• Kde hledat
 • Zkratky
 • Rozváděče
 • Česko
 • Slovensko
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Projektant
 • Zásady
 • Silnoproud
 • Slaboproud
 • Výpomoc s projektem
 • Českou autorizaci
 • Slovenskou autorizaci
 • Odpovědného zástupce
 • Být v obraze
 • Chcete být v obraze?

  Líbilo by se Vám, kdybyste měli přehled o novinkách v legislativních předpisech a technických normách? Bylo by pro Vás přínosem mít nějaký stručný přehled, které předpisy budou, či už byly zrušeny? Stejně jako které nové je nahrazují, a k tomu v pár bodech vypíchnuté, co se změnilo, či co je v nich nového?

  V rámci Generátoru technických zpráv se toto všechno na jeho pozadí sleduje. Když vyjde novela nebo nějaký nový legislativní předpis, je potřeba jej projít, podívat se, co se změnilo, a do Generátoru technických zpráv to zapracovat. To samé se na pozadí děje i s technickými normami. Která norma má vyhlášené datum zrušení, která už přestala platit, která nová ji nahrazuje, co už neplatí a co je nově jinak? Toto všechno se kontroluje, a následně i aktualizuje. No a když už se to všechno na pozadí Generátoru technických zpráv dělá, tak mě napadlo, že to nejmenší je, tyto informace i začít dále sdílet.

  Jak by to vypadalo? Za říjen 2020 třeba takto:

   

  Nová ČSN 73 0802 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

   • slučuje dohromady předchozí ČSN 73 0802 + Změna Z1 + Změna Z2 + Změna Z3
   • původní normy i nová norma platí dál současně

  Nová ČSN 73 0804 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

   • slučuje dohromady předchozí ČSN 73 0804 + Změna Z1 + Změna Z2 + Změna Z3
   • původní normy i nová norma platí dál současně

  Nová ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

   • bez přechodného období nahrazuje dosavadní ČSN 73 6005

  Nová ČSN EN 61439-7 - Rozváděče nízkého napětí - Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

   • nová norma

  Nová ČSN EN IEC 62932-1 - Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska

   • nová norma

  Nová ČSN EN IEC 62932-1 - Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 1: Terminologie a obecná hlediska

   • nová norma

  Nová ČSN EN IEC 62932-2-2 - Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-2: Bezpečnostní požadavky

   • nová norma

  Nová ČSN EN ISO 11197 ed. 3 - Zdravotnické napájecí jednotky

   • bez přechodného období nahrazuje předchozí ed. 2 + dosavadní anglické znění ed. 3

   

  Od 1.1.2021 začne platit nová vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, která nahradí dosavadní vyhlášku č. 82/2011 Sb.

   

  Pokud byste chtěli dostávat takovýto stručný přehled emailem, maximálně cca jednou měsíčně, pak se stačí

  PŘIHLÁSIT ZDE