• Historie
 • Judikatura
 • Jak se stát projektantem?
 • Vnější vlivy
 • O cenách 2013
 • O cenách 2020
 • Závazné normy
 • Největší problémy
 • Omyly v LPS
 • Aktivní jímače I
 • Aktivní jímače II
 • Podmínky projektanta
 • Doklady do provozu
 • DPS vs. RDS
 • Sítě TN
 • Zdravotnictví
 • Centrální chrániče
 • Napájení PBZ
 • Nouzové osvětlení
 • Vypínání
 • Rozváděče
 • Video kurzy

  V této sekci pro Vás připravujeme video kurzy na téma projektování elektrických zařízení

  Co si pod pojmem video kurz představit? Soubor videí na ucelené téma, kde si vždy probereme jak teorii, tak i praktické postřehy a postupy pro praxi. Vesměs půjde o přednášky postavené na prezentacích, či na natočeném živém výkladu.

  A co se chystá za témata? Např. úvod do projektování a jak se stát projektantem elektro, jak se oceňují projekční práce, jak se projektuje umělé osvětlení, nouzové osvětlení, jak se navrhují záložní zdroje, jak se projektuje ve zdravotnictví, atd.

  Tuto sekci se snad podaří začít plnit od začátku roku 2021.