 62271-106 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 106: Stykače, stykačové řídicí jednotky a spouštěče motorů střídavého proudu (3.2012)
  ČSN EN 50052 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Plynem plněné kryty ze slitin hliníku na odlitky (5.2017)
  ČSN EN 62271-206 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 206: Systémy indikace přítomnosti napětí pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (11.2011)
  ČSN EN 62271-211 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV (11.2014)
  ČSN EN 62271-204 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 204: Pevná plynem izolovaná přenosová vedení pro jmenovitá napětí nad 52 kV (4.2012)
  ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky (10.2019)
  Základní výrobkové normy: rozváděče nízkého napětí
  ČSN EN IEC 61293 ed. 2 Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky (10.2020)
  ČSN EN 60445 ed. 5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů (5.2018)
  ČSN 33 2000-5-557 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody (7.2014)
  ČSN EN 50123-6 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC (9.2003)
  ČSN EN 62208 ed. 2 Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky (5.2012)
  ČSN EN 61439-1 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení (5.2012)
  ČSN EN 61439-2 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče (5.2012)
  ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) (10.2012)
  ČSN EN 61439-4 Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS) (8.2013)
  ČSN EN 61439-5 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě (9.2015)
  ČSN EN 61439-6 Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody (2.2013)
  ČSN EN IEC 61439-7 Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla (10.2020)
  ČSN IEC/TR 61439-0 Rozváděče nízkého napětí - Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů (5.2015)
  ČSN EN 50274 Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí (10.2002)
  ČSN EN 61921 Silové kondenzátory - Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku (2.2004)
  ČSN 35 9756 Závěry a klíče pro rozvodnice a elektrorozvodná jádra (7.1975)
  ČSN EN 60670-24 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon (2.2014)
  ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2 Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky (8.2021)
  ČSN EN 62444 Kabelové průchodky pro elektrické instalace (8.2014)
  Základní výrobkové normy: rozváděče vysokého a velmi vysokého napětí
  ČSN 33 2000-5-557 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody (7.2014)
  ČSN EN 62271-207 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV (11.2012)
  ČSN EN 50089 +A1 Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn (5.1997)
  ČSN EN 50064 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče (4.2019)
  ČSN EN 50068 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče (4.2019)
  ČSN EN 50069 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče (4.2019)
  ČSN EN 62271-201 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (12.2014)
  ČSN EN 62271-200 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (6.2012)
  ČSN EN 50187 Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně (7.1998)
  ČSN CLC/TS 62271-304 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 304: Třídy provedení rozváděčů pro vnitřní použití na jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV pro ztížené klimatické podmínky (3.2013)
  ČSN EN IEC 62271-214 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 214: Třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku pro kovově kryté stožárové rozváděče o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně (2.2020)
  ČSN EN 62271-203 ed. 2 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV (9.2012)
  Základní výrobkové normy: svorky a svorkovnice
  ČSN EN 13411-5+A1 Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan (7.2009)
  ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech (6.2014)
  ČSN EN 61210 ed. 2 Připojovací zařízení - Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky (10.2011)
  ČSN EN 50483-2 Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 2: Kotevní a nosné svorky pro samonosné svazkové vedení (10.2009)
  ČSN EN 50483-3 Zkušební požadavky pro příslušenství nízkonapěťového venkovního vedení - Část 3: Kotevní a nosné svorky pro systém s nulovým nosným lanem (10.2009)
  ČSN EN 60947-7-1 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče (3.2010)
  ČSN EN 60947-7-2 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče (3.2010)
  ČSN EN 60947-7-3 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice (6.2010)
  ČSN EN IEC 60947-7-4 ed. 2 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče (11.2019)
  TNI 37 0606 Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči (10.2007)
  ČSN EN 60998-1 ed. 2 Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky (3.2005)
  ČSN EN 60998-2-1 ed. 2 Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami (3.2005)
  ČSN EN 60998-2-2 ed. 2 Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami (3.2005)
  ČSN EN 60998-2-3 ed. 2 Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci (3.2005)
  ČSN EN 60998-2-4 ed. 2 Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení (3.2006)
  ČSN IEC 60943 Návod týkající se přípustného oteplení částí elektrického zařízení, zejména pro svorky (7.2001)
  Základní výrobkové normy: transformátory a tlumivky
  ČSN EN ISO 22829 Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1 000 Hz (5.2018)
  ČSN EN ISO 7284 Odporová svařovací zařízení - Zvláštní požadavky pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro mnohobodové svařování v automobilovém průmyslu (9.1998)
  ČSN EN ISO 5826 Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Obecné požadavky platné pro všechny transformátory (8.2014)
  ČSN IEC 50(321) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 321: Přístrojové transformátory (3.2000)
  ČSN IEC 50(421) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky (4.1997)
  ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC (8.2012)
  ČSN EN 60085 ed. 2 Elektrické izolace - Tepelné hodnocení a značení (8.2008)
  ČSN EN 50329 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trakční transformátory (9.2003)
  ČSN EN 50180-1 Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 1: Obecné požadavky pro průchodky (6.2016)
  ČSN EN 50180-2 Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 2: Požadavky pro součástky průchodek (6.2016)
  ČSN EN 50180-3 Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou - Část 3: Požadavky pro upevnění průchodek (6.2016)
  ČSN EN 50708-1-1 Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-1: Společná část - Obecné požadavky (11.2020)
  ČSN EN 50708-2-1 Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-1: Střední výkonové transformátory - Obecné požadavky (11.2020)
  ČSN EN 50708-3-1 Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 3-1: Velké výkonové transformátory - Obecné požadavky (11.2020)
  ČSN EN 60076-1 Výkonové transformátory - Část 1: Obecně (5.2012)
  ČSN EN 60076-13 Výkonové transformátory - Část 13: Transformátory s vlastním chráněním plněné kapalinou (5.2007)
  ČSN EN 60076-14 Výkonové transformátory - Část 14: Výkonové transformátory ponořené do kapaliny používající vysokoteplotní izolační materiály (6.2014)
  ČSN EN 60076-16 Výkonové transformátory - Část 16: Transformátory pro použití s větrnými turbínami (6.2012)
  ČSN EN 60076-2 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny (12.2011)
  ČSN EN 60076-3 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti (5.2014)
  ČSN EN 60076-6 Výkonové transformátory - Část 6: Tlumivky (2.2009)
  ČSN EN IEC 60076-11 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 11: Suché transformátory (5.2019)
  ČSN EN IEC 60076-22-1 Výkonové transformátory - Část 22-1: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Ochranná zařízení (11.2019)
  ČSN IEC 60076-12 Výkonové transformátory - Část 12: Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů (2.2013)
  ČSN IEC 60076-7 Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje (2.2020)
  ČSN IEC 60076-8 Výkonové transformátory - Pokyny pro použití (8.2000)
  ČSN EN 60076-10 ed. 2 Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku (6.2017)
  ČSN EN 50541-2 Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem (3.2014)
  ČSN EN 61378-1 ed. 2 Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití (5.2012)
  ČSN EN 61378-2 Transformátory pro měniče - Část 2: Transformátory pro použití ve vysokonapěťových stejnosměrných přenosových systémech (HVDC) (11.2001)
  ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely (8.2012)
  ČSN EN 61558-2-2 ed. 2 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory (11.2007)
  ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory (12.2009)
  ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory (3.2010)
  ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (11.2020)
  ČSN EN 61869-1 Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky (4.2010)
  ČSN EN 61869-2 Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu (6.2013)
  ČSN EN 61869-3 Přístrojové transformátory - Část 3: Dodatečné požadavky pro induktivní transformátory napětí (4.2012)
  ČSN 35 1361 Speciální jisticí transformátory proudu (1.1984)
  Základní výrobkové normy: vidlice a zásuvky
  ČSN EN 60320-2-2 ed. 2 Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-2: Propojovací zásuvky a vidlice pro domácnost a podobná zařízení (1.2000)
  ČSN EN 60309-1 ed. 3 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky (12.2000)
  ČSN EN 60309-2 ed. 3 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami (12.2000)
  ČSN EN 60309-4 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování (3.2008)
  ČSN EN IEC 60309-5 Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 5: Požadavky na kompatibilitu rozměrů a vzájemnou zaměnitelnost pro vidlice, zásuvky, lodní nástrčky a lodní přívodky pro nízkonapěťové pobřežní připojovací systémy (LVSC) (6.2020)
  ČSN IEC 60884-1 Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky (9.2003)
  ČSN IEC 60884-2-7+A1 Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody (8.2015)
  ČSN 35 4516 Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V (3.2007)
  ČSN 35 4517 Domovní zásuvky - Zásuvky a vidlice s plochými kontakty 10 A 48 V, 10 A 250 V a 10 A 400 V (9.2001)
  ČSN EN 62196-1 ed. 3 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky (10.2015)
  ČSN EN 62196-2 ed. 2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud (10.2017)
  ČSN EN 62196-3 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud (3.2016)

  poslední aktualizace 17. 10. 2021