• Principy
 • GDPR
 • Principy fungování portálu www.proelektroprojektanty.cz

  Provozovatelem webového portálu www.proelektroprojektanty.cz (případně dále všude jen "portál") je Ing. Jan Hlavatý, IČ 75415526, evidován u Živnostenského úřadu v MČ Praha 2, Sp. zn.: Sp-MCP2/098100/2011 (případně dále všude jen "provozovatel"). Veškeré aktuální kontaktní údaje jsou dostupné buďto po přihlášení v zápatí webu, anebo přes www.janhlavaty.cz.

  Webový portál www.proelektroprojektanty.cz je určen přednostně pro projektanty elektrických zařízení. Účelem portálu je pomáhat elektroprojektantům v rámci projektování elektrických zařízení. Proto sem na portál bude průběžně soustředěno co nejvíce informací, podkladů, nástrojů, know-how, pomůcek, atd., které by měly usnadňovat práci v rámci projektování elektrických zařízení.

  Podmínkou registrace na webovém portálu www.proelektroprojektanty.cz je platné IČ. Platnost zadávaného českého IČ se ověřuje online z veřejných seznamů, odkud se rovněž automaticky načítají i související údaje. Platnost slovenských IČ se ověřijí ručně před schválením registrace. IČ je při registraci vyžadováno jednoduše proto, že se jedná o portál určený podnikatelům. Koncovým spotřebitelům web určen bohužel není, a to zejména z důvodu právních požadavků na vztah podnikatel - spotřebitel, kterými se nechceme zabývat.

  V případě využívání placených služeb portálu se účetní a daňové doklady vystavují na registrované IČ každého uživatelského účtu. Elektronické služby portálu jsou poskytovány prostřednictvím stálé provozovny v České Republice (provozovatel je z hlediska smlouvy č. 31/2007 Sb.m.s. rezidentem Rakouska). Pro české subjekty se účetní a daňové doklady vystavují portálem automatizovaně s místem plnění v České Republice. Pro slovenské subjekty se účetní a daňové doklady vystavují neautomatizovaně z Rakouska s místem plnění na Slovensku, v režimu Reverse charge. Rozhodným právem je vždy právní řád České Republiky.

  Registrací na webovém portálu www.proelektroprojektanty.cz vyjadřuje každý uživatel souhlas se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě ve smyslu § 26 ods. 3 zákona č. 235/2004 Sb. Daňové doklady jsou automaticky generovány portálem k okamžiku přijetí platby, a jsou automaticky zasílány na fakturační email, který má každý uživatel nastaven v sekci UŽIVATEL/NASTAVENÍ. V papírové podobě se žádné účetní ani daňové doklady nikam nezasílají.

  Stejně tak se nezasílají žádné "konečné faktury", či jiné nesmysly; český právní řád žádný takový pojem nezná. Po přijetí platby je vystaven daňový doklad, splňující požadavky § 29 zákona č. 235/2004 Sb.§ 11 zákona č. 563/1991 Sb.. Pokud někdo požaduje zaslat nad rámec uvedeného něco jiného, nechť laskavě nejdříve odkazem na konkrétní článek koknrétního předpisu definuje, co vlastně konkrétně chce, a který předpis to vyžaduje.

  Pod jedním IČ lze zaregistrovat více uživatelů (např. více osob v jedné firmě), kdy všichni uživatelé pak čerpají z jednoho finančního kreditu daného IČ. Registrace jakéhokoli dalšího uživatele, který by se chtěl zaregistrovat k již registrovanému IČ, nicméně podléhá předchozímu schválení (je tedy zamezeno nekontrolovatelnému registrování kohokoli pod jakékoli již registrované IČ).

  Pod jedním IČ fyzické osoby (OSVČ) lze zaregistrovat vždy pouze jen jednoho uživatele (držitele daného IČ).

  Od uživatelů webového portálu www.proelektroprojektanty.cz se očekává, že při registraci zadávají pouze pravdivé údaje, které se vztahují k jejich osobě (používají pouze své IČ jakožto OSVČ, IČ své firmy, IČ svého zaměstnavatele, apod.). Pro registraci není dovoleno používat IČ jakýchkoli jiných subjektů než těch, které přímo souvisí s registrovaným uživatelem. Není dovoleno, aby se více subjektů registrovalo pod IČ jen jednoho z nich, či aby přístup k uživatelskému účtu byl sdílen či poskytován jakýmkoli třetím osobám. Stejně tak se předpokládá, že pokud uživatel na webu zadává jakékoli údaje o své osobě, že jsou tyto údaje pravdivé. Pokud se kdykoli přijde na to, že uvedené předpoklady nebyly ze strany některého uživatele splněny, bude příslušný uživatelský účet s okamžitou platností zrušen, a dotyčnému bude zablokována možnost další budoucí registrace na portálu.

  S osobními údaji je nakládáno dle pravidel GDPR. Pro bezpečnost se snažíme dělat maximum. Veškeré údaje ukládané na webu www.proelektroprojektanty.cz jsou šifrovány, web používá https protokol. Veškeré kontaktní údaje, které si budete přát zveřejnit v sekci VÝPOMOC/POTŘEBUJI jsou kódovány; nejsou v čistě textové podobě, což by mělo eliminovat jejich získání spamboty. Samozřejmě ale nijak nezabráníme tomu, že si zveřejněné údaje kdokoli opíše, a pak je případně zneužije. Veškeré údaje, které o sobě uživatelé portálu zveřejňují v sekci VÝPOMOC, tak zveřejňují čistě na své vlastní riziko.

  Na registraci na webovém portálu www.proelektroprojektanty.cz není právní nárok, provozovatel portálu si vyhrazuje právo komukoli registraci odmítnout. Pokud se komukoli cokoli nelíbí, či s některými ze zde uvedených principů nesouhlasí, v sekci UŽIVATEL / NASTAVENÍ má kdykoli možnost svůj uživatelský účet zrušit. Pokud je pod jedním IČ registrováno více uživatelů (např. více zaměstnanců v jedné firmě), zrušením uživatele nedojde ke zrušení registrovaného IČ; ke zrušení registrovaného IČ automaticky dochází až v okamžiku, kdy je pod daným IČ registrován pouze jeden (poslední) uživatel. Pokud je u rušeného IČ evidován nějaký finanční zůstatek, bude samozřejmě vrácen s tím, že od zůstatku budou odečteny veškeré dříve přiznané bonusy či slevy.

  Kdyby se kokoli chtěl zapojit do tvorby obsahu portálu, je samozřejmě vítán.

  Registrací na webovém portálu www.proelektroprojektanty.cz vyjadřujete souhlas s výše uvedenými pravidly. Tento dokument bude průběžně aktualizován.

   

  poslední aktualizace 25. 11. 2023