• Historie
 • Judikatura
 • Vnější vlivy
 • Bilance RD a BD
 • Dimenzování kabelů
 • Harmonické
 • O cenách 2013
 • O cenách 2020
 • Značení rozváděčů
 • Kreslení rozváděčů
 • Největší problémy
 • Omyly v LPS
 • Aktivní jímače I
 • Aktivní jímače II
 • Podmínky projektanta
 • Doklady do provozu
 • DPS vs. RDS
 • Sítě TN
 • Zdravotnictví
 • Centrální chrániče
 • Napájení PBZ
 • Nouzové osvětlení
 • Vypínání
 • Jak se při projektování značí rozváděče?

  V první řadě, rozváděče se vždy značí dle místních zvyklostí.
  Pokud místní zvyklosti nejsou (např. u novostaveb), pak nastupují požadavky objednatele.
  Teprve až žádné z výše uvedených kritérií nejsou, teprve pak nastupují níže uvedené zvyklosti.

   

  Obecně zažitá značení rozváděčů
  R Rozváděč
  RA Rozváděč měření a regulace
  RE Rozváděč Elektroměrový
  RK Rozváděč Kotelny
  RS Rozváděč Společné spotřeby
  RP Rozváděč Požární
  RDA Rozváděč Diesel Agregátu
  RNO Rozváděč Nouzového Osvětlení
  RVO Rozváděč Venkovního Osvětlení
  RUPS Rozváděč UPS
  Obecně zažitá značení rozváděčů v průmyslu
  RH Rozváděč Hlavní
  RC Rozváděč kompenzační (C od značení kondenzátorů)
  RM Rozváděč Motorový
  RS Rozváděč Světelný
  RMS Rozváděč Motorový a Světelný
  Obecně zažitá značení rozváděčů vysokého napětí
  R35 Rozváděč 35 kV
  R22 Rozváděč 22 kV
  R10 Rozváděč 10 kV
  R6 Rozváděč 6 kV
  R3 Rozváděč 3 kV
  Značení rozváděčů definované normami
  WA vysokonapěťový rozváděč (> 1 000 V AC nebo > 1 500 V DC)
  viz ČSN EN 81346-2, Tabulka 2
  WD nízkonapěťový rozváděč (≤ 1 000 V AC nebo ≤ 1 500V DC)
  viz ČSN EN 81346-2, Tabulka 2
  Značení kabelových rozvodných skříní v distribuční soustavě a elektrických přípojkách

  viz PNE 35 7040 ed. 3

  Značení rozváděčů dle systému KKS
  BBA..BBS Medium voltage distribution board
  BCA..BCS Medium voltage start-up distribution board
  BDA..BDS Medium voltage emergency distribution board
  BFA..BFS Low voltage main distribution board, normal system
  BHA..BHS Low voltage main distribution board, general-purpose
  BJA..BJS Low voltage subdistribution board, normal system
  BLA..BLS Low voltage subdistribution board, general-purpose
  BMA..BMS Low voltage emergency distribution board
  BRA..BRS Low voltage distribution board, uninterruptible
  BUA..BUS DC distribution board, normal system
  BVA..BVS DC emergency distribution board

  poslední aktualizace 5. 3. 2021